Skip to content

Danmark skal ikke være brohoved for NATO’s og EU’s krigsforberedelser

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Forsvarsministeriet meddeler, at Danmark nu er tilsluttet ”EU’s projekt om militær mobilitet i rammen af EU’s forsvarssamarbejde PESCO”.

Det betyder, at Danmark indgår i konkrete forberedelser til at føre krig i Europa, ikke alene gennem NATO, men også gennem EU. Tropper og våben skal let og smidigt kunne transporteres uden toldbarrierer, med et transportnet der er harmoniseret og veje og jernbaner, der er placeret, så de passer ind i en krigssituation.

Med fjernelsen af forsvarsforbeholdet mod EU’s militære Union blev døren åbnet på fuld gab for den militære brug af Danmark som brohoved for EU’s og NATO’s krigsforberedelser, der går hånd i hånd. For trods indbyrdes konkurrenceforhold repræsenterer de sammen den vestlige storkapital, både økonomisk og militært. EU har i stadigt højere grad udviklet sin militære side, og både NATO og EU presser på for at accelerere oprustning og våbenindustri. Og det danske borgerskab og dets regering har presset Danmarks tilslutning til planerne igennem.

Men dette er ikke ensbetydende med opslutning fra den danske befolkning eller arbejderklasse. Eller at vi har fælles interesser med vores egne kapitalister. Militariseringen manipuleres igennem med påstande om, at den sker af hensyn til fred og sikkerhed og forsvar for demokrati og velfærd. Det er rent fup.

Det står meget klart, at sociale nedskæringer betaler oprustningen. Alle erfaringer viser, at Vestens krige ikke bringer demokrati og fred, men efterlader lande sønderbombet, hvor millioner af mennesker har fået ødelagt deres huse, hospitaler, skoler. Landbrug og produktion ligger i ruiner.

APK opfordrer alle fredselskende mennesker til at modsætte sig denne krigsoptrapning, der sker på vegne af dansk imperialismes interesser. Som sker udelukkende for at tjene de store monopolvirksomheder, der ønsker ekspansion og kontrol over markeder og ikke viger tilbage for også at tage krigens metoder i brug i deres globale konkurrencekamp.

– Danske havne skal ikke omdannes til modtagecentre for amerikanske våben

– Vi vil ikke afgive dansk suverænitet til USA og give tilladelse til amerikanske baser

– Danske jernbaner og veje skal ikke bygges og tilpasses til krigsformål

– Danmark skal ikke være opmarch, gennemgangs- eller depot område for krig

– Vi siger NEJ til EU’s og NATO’s krigsforberedelser

– Danmark ud af EU og NATO!

3. oktober 2023
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Back To Top