Skip to content

Erhvervsuddannelse saboteres

LØBESEDDEL TIL ERHVERVSSKOLERNE
Fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Det er ikke bare hul i hovedet, at der igen skal spares på erhvervsskolerne. At mulighederne for at få en faglig uddannelse forringes. Der skal skæres på skolepraktik, bonus til erhvervsskolerne for at indgå praktikpladser, praktikcentre, skolehjem og mindre tilskud til de københavnske erhvervsskoler.

Det er ikke bare arrogant, når politikerne lovede det modsatte. 28,9 mio. kr. om året. Så meget vil den socialdemokratiske regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance spare på erhvervsskolerne fra 2021 og frem til 2023. Og så kalder de det endda ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job.”

Alene de 7 erhvervsskoler i hovedstadsområdet skal spare i alt 35 millioner til og med 2023!!!!

Der er siden 2015 blevet skåret 20 mia. kr. på uddannelsesområdet, hvilket har ramt eleverne på erhvervsskolerne hårdt. Der skal rettes op – ikke skæres ned.

Det her kan ikke forsætte, for det hænger slet ikke sammen. Kravene øges men kvaliteten i uddannelser mindskes. Der råbes på faglært arbejdskraft, men arbejdsgiverne vil ikke oprette lære-og praktikpladser nok.

Regeringen og aftalepartierne har lavet en sniger ved at lade erhvervsskoler og gymnasier betale for den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU. Hvilket er deres begrundelse. Men unge skal ikke betale for andre unge med nedskæringer.

Arbejdsgiverne og staten må betale hvad det koster at få velkvalificerede uddannede. Alle har ret til en uddannelse, lige meget hvor de bor i landet. Der skal sikres praktikpladser til alle.

Protester sammen med andre uddannelsessøgende mod nedskæringsaftalen, der indgår som en del af finansloven 2020. Finanslovsforliget retter ikke op på besparelserne på erhvervsskolerne.

December 2019, APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Back To Top