Skip to content

Bryd den kapitalistiske offensiv! Bryd med blokkene!

Valg udtalelse vedtaget på APK’s 6. kongres, maj 2015

Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres erklærer, at det er nødvendigt der opbygges et bredt alternativ til de to dominerende blokke, og at den folkelige modstand mod de nyliberale angreb på arbejderne og det store flertal styrkes og synliggøres.

Valgkampen er i fuld gang og millioner ruller til annoncer og spindoktorer på overtid. For de to blokke gælder det om at overtrumfe hinanden i at banke hårdest på arbejdsløse og flygtninge. Til gengæld tales der ikke om den stadig mere reaktionære udvikling af  og i EU, eller om krigene, oprustningen og de planlagte 30 milliarder til nye krigsfly. Der tales ikke om Danmarks rolle i den ny kolde krig i Europa og NATO’s fremrykning til Ruslands grænser

Fire år med Helle Thornings regering og ’rød blok’ har været en skuffelse for de fleste af dem, som bragte dem til regeringsmagten og håbede, at en ny regering ville betyde et politisk kursskifte og en anden politik i forhold til blå blok, Fogh- og Løkke-regeringerne.

De to blokke er grundlæggende enige i retningen og i gennemførelsen af EU’s nyliberale økonomiske politik. Uenighederne drejer sig om tempo, om taktik, ikke om principperne.

Årene med SRSF og SR som regering har igen vist, at ’rød blok’ og ’blå blok’ i dansk parlamentarisk politik begge er udtryk for den herskende klasses, kapitalens og borgerskabets interesser.

Der findes ikke et parlamentarisk alternativ til de to blokke. Kun partier der tilhører eller støtter den ene eller den anden. Ingen som afviser begge blokkene og dermed det faktiske to-parti-system.

Arbejderpartiet Kommunisterne konstaterer samtidig, at det er ikke først og fremmest er i folketinget, at de asociale nedskæringer og løndumpingspolitikken, krigspolitikken, EU-politikken og de fremvoksende fascistiske og racistiske kræfter skal slås tilbage. Folketingsflertallet i ’rød’ og blå blok støtter disse politikker og denne udvikling.

Kampen afgøres uden for folketinget, på arbejdspladserne, på gaderne – ved organisering og aktion, gennem arbejdernes kamp, ved massekampe og folkelige bevægelser.

En stemme på ’rød’ blok er en stemme for fire år mere af det samme

Thorning-regeringen har gennemført den ene forringelse af de sociale ydelser efter den anden – dagpenge, efterløn, pensionsalder, kontanthjælp osv. Den har lockoutet skolelærerne og gennemført en hel stribe uddannelsesreformer, som skal tilgodese erhvervslivets krav. De gavner hverken børnenes udvikling eller de unges fremtidsmuligheder, og presser samtidig  ansattes arbejdsforhold til det yderste – for en ringere løn.

Den offentlige sektor udpines og underbemandes, mens de ansatte piskes til at arbejde mere og hurtigere – med brutale konsekvenser for syge, ældre, børn og unge, for det store flertal.

Regeringen har fortsat ophørsudsalget af den nationale selvstændighed – og af nationale værdier som ved salget af DONG til spekulantgruppen Goldman Sachs.

Den har også fortsat Danmarks rolle som amerikansk krigslakaj med deltagelse krigene i Mellemøsten og Afrika. Den har indført EU’s patentdomstol og vil indlemme Danmark i monopolernes bankunion og i handelsaftalen TTIP mellem EU og USA. Sammen med Løkke og Co. vil den have den danske retsundtagelse afskaffet ved en folkeafstemning kort efter folketingsvalget.

En stemme på ’rød blok’ er en stemme for fire år til med samme politik.

Blå blok er intet alternativ

Blå blok er intet alternativ. Den førte og vil fortsætte de samme nedskæringer, lidt værre. De samme stramninger, lidt styggere. Hvis de ellers kan komme igennem med dem, fordi Løkke og Co.  også fremprovokerer en kraftig folkelig modstand.

Anders Fogh fik for alvor Danmark ind på nyliberalismens og de imperialistiske kriges vej som drabant for USA og NATO. Luksus-Løkke beviste sin uegnethed til at lede landet, da den af begge blokke fuldstændig uventede kapitalistiske økonomiske verdenskrise brød ud i 2007-08 og Danmark tømtes for hen imod 200.000 arbejdspladser.
.
Blå blok har meldt ud, at man vil nedlægge de fem regioner, og overlade hele sygehusdriften til ’professionelle bestyrelser’. Det er et springbræt for totalprivatisering af hospitalsvæsenet så det også kan afhændes til udenlandske spekulanter. En kommende Løkke-regerings ’Dong-projekt’.

Stem blankt – og styrk kampen uden for folketinget

Både Løkke og Thorning vil lade arbejderne, almindelige ansatte, arbejdsløse og folk på overførselsindkomster betale, så kapitalisternes profitter sikres, og bankerne og børspillere  fortsat kan spekulere. De står sammen om at trykke arbejdsløse og folk uden for arbejdsmarkedet ned i skidtet. De fører klassekamp mod arbejderklassen og alle arbejdende og bruger arbejdsløse, bistandsmodtagere, flygtninge og indvandrere som syndebukke.

Resultatet er systematisk løndumping og reallønsfald,  systematisk skabelse af et dansk lavtlønsarbejdsmarked og en udstødt gruppe af ’working poor’ og en endnu mere udstødt gruppe af kontanthjælpsmodtagere på forskellige ydelser uanset etnicitet.

En øredøvende reaktionær propaganda bruges til at splitte arbejdernes modstand og forhindre en fælles kamp fra alle der rammes af de nyliberale kapitalistiske offensiv.

I begge blokke er der partier, som fungerer som regeringernes ’sikkerhedsnet’  og som en social profil, der skal lænke vælgerne til netop deres blok.

Det er for de blå Dansk Folkeparti, som ned fremmedfjendskhed sår splittelse i arbejderklassen og befolkningen.

For en ’rød’ regering er det SF og Enhedslisten, der fremstiller sig som garanter for, at den fører en progressiv politik, men når det kommer til stykket alene er garanter for mere Thorning.

Der er ingen af folketingsvalgets partier, der ikke er fanget i blokpolitikken og blokspillet. Heller ikke det nye Alternativet.

Det betyder at enhver stemme, der afgives på de opstillede partier, bliver en stemme for enten Lars Løkke eller Thorning Schmidt som statsminister.

Derfor opfordrer Arbejderpartiet Kommunisterne til, at der stemmes blankt ved folketingsvalget i protest mod blokregimentet og deres reaktionære politik – og til at styrke kampen udenfor folketinget.

24.  maj  2015

Back To Top