Skip to content

En fremtid uden uligeløn! – Fuld støtte til sygeplejerskernes strejke!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Sygeplejerskernes strejke er nu på 3. måned. Respekt. Det gælder forsat at styrke og udvide solidariteten.

De offentlige arbejdsgivere – regeringen udviser en ekstrem arrogance overfor de strejkende sygeplejerskers krav om afskaffelse af uligelønnen og respekt for deres arbejde. De tager både ansatte og patienter som gidsler i deres forsøg på at fastholde lavtlønnen i den offentlige sektor. Det er regeringen ,der både sidder på pengekassen og arbejdsgiversiden. Og som ingen problemer har med at uddele store milliardsummer til erhvervslivet, mens der intet er til de lavtlønnede.

Regeringen skal opfylde kravene om betydelige lønløft, afskaffelse af tjenestemandsreformen og uligeløn.

Nogle partier forsøger at lave ”en sniger” med løfter om lønløftspujler, der bliver til småpenge, når de deles ud på de mange. Puljer som faggrupperne selv må slås om indbyrdes og endnu luftig lønkommission. Det er manglende respekt for alvoren i den ligelønskamp og strejke, der finder sted.

Solidariteten og sympatien i befolkningen er stor. Kampånden om at det er nu, der må kæmpes ikke bare for højere løn, men for sikringen af hele den offentlige sundheds-og omsorgssektor – i dag og i fremtiden. Sygeplejerskerne er gået i spidsen med deres NEJ til et usselt og arrogant OK-resultat.

Mange andre gruppers NEJ blev tromlet ned af udemokratiske uddaterede sammenkædningsregler. Det kan imidlertid ikke skjule, at det er et fælles krav og kamp for alle lavtlønsgrupper. Der må udløses sympatiaktioner i det fælles opgør med løn-og arbejdsforhold i de kvindedominerede fag. På trods af at forbundstoppene nægter dette og klamrer til ”den danske model”, der i den grad har demonstreret sin uduelighed i at opnå reelle forbedringer. Arbejdere og offentlige ansatte må stole på egne kræfter.

Arbejdsgiverne ved, at lykkes det sygeplejerskerne at bryde muren, vil ligelønskampen ikke være til at stoppe.

Støt op om de strejkende – gå med i en strejkestøttekomite!

I dag sygeplejerskerne – i morgen dig – fælles kamp!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
5.8.2021

Back To Top