Skip to content

Danmark skal ud af EU!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Brexit viser, at det kan lade sig gøre at kunne komme ud af EU uden at al handel går i stå. Storbritanniens udtræden af EU, selv efter 45 års medlemskab, er en realitet. Det kan også lade sig gøre for Danmark.
Det er nu, det er tid til at styrke EU-modstanden med det klare mål, at få Danmark ud af EU.
Arbejderklassen og ungdommen er hovedkraften i hele den brede, folkelige modstand, der må mobiliseres i en fælles bestræbelse og kamp for at komme Ud af EU.
Ved at Danmark forlader EU og opnår national selvstændighed:

  • Kan EU ikke længere diktere asocial fattigdomsskabende lovgivning og nye tilpasningskrav. Det samme gælder for
  • EU regler og politik som fører til social dumping
  • Regler om udlicitering og privatisering.
  • Kravene om nyliberale fattigdomsreformer.
  • Danmark vil selv kunne bestemme sin finanslov, og EU’s direktiver om at den offentlige sektor skal mindskes og gøres til privat serviceindustri ville træde ud af kraft.
  • Den offentlige sektor vil kunne få de nødvendige midler til at ansætte og uddanne flere og give dem ordentlige løn- og arbejdsforhold, når EU’s budgetkrav suspenderes.
  • EU-domstolen ville ikke stå over regler på det danske arbejdsmarked eller det danske retssystem.

Ved at forlade EU og opnå national selvstændighed:

  • Vil EU regler, der forhindrer tilstrækkelige klima og miljø tiltag, falde bort og langt skrappere regler kunne indføres.
  • EU’s flygtninge -og migrantpolitik, der kun går ud på at skabe billig og tilstrækkelig illegal og legal arbejdskraft til at presse bunden ud af sociale -og arbejdsmarkedsforhold, vil ikke gælde for Danmark.
  • Danmark kan træde ud af Fort Europa og ud af EUs imperialistiske krigsaktioner og militarisering.

Mulighederne for at arbejderne og de unge kan tilkæmpe sig en fremtid vil være større.
Udenfor EU vil Danmark forsat være et kapitalistisk land og klassekampen vil forsat være det afgørende for, hvilke forhold og vilkår vi kan tilkæmpe os. Men mulighederne for at arbejderne og de unge kan tilkæmpe sig en fremtid vil være større udenfor EU, hvor vi ikke længere vil stå overfor den samlede EU monopolernes Union. De ansvarlige politikere, arbejdsgivere og krigsmagere vil ikke længere kunne gemme sig bag, at det er EU’s ansvar.
EU kan ikke ændres eller presses indefra til et grønt, socialt, fredeligt EU. Det er falsk reklame. EU er de store monopolers opbygning af Europas føderale forenede stater. Hvis imperialistiske interesser og profit som en stormagt er det afgørende i EU.
Det politiske etablissement, erhvervslivet og fagtoppens ledere arbejder på at “bevise”, at det eneste, briterne har opnået, er bureaukrati og politisk ustabilitet. Brexit vil få skylden for de ødelæggende konsekvenser, som krisen skaber, uanset at krisen i og uden for Storbritannien var i gang og var udløst af helt andre årsager.
Den danske EU-modstand må skære igennem alle disse postulater og holde fast i hovedpointen: Det kan lade sig gøre at forlade EU! Og vi vil ud af monopolernes EU.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
10.01.21

Back To Top