Skip to content

De marxistisk-leninistiske partier om arbejdernes og folkenes kamp efter ’Brexit’

Den økonomiske og sociale kamp i EU-landene – som protesterne mod nedskæringsreformerne som gennemføres i EU-landene – må forbindes med den politiske kamp mod EU, fremhæver Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML) i en udtalelse, der analyserer situationen efter det britiske folks beslutning om at træde ud af Den europæiske Union. Kampen mod reformerne må knyttes uløseligt sammen med kampen mod monopolernes fejlslagne Projekt EU.
 
Belgium. 29.9.2010. Brussels . ETUC ( European Trade Union Confederation ) European Day of Action - " No to Austerity - Priority for Jobs and Growth ". Hundreds of thousands of workers in Belgium, Greece, Spain & other EU countries take part in strikes and demonstrations against cuts. Copyright © 2010 Andrew Wiard - Phone: + 44 (0) 7973-219 201. Email - andrew@reportphotos.com.

Britiske arbejdere demonstrerer i Bruxelles i 2010 mod EU-nedskæringsreformer og privatiseringer

Den marxistisk-leninistiske verdensbevægelse holdning til EU er klar: Det er monopolernes og ikke folkenes projekt. Det kan ikke ’reformeres’, ikke blive noget positivt for folkene. EU med dets traktater og institutioner styrker det herskende borgerskab i de enkelte medlemslande,
” Det reaktionære pro-EU borgerskab i alle landene svækkes uden for unionens institutioner, strukturer og traktater”, konstaterer CIPOMLs Koordinations-Komité i udtalelsen.
Ikke mindst på den baggrund støttede CIPOML ’Brexit’ og kæmpede for et Leave ved den britiske folkeafstemning.
Se
De europæiske marxister-leninister støtter ’Brexit’ og vil stoppe TTIP
KPnet
Sejren for Brexit er et større slag mod EU-eliten og deres planer, men med Brexit er der også opstået en uklar politisk situation ikke bare i UK, men i og uden for EU. Mange kræfter er i spil.
CIPOML trækker en klar linje for arbejderklassens og de folkelige kræfters fortsatte kamp i denne situation op.
” Læren af folkeafstemningerne i EU-landene, og også af Brexit, er at protesterne og de økonomiske kampe imod konsekvenserne af krisen og de nyliberale nedskæringstiltag nødvendigvis bliver til en politisk kamp mod de borgerlige regeringer og Kapitalens overnationale institutioner. Det er vores opgave at forbinde dem begge uløseligt sammen i én klassekamp”, hedder det i udtalelsen.
Koordinationskomiteen i CIPOML er sammensat af repræsentanter fra de marxistisk-leninistiske partier fra de forskellige kontinenter. Den fungerer den marxistisk-leninistiske verdensbevægelses dets øverste forum mellem de årlige verdensmøder og de ligeledes årlige regionale møder for de forskellige kontinenter.
Udtalelsen beskæftiger sig med en lang række forhold og aspekter ved situationen efter den britiske folkeafstemning – og den kan også læses som et vigtigt indspark i den pågående danske debat på den danske venstrefløj og blandt EU-kritiske kræfter. Blandt andet i og omkring Enhedslisten, der er medlem af det Europæisk Venstreparti, der støtter EU. Enhedslistens medlemmer og vælgere er dybt splittede med hensyn til om partiet skal slås for et Danmark uden for EU, som er den officielle partilinje.
CIPOML’s udtalelse er  et udtryk for den samlede opfattelse hos alle medlemspartierne. Indbefattet Arbejderpartiet Kommunisterne. APK har været medlem af Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og orgamisationer siden  stiftelsen i april 2000.
Læs hele udtalelsen her

Efter ‘Brexit’: Kampen mod monopolernes ‘Forende Europa’ må forstærkes – især ved at bekæmpe borgerskabet i hvert enkelt land
KPnet 12. juli 2016

 
Se også
Ny britisk premierminister: En studehandel med EU om Brexit forberedes
KPnet 12. juli 2016
CIPOML: Vérdensbevægelse og globalt forum for revolution og socialisme
KPnet 7. november 2014

 

KPnet 12. juli 2016

Back To Top