Skip to content

CIPOML støtter det palæstinensiske folks retfærdige modstand

Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Apartheidstaten Israel har øget sine angreb på det palæstinensiske folk til et nyt niveau efter “operationen” Al Aqsa Flood mod Israel, der blev lanceret om morgenen den 7. oktober af Hamas og andre palæstinensiske befrielsesorganisationer.

“Operationen”, der involverede affyring af raketter fra Gaza, flere guerillagrupper der trængte ind i Israel fra forskellige steder, erobring af en grænseovergang og en politistation samt gidseltagning af nogle israelske soldater og civile, blev besvaret med den israelske zionismes sædvanlige aggression, herunder massedrab, og angrebene fortsætter.

Israel, støttet af imperialisterne, har konstant angrebet det palæstinensiske folk, besat deres land og med våbenmagt nægtet den palæstinensiske nations ret til selvbestemmelse.

Det israelske borgerskab og den zionisme det advokerer for, anerkender knap retten til liv, endsige lige nationale rettigheder for palæstinenserne. Den racistiske israelske regering, som understøtter en hensynsløs lovløshed i landet, har kontinuerligt angrebet det palæstinensiske folk. Israelsk artilleri og fly har sendt bomber mod Gazastriben, uden begrundelse. Fra tid til anden går de ind i Gaza med deres kampvogne og stopper aldrig deres grusomhed.

På Vestbredden er tyranniet mod det palæstinensiske folk grænseløst. I Jenin, som det angreb for nylig, har det dræbt mange sønner og døtre af det palæstinensiske folk. Det zionistiske Israel, som erklærede Jerusalem, det hellige sted for tre religioner, som sin hovedstad, ignorerede ikke bare byens særlige status, men angreb også Al Aqsa og dermed mange palæstinenseres tro.

Det reaktionære israelske borgerskab har fordrevet det palæstinensiske folk og indskrænket deres land dag for dag, mens de løbende har udvidet de besatte områder. De åbner konstant plads til nye bosættere og øger bosættelserne på bekostning af det palæstinensiske folk. Antallet af palæstinensere, der er fordrevet fra deres land, har længe oversteget antallet af dem, der fortsat bor i Palæstina. Og de sidstnævnte kæmper for at udøve de mest basale menneskerettigheder, retten til liv, for slet ikke at tale om retten til frit at bestemme deres skæbne.

Spørgsmålet “hvem angreb først?” er meningsløst i lyset af Israels fortsatte aggression og forfølgelse af den palæstinensiske nation! Det vigtigste er, at det palæstinensiske folks modstand for deres nationale rettigheder og modstanden mod besættelsesmagten er berettiget og legitim. Aggressoren er ikke palæstinenserne, men den uretfærdige zionistiske stat Israel.

Modstand mod israelsk apartheid og aggressionen mod Palæstina og det palæstinensiske folk kan kun støttes. CIPOML fordømmer Israel og dets aggression og massakrer og støtter det palæstinensiske folks retfærdige modstand til det sidste.

Ved at fordømme Hamas støttede USA og de europæiske imperialister og deres imperialistiske EU, åbent Israel og dets aggression. At støtte aggression mod folket og se bort fra princippet om lige rettigheder er karakteristiske for de imperialister, der selv angriber folkene. I Mellemøsten fungerer Israel som en “forpost” for imperialismen, og er afhængig af imperialisterne og får deres støtte, til den fortsatte besættelse, nægtelse af rettigheder og angreb mod det palæstinensiske folk. Disse imperialister har militærbaser og tropper i regionen, støtter deres kollaboratører og kæmper indbyrdes for en ny opdeling af regionen.

Holdningen hos regeringerne i de reaktionære lande i regionen er tilsyneladende anderledes, herunder i Tyrkiet og de arabiske lande, der råder parterne til tilbageholdenhed. Men med deres position klapper de den israelske zionisme på ryggen, som har øget sin aggression siden morgenen den 7. oktober. De reaktionære lande i regionen, er i færd med at ”normaliserer” deres forhold til Israel, med undtagelse af Iran, som har erklæret, at det støtter palæstinensernes kamp for deres rettigheder.

Nej! Klarhed er afgørende. Neutralitet eller en position som “mægler” kan ikke udvikles i lyset af den israelske zionismes umenneskelighed. Den palæstinensiske modstand, der kræver national politisk ligestilling og retten til at være en stat, er retfærdig og skal støttes. Enhver “løsning”, der ikke anerkender palæstinensernes lige rettigheder, kan ikke være en løsning og kan ikke gøre en ende på nationale konflikter.

Ideen om, at den imperialistiske konfrontation er ved at flytte til andre regioner end Mellemøsten, og at konflikterne i regionen er ved at aftage, er forkert. Imperialisterne og deres kollaboratører er aktive i regionen. Ud over den igangværende israelske undertrykkelse, Syrien og den genopblussede armensk-aserbajdsjanske konflikt, bomber Tyrkiet kurdernes boligområder i Irak og Syrien. Det kurdiske spørgsmål er sammen med det palæstinensiske spørgsmål et ældgammelt problem i regionen, og imperialisternes kamp og deres samarbejdspartneres involvering for en ny opdeling af regionen og manglen på en løsning på disse to problemer gør regionen til en boblende “heksekedel”.

  • Israel skal stoppe alle angreb øjeblikkeligt!
  • Besættelsen skal ophøre, og Israel skal trække sig ud af alle besatte områder!
  • Israel skal stoppe sin politik med at åbne nye bosættelser!
  • Jerusalems status som hovedstad for Israel skal ophøre, og byen skal genoprettes til sin tidligere status!
  • Fuld ligestilling af nationale rettigheder for den palæstinensiske nation – retten til selvbestemmelse, herunder retten til statsdannelse!

10. oktober 2023

 

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

 

Oversat fra “CIPOML stands by the Palestinian resistance, we support the Resistance” cipoml.net

Back To Top