Skip to content

Et udspil til en platform fra APKs 5. kongres – For et folkeligt og revolutionært alternativ

Hverken ‘rød’ eller blå blok

For et folkeligt og revolutionært alternativ

Et udspil til en platform fra APKs 5. kongres

Arbejde og velfærd til alle – social genopretning!

– For en 35 timers arbejdsuge!
– Fordobling af dagpengeperioden! 4 års dagpengeret1Halvering af optjeningstiden til 26 uger1
– Nej til nyliberale reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp!
– For en SU til at leve af! Nej til forringelser af de sociale ydelser!
– En pensionsalder fra de 60! En folkepension til at leve af!
– For et gratis sundhedsvæsen! For gratis tandpleje!

Skab produktion og arbejdspladser! Stop massefyringerne!

– Flere hænder til det offentlige! Stop for nedskæringerne på daginstitutioner, skoler, uddannelse, sundhed, ældrepleje og sociale ydelser!
– Byg flere, bedre og billigere boliger! Sæt gang i miljørigtig produktion!
– Stop udflytningen af produktionen! Stop social dumping!

Stop for rådne OK-aftaler og trepartsforhandlinger

– Nej til reallønsfald,  fjernelse af fridage, tempoopskruning og anden udpining af arbejdskraften!
– Hverken nedskæringer eller øget arbejdstid!

Stop skattelettelserne til de rige, beskat dem!

– Beskat de multinationale virksomheder!Stop bankpakker og andre  tilskud til kapitalen og støtte til storlandbruget!
– Drop de kostbare privatiseringer og udliciteringer!
– Skær ned på voldsapparatet, bureaukrati og kontrol!

Folkeafstemning om finanspagten! Stop monopolernes eurostat!

– Nej til EU’s arbejderfjendske nyliberale traktater

Stop klimasnak uden handling! Omstilling til vedvarende energi nu!

– Stop for CO2-kvotehandelen!
– Udfasning af fossile brændstoffer, nej til a-kraft!
– Nej til gmo-afgrøder!
-Stop militær og krige – de største miljøsyndere.

Stop kriminaliseringen af politisk, social og faglig kamp!

– Afskaf terrorlovene, lømmelpakken og andre særlove, der har undergravet danskernes retssikkerhed!
Stop ACTA!

Ja til mangfoldighed – Aktiv kamp mod racismen og den fremvoksende højreekstremisme og fascisme!

– Forbud mod fascistiske og nazistiske organisationer, virksomhed og propaganda

Nej til imperialismens krige og besættelser!

– Stop militariseringen af alle apsekter af samfundslivet!
– Stop krig og besættelser af Afghanistan, Irak og Libyen! Stop krigstruslerne mod Syrien og Iran!
– Ud af Afghanistan NU!
– For et frit og uafhængigt Palæstina: Boykot Israel!
– Stop Nato! Danmark ud af Nato!

Al forandring kommer nedefra

– For en kæmpende fagbevægelse!  Fyr LO-toppen!
For slagkraftige folkelige organisationer! Sæt kampvillige folk i ledelserne!

Fælles kamp mod kapitalen – Lad de rige betale krisen!

Fælles kamp i EU: Ud af monopolernes EU! Opløs unionen! Opgiv euroen!

International solidaritet i arbejdernes og folkenes kamp!

København 19. maj 2012

Back To Top