Skip to content

Brug din stemme til at sige fra! – Udtalelse om kommunalvalget og klassekampen

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at kommunalvalget bruges som anledning til udvidelse og udvikling af de kæmpende bevægelser.
Især sygeplejersker, med bred støtte, er i en hård kamp i år. Kampen er udvidet sådan at ”Fælles sag på tværs af fag” er blevet et slagord og et paraply-navn for en bred bevægelse.

Vi, APK, mener ikke at en stemme ved kommunalvalget ændrer noget grundlæggende, endsige strukturelt, men at stemmerne i stedet kan bruges til at råbe op, til at sige fra til status quo, og skal lade sig høre på gaden og på arbejdspladserne rundt om i landet.

Vi siger: Boykot valget hvor der ikke findes reelle alternativer. Samtlige af de partier som er i folketinget er igen blevet udstillet eller afsløret i løbet af sygeplejerske-strejken, og parallelt afsløret gennem hele Covid-forløbet. Der bliver bukket og nejet og uddelt milliard-pakker til erhvervslivet fra et enigt folketing, imens sygeplejerskerne bogstavelig talt søges spist af med småkager og pynte-ord. Af hensyn til den socialdemokratiske regering holdes de kæmpende nede af socialdemokratiets støttepartier. Sygeplejerskerne er rent ud sagt frataget den støtte de fortjener fra al parlamentarisk hold.

Hvor der findes progressive lokale lister, så siger vi – støt dem – men mest af alt så søg at skabe fællesskaber og grupper, organiseringer med kollegaer og sympatiserende. Sådan en bevægelse og den bevægelses fælles stemme kan ændre noget.
Ligesom sygeplejerskerne organiserede sig og handlede skabende udenom fagtoppens kvælende hånd, udenom etablerede strukturer og i stedet skabte nye, så kan der kun kæmpes for en reel forandring ved at skabe nye strukturer og organiseringer nedefra når det kommer til kommunalvalg og landspolitik.

Afghanistans-krig og de andre krige, vil det fra formelt hold siges ikke har noget med kommunalpolitik at gøre. Alle de milliarder som er postet i krigene, og de mange ofre, såvel de døde som krigsveteraner, og som den forråelse det har medført påvirker kommunerne hver dag. ”Det er der ikke råd til” ”Rammen er ikke større” siges det, når et projekt, et initiativ, eller en lønforhandling afvises. Pengene der er brugt på krig kunne være brugt her.

EU og EU’s budgetrammer er som et gitter og de beslutninger der træffes på kontorgangene i Bruxelles (mv.) er afgørende for kommunalpolitikken. Den nyliberale politik som dikteres af EU skal afvises for ellers er borgmestre og kommunekontorer allerhøjst en administration i, og for, EU. En borgmester bliver en slags mellemleder i EU A/S. Alle de partier som har repræsentation i Folketinget for nu stiller sig uden for den bevægelse, som kæmper og handler for at forlade EU.

På vores 9. kongres i september 2021 vedtog vi dokumentet For et revolutionært brud med kapitalismen
I det dokument siger vi: ”Vi lever i en tid med opbrud i et hurtigt tempo. Hvor kriser, krige, pandemier, klimaødelæggelser afløser hinanden. Og ikke mindst i en tid hvor klassekampen i det kapitalistiske klassesamfund tager til i omfang og styrke. Hvor vi ser revolutionære opsving rundt om i verden. Arbejderklassen, kvinderne, ungdommen går til voksende modstand mod den herskende klasses umådelige grådighed på rigdom og magt.

Vi vil ikke lade os nøje og vi vil ikke acceptere en status quo, der består i en evig krise vi ikke har skabt. Der er brug for ægte forandring i handling, et revolutionært brud med kapitalismen!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Oktober 2021

Back To Top