Skip to content

Briterne gjorde valget til folkeafstemning nr. 2 – og det blev et kæmpe Nej til EU

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Den britiske arbejderklasse og befolkning fastholdt nej’et til EU, trods formidabelt pres og stemte for at komme ud af monopolernes EU stat. De gjorde valget til en folkeafstemning nr. 2, som de vandt. Valget er en stor sejr for den britiske arbejderklasse – at tale magten sådan imod, at tale medier og overklasse sådan imod, det er stærkt.
Arbejderklassen stemte på de konservative, på trods af denne borgerligere regerings og parties arbejderfjendske politik, alene fordi de stod for at gennemføre Brexit, ikke fordi arbejderklassen generelt er gået til højre. Labour’s fuldstændige svigt i forhold at forsvare arbejderklassens NEJ til EU gav ingen anden mulighed og forærede Brexit til de konservative.
Den britiske arbejderklasse og befolkning havde ikke noget optimalt at stemme på. Fattigdom og privatisering har udviklet sig i årevis under begge partiers ledelse. At man så sig nødsaget til at stemme på Johnson, beror på den manglende eksistens af et parti med en klar arbejderpolitik og en vilje til Brexit. Labour led sit største nederlag siden 1930-’erne – fordi det fuldstændigt og afgørende svigtede klassens og befolkningens nej til EU.
Klassekampen mod regeringens arbejderfjendske politik – og for at komme ud af EU’s kløer, forsætter og den bliver hård. Men betingelserne for resultater til gavn for arbejdere og befolkning vil imidlertid blive markant forbedret udenfor EU. Der vil fortsat være en kamp for at Johnson ikke giver yderligere indrømmelser til EU.
Det store nej er ekstra overbevisende, når man tager i betragtning, at store dele af det britiske parlament gennem mere end 3 år har trukket udmeldelsen i langdrag og på det groveste har svigtet at følge både egne valgløfter og befolkningens ønske.
Det er langt fra en ideel aftale Storbritannien har fået med EU. Den er fuld af fortsatte bindinger til EU. EU har i dette lange forløb vist sit sande, udemokratiske ansigt. EU har stillet fuldstændig urimelige krav for at godkende en aftale, de har gjort alt for at gøre udtræden umulig og for at skræmme andre lande fra at følge efter. For den britiske arbejderklasse og befolkning forestår der en stadig kamp for at forhindre at regeringen giver yderligere indrømmelser til EU.
Valget har også stor betydning for den danske og øvrige europæiske EU-modstand.
Endnu engang ser vi, at når det gælder kampen for at komme ud af EU er en tøvende vaklende holdning til EU-medlemskabet, som Labours, en ren nederlagslinie. Ligesom også det græske SYRIZA i Grækenland tidligere har vist.
Og at når det gælder Utopien om at forandre EU indefra til et rødt/grønt socialt EU holder den ikke overfor virkelighedens kendsgerninger, som arbejderklassen lever under. Det udgør ikke noget reelt alternativ eller reel modstand.
For at styrke den danske EU-modstand til at blive blive stærk nok til at få Danmark ud af EU, er det helt afgørende, at bevægelsen udvikler sig på basis af befolkningens og arbejderklassens fælles kamp for levevilkårene, for retten til at leve et anstændigt liv, alt det som EU smadrer til fordel for kapitalens interesser. Kampen mod EU’s nyliberalistiske diktater og for at komme ud af EU er en uadskillelig del af den danske klassekamp.
Storbritannien ud af EU!
Danmark UD af EU!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK 13.12. 2019

Back To Top