Skip to content

En bred folkelig bevægelse mod USA’s baser og tropper i Danmark

Lørdag d. 19. februar er der indkaldt til protester mod regeringens planer om at lade USA oprette baser med tropper og materiel i Danmark. I København foran den amerikanske ambassade kl.12-13.00, i Århus på Rådhuspladsen kl.13.30 og i Rønne på Store torv kl. 11-13.00

– Fra APK opfordrer vi til at møde op. Det er nu der skal protesteres. Det må blive starten på at opbygge en bred folkelig bevægelse, der kan give stemme til modstanden mod USA’s diktat, udtaler Jonas fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne.

– Der er ingen tvivl om, at regeringen benytter den aktuelle Ukraine-krise og ekstreme krigspropaganda til et forsøg på at få amerikanske baser og tropper på dansk jord til at glide igennem. Vi har set det samme blive pisket op, hver gang Danmarks skulle trækkes ind i en ny NATO-krig. Men denne gang vil regeringens tilladelse om amerikanske baser betyde, at også den danske befolkning og landet vil blive bombemål i en kommende krig mellem de rivaliserende imperialistiske stormagter USA, Rusland og Kina. Det er dybest set det, det drejer sig om.
USA er ved at omgruppere sine baser i Europa og disciplinere NATO-landene i Europa til at følge deres taktstok. Det er i det lys vi skal se, at USA nu forlanger militærbaser både i Danmark og Norge. Det er et direkte brud og angreb på national suverænitet, at give en fremmed magt adgang til selv at udføre krigshandlinger fra dansk grund. Det er at lægge landet åbent for en fremmed stormagt og gøre Danmark til et direkte militært redskab for USA-imperialismens interesser.

– Enhedslisten har så valgt at trække sin støtte fra demonstrationen ved USA’s ambassade i morgen på diktat fra forretningsudvalget for at please regeringen. Det fortæller jo bare, at det er vigtigere for deres Folketingsledelse at være loyalt støtteparti og gøre sig på magtens bonede gulve. Deres snak om enhed og bredde for en kommende bevægelse bliver unægtelig både hul og temmelig snæver, når man på forhånd tager afstand fra en direkte protest overfor USA ved deres ambassade. Jamen hvad så med Rusland, der også truer freden, siger de. Og imperialistiske magter som Rusland, Kina og EU slås så klart for sine interesser i den skærpede konflikt, der foregår. Men lige nu er det altså USA, der forlanger militærbaser i Danmark og lige om lidt står i landet, hvis vi ikke får protesteret kraftigt nok. Det er den kendsgerning, vi konkret må forholde os til. Det er det, samt øget NATO-krigsoprustning, den danske regering har gang i, som vi må kræve, at de stopper. Det er vigtigt med det samme at sætte foden ned og sige Stop til USA’s diktat.

– For os er der ingen tvivl om både nødvendigheden – og at mulighederne er til stede for at opbygge en bred, folkelig bevægelse mod fremmede og aktuelt amerikanske tropper på dansk jord. En klar enheds-aktionsbevægelse på de enkle krav om ingen amerikanske militærbaser og tropper på dansk jord og stop for regeringens aftaler med USA om baser og tropper. For at den kan nå udover en snæver venstrefløjskreds, er det derfor nødvendigt, at den hverken spændes for regeringens, NATO’s, EU’s eller den russiske og kinesiske propagandavogn om, at de er vejen til fred og sikkerhed. Men i stedet samler hele den brede modstand mod USA-militærbaser i Danmark.

– Som parti ser vi kampen mod krigsoprustningen og faren for en kommende krig som en kamp mod imperialismen, mod al imperialisme og som den egentlige årsag til krig. Jo mere kapitalismens krise kradser på økonomi, energi, social uro og klassekamp, jo mere aggressiv bliver de imperialistiske stormagter, jo mere aggressiv bliver deres krigsoprustning. For os er det vigtigt samtidig at rette kampen mod dansk imperialismes egne krigsinteresser og handlinger, hvad enten de foregår i rammen af NATO, EU eller direkte underlagt USA-imperialismens interesser. Hele den sociale og arbejderklassens kamp mod, at regningen for oprustning og krig skal betales med forringede forhold er den anden vigtige side.

– APK har fra sin start været aktiv i opbygningen af en antikrigsbevægelse tilbage fra Afghanistan- og Irakkrigens tid. Og det er vores helt klare erfaring og opfattelse, at en bevægelse, som vi nu igen står overfor at skulle opbygge, må hvile på et fælles minimums enhedsaktions grundlag, for at kunne udvikles til en bred, folkelig og slagkraftig bevægelse. Hverken på vores partis eller andre partiers, heller ikke på Enhedslistens tops maxgrundlag. Det er kampen mod amerikanske baser i Danmark og deltagelsen i NATO’s krigsoprustning, der er det vigtigste.

OBS: Deltag i online møde d. 22. februar kl. 16.30-18.00
Ingen US tropper på dansk jord!

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne
18. februar 2022

Back To Top