Skip to content

Den danske regering skal stoppe sin støtte til Israels folkemord

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
29. januar 2024

Den danske regering forsætter kynisk sin støtte og våbenleverancer til Apartheid Israels folkemord i Gaza, på Vestbredden og øvrige besatte områder. Imens bombes, dræbes, udsultes, udryddes og fordrives endnu flere palæstinensere hver eneste dag. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder arrogant FNs internationale domstols (ICJ) beslutning om at efterforske Israels folkemord og krigsforbrydelser for ”en juridisk løftet pegefinger”.

Det eneste der kan sikre, at dette folkemord ikke forsætter, er en øjeblikkelig og permanent VÅBENHVILE NU – en afslutning på alle aggressionshandlinger, der startede for 75 år siden. Og en afslutning på den israelske belejring af Gaza, for at redde de sårede, genopbygge et sundhedssystem og sikre mad, vand og husly til  befolkningen.

Det er det krav, vi sammen med brede solidaritetsbevægelser der har udviklet sig i adskillige lande på alle fem kontinenter stiller til landenes regeringer – Israel skal tvinges til at stoppe sit folkemord – for et frit Palæstina.

Dagen efter ICJ havde pålagt Israel, at sikre at den humanitære hjælp kommer frem til og i Gaza, lukkede USA, UK, Tyskland m.m. for penge til at sikre FNs egen nødhjælps organisation UNRWA’s arbejde i Gaza, som en direkte hævn og en uhørt provokation. UNRWA  står for hjælpen til 2,3 millioner palæstinensere i Gaza og over 100 af deres ansatte er blevet dræbt af Israels bomber. Denne handling under påberåbelse af mistanke om terrorisme, viser hvem de egentlige terrorister på forbryderlisten er. Det er fascistiske metoder.

Vi kræver, at den danske stat og regering, aktivt arbejder for en øjeblikkelig våbenhvile og adgang for nødhjælp. At den afbryder sine politiske, økonomiske, militære og kulturelle forbindelse med Apartheid Israel indtil det sker. Der må indføres sanktioner og boykot af Israel på alle områder, sådan som det skete mod Sydafrika under apartheidstyret der.

De danske våbenleverancer til Israel stoppes øjeblikkelig. Den danske stat og regering skal ikke deltage i USA’s og EU’s militære operationer – ”Beskyt Israels folkemord” – i Det røde hav og dermed være med til at øge krigsfaren i hele regionen.

Vi kræver, at den danske regering og stat stopper sin kriminalisering af Palæstina solidariteten og sagerne mod de anklagede for sympati mod Hamas.

Den brede Palæstina solidaritetsbevægelse må blive ved med at rejse disse krav og politisk støtte det palæstinensiske folks befrielse med fornyet kraft.

Palæstinenserne har ret til selv at bestemme deres fremtid

Lige nu er mange imperialistiske magter i gang med planer og forhandlinger for at redde staten Israel.

Men enhver “løsning”, der ikke sætter en stopper for besættelsen og annekteringen af palæstinensisk territorium, som ikke anerkender palæstinensernes lige nationale rettigheder, tjener kun til at retfærdiggøre fortsættelsen af folkemord, etnisk udrensning og deportation af det palæstinensiske folk for at realisere “StorIsrael”.

Israel skal trække sig tilbage fra alle besatte palæstinensiske territorier og opgive alle former for kolonisering.

Som kommunister(m-l) støtter vi fuldt ud og uden forbehold det palæstinensiske folks kamp. Set ud fra det internationale arbejderklasses interesser har den en klar antiimperialistisk karakter og er med til at svække  og underminere de zionistiske og vestlige imperialistiske landes krigspolitik uden at lade sig diktere af de andre imperialistiske magter.

Vi kræver en øjeblikkelig våbenhvile. Stop den blodige zionistiske aggression i Gazastriben, på Vestbredden og i nabolandene, som kan fremprovokere en regional krig.

Vi må gå imod og forhindre imperialismens krigspolitik, og ikke mindst Danmarks, som er medskyldig i folkemordet på palæstinenserne.

29. januar 2024
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Back To Top