Skip to content

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer: Sluterklæring fra Verdensmødet 2017

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML (el. IKMLPO) afholdt sin vellykkede 23. årlige konference i Tunesien med deltagelse af de fleste medlemspartier og -organisationer.

Den satte fokus på at analysere udviklingen af den internationale situation, der er karakteriseret ved

– Uddybningen af det kapitalistiske og imperialistiske systems almene krise og dens dramatiske konsekvenser for arbejderklassen og folkene i hele verden (arbejdsløshed, forværring af livs- og arbejdsvilkår, klima- og miljøødelæggelse osv.)

– Forstærkelsen af spændingerne i verden og udviklingen af mange nye arnesteder for krig

– Tilspidsningen af modsætningerne mellem imperialisterne om kontrollen over diverse lande (udplyndring af ressourcer, rivalisering om markeder osv.)

– Fremvæksten af fascistiske, chauvinistiske og reaktionære kræfter i forskellige imperialistiske og øvrige lande

I forhold til denne situation betonede Konferencen de forstærkede kampe i forskellige grene af samfundet (i arbejderklassen, ungdommen, kvinderne etc.) imod krisens indvirkninger og for deres demokratiske, økonomiske og sociale rettigheder. Det er kampe, som i nogle tilfælde antager karakter af opstande til trods for reaktionære regimers repression.

Konferencen påbegyndte også en righoldig diskussion om det proletariske parti og understregede i denne sammenhæng partiets betydning i den ideologiske, politiske og organisatoriske kamp som et uundværligt redskab for at lede masserne i deres kampe for revolutionær forandring i både de beherskede lande og i de imperialistiske lande.

På baggrund af en gensidig udveksling af erfaringer satte den en særlig streg under den vigtige rolle, som Konferencens partier må spille i at bistå i skabelsen af nye marxistisk-leninistiske partier, hvor de ikke findes.

Konferencen gennemførte også en større debat om taktik og nødvendigheden af, at partierne konkret arbejder med udarbejdelsen af revolutionære taktikker, baseret på marxismen-leninismens principper og den konkrete og præcise analyse af den objektive situation i de forskellige lande, og den understregede samtidig behovet for udvekslingen af erfaringer i en åben og kammeratlig ånd.

Som afslutning på sit arbejde vedtog Konferencen en række resolutioner og udtalelser om forskellige emner og understregede sin solidaritet med arbejderklassens og folkenes kampe i de specifikke situationer. Der kan ses på www.kpnet.dk

Resolution om situationen i Catalonien

Resolution vedr. militærinterventionerne i Vestafrika og Sahel-zonen

Solidaritetsresolution med Rif (Marokko)

CIPOML: Solidaritet med Maruti-Suzuki-arbejdernes fagforening (Indien)

CIPOML fordømmer hindu-fundamentalismens vækst i Indien

Arbejderpartiet Kommunisterne APK var blandt de deltagende partier på konferencen, der havde Tunesiens Arbejderparti som vært. APK har været medlem af CIPOML siden partistiftelsen i april 2000.

Back To Top