Skip to content

Deres krise – vores arbejdsløshed!

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


Gadeaktion mod arbejdsløshed – Send kriseregningen til de rige!

Arbejdsløsheden vokser med rekordfart. Regeringen, Folketinget og EU vil løse det ved at forære milliarder til erhvervslivet. Vi får at vide at arbejde skabes af kapitalisterne, men det er at vende tingene på hovedet. Banker, investeringsfonde og kapitalister kan ikke bygge huse, passe børn, køre busser, producere varer og mad, gøre rent eller passe en butik. De kan kun profitere på andres arbejdskraft. Kapitalismen kræver billig arbejdskraft og skaber arbejdsløshed. Løsningen er ikke at forgylde dem yderligere, løsningen er fælles kamp for levevilkårene og for en revolutionær forandring, socialisme.
Der er de sidste årtier gennemført mange ”reformer” af arbejdsløshedsområdet. Lavere ydelser, kortere perioder, flere idiotiske krav – både borgerlige og socialdemokratiske regeringer har ført en ”beskæftigelsespolitik” der kort sagt handler om at gøre livet så surt for arbejdsløse at man accepterer hvad som helst for at komme i arbejde.

Tusindvis af mennesker er sparket ud af dagpengesystemet, andre er sparket helt ud af kontanthjælpssystemet. Det er på høje tid at reformerne bliver fuldstændigt skrottet. Væk med 225 timers reglen, væk med gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloftet. Og det skal være slut med at bruge arbejdsløse som gratis arbejdskraft og løntrykkere i ’aktivering’, ’praktik’ osv. Alle arbejdsløse skal have ret til uddannelse, også uden praktikaftaler. Begrænsningen af dagpengeperioden skal fjernes permanent og dagpengesatsen skal hæves til 90% af lønnen. Kapitalisterne hugger overskuddet – de har mere end nok til at betale for krisen.

Med henvisning til coronaepidemien har fagtoppen i samarbejde med regeringen og erhvervslivet sat en række overenskomstrettigheder ud af spil. Det må være slut nu – tværtimod er bedre overenskomster en del af løsningen. Lavere pensionsalder og 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation giver flere arbejdspladser og mindre nedslidning.
EU er ikke en del af løsningen – EU er en del af problemet. Der er ikke brug for flere milliarder til de store virksomheder eller flere nedskæringer i det offentlige, der er brug for flere varme hænder og flere arbejdspladser med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor må budgetloven skrottes, og det skal være slut med at sende offentlige anlægs- og renoveringsprojekter til udenlandske firmaer i EU-udbud.

  • 30 times arbejdsuge – med fuld løn- og personalekompensation
  • Skrot kontanthjælps- og dagpengereformerne
  • Send kriseregningen til de rige!

APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – apk2000.dk

Juni 2020

Back To Top