skip to Main Content

De europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationer mødtes til konference i Paris


Store strejker og arbejdskampe har i det seneste år sat sit præg på udviklingen af EU og på det europæiske kontinent som helhed. Det gælder f.eks. jernbanearbejdernes aktioner i Frankrig eller de danske offentligt ansattes massive modstand mod arbejdsgivernes OK-nedskæringer og lockout.
Øget militarisering og oprustning i både EU- og NATO-regi. Nye spændinger ved grænserne til Rusland og omkring Middelhavet. Fremvæksten af både højre- og venstrepopulisme, som AfD (Alternative für Deutschland) eller Femstjernebevægelsen i Italien, der nu er regeringsparti.
Alt det er bare nogle af elementerne til analysen af de politiske og sociale udvikling på europæiske kontinent, som de europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationer – alle medlemmer af verdensorganisationen CIPOML – tog op på deres årlige træf i begyndelsen af juni. Denne gang afholdtes det i Paris.
Erfaringerne fra deltagerlandene – Spanien, Italien, Grækenland, Albanien, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Norge og Danmark (med Arbejderpartiet Kommunisterne som den danske deltager) –  bidrog til at skabe en dybere forståelse også for den samlede udvikling fra syd til nord på et stadig mere spændingsfyldt kontinent. Det vil også sige til at forstærke kampen i de enkelte lande, også de fælles kampe, som kampen mod EU og dets udvikling til en global supermagt, mod den øgede militarisering og krigsfare og mod højredrejning, racisme og reaktion.
Partierne og organisationerne analyserede den ustabile politiske situation i landene i Sydeuropa og omkring Middelhavet – som i Grækenland, Italien og Spanien – men understregede også at politiske opbrud er i gang også i central-, nord- og østeuropa, indbefattet i grænselandene til Rusland. De betonede også specielt, at Norden – dvs de nordiske lande, Arktis og Østersøen – udgør et nyt brændpunkt i modsætningerne mellem USA, EU og Rusland.
ML-organisationerne vedtog også en række fælles initiativer og kampagner – blandt andet mobiliseringen omkring det kommende NATO-topmøde i Bruxelles den 11.-12. juli.
Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer afholder årlige regionale konferencer på forskellige kontinenter. De udgør også en del af forberedelsen til den meget vigtige verdenskonference, der finder sted senere på året.
Læs udtalelsen fra den europæiske konference her
International solidaritet mod reaktionen og den imperialistiske krigs- og nedskæringspolitik

Back To Top