Skip to content

Bevar retsundtagelsen!  Forsvar de danske undtagelser!

For en folkeafstemning om dansk medlemskab af EU!

Udtalelse vedtaget på APK’s 6 kongres, maj 2015

EU har på alle områder vist sig at være en ulykke for befolkningerne i alle medlemslande. Kun de store virksomheder og stormagterne profiterer af unionen, dens såkaldte fælles mønt og centralbank, og dens gigantiske bureaukrati. De mindste og fattigste bliver tromlet.

De største virksomheder udnytter uden blusel EU’s åbne grænser til at omgå lovgivning og arbejderrettigheder og flytter folk og dyr og virksomheder og skatter rundt nærmest efter forgodtbefindende – og altid for profit.

Ikke mindst ungdommen er blandt de mange millioner af europæere der siden krisens gennembrud for snart 10 år siden  er tvunget ud på evig vandring efter job i hele EU, så usselt betalt at man knap kan betale huslejen.

Mange millioner unge står uden indtægt overhovedet og er parkeret på uddannelser uden nogen fremtid.

Modstanden mod EU vokser

Men EU’s er slet ikke færdig med at afmontere nationalstaterne og befolkningernes rettigheder. Unionen er ved at opbygge sig med mere militær, et selvstændigt politi, retsvæsen, og privatiserede fængsler.

De uheldige, der blev født fattige, får aldrig del i den ´europæiske drøm´. For arbejderne og det store flertal betyder EU forstærket udbytning, reallønsfald, dårligere levevilkår, dårligere liv. For nogle – som de græske arbejdere og det græske arbejdende folk – er EU et mareridt, der tvinger pensionister til at sulte, offentlige ansatte og arbejderne til fattigdom, og arbejdsløse til emigration eller nød.

Derfor rejser arbejderne og folkene sig i protest. Derfor bliver hele EU og europrojektet stadig mere forhadt. Derfor vokser modstanden mod den nyliberale, krigeriske og asociale union overalt.


Gamle kolonimagter – Ny koloniherre

EU er ikke kun en ulykke for sine egne borgere, men en ulykke for arbejderne og folkene over hele verden. Europas gamle kolonimagter har ikke tænkt sig at slippe deres indbringende forbindelser. De stjæler og udpiner fortsat ressourcer, landbrug og fiskeri overalt, og står klar med militær til at få de rigtige magthavere installeret –  i tæt samarbejde med USA og NATO.

EU’s krigspolitik og udplyndring har et kæmpeansvar for den globale flygtningekrise og de enorme flygtningestrømme, der trodser risikoen for drukning i Middelhavet, ød, brutalitet og vilkårlighed. Unionen må påtage sig et humanitært ansvar. Og først og fremmest må der sættes en stopper for krigene og EU’s koloniherreoptræden.

Bevar retsundtagelsen!

Det EU-glade folketingsflertal og begge de danske regeringsalternativer har flere gange forsøgt og arbejder stadig på at afskaffe de danske EU-undtagelser – på trods af f.eks. det danske Nej til euro’en. Nu skal ’retsforbeholdet’ afskaffes ved en folkeafstemning kort efter folketingsvalget. Derefter vil man afskaffe den militære undtagelse og stille med soldater til Europahæren – og gøre euro’en også formelt til dansk valuta.

Hverken Danmark eller nogen andre vil få mere tryghed ved at EU får mere magt. Det vil stærkt begrænse de demokratiske muligheder, hvis Danmark ikke kan bestemme selv i spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse, asylpolitik og meget andet – og det overlades til EU’s bureaukrati og svindelregimente.

Retsudtagelsen skal bevares og Danmark holdes uden for EU’s juristerier og en såkaldt ’fritvalgs-ordning’ tilpasset de unionsglade i ’rød’ og blå blok. Alle de danske undtagelser skal forsvares!

Til gengæld må der stilles krav om en folkeafstemning om dansk deltagelse i Bankunionen – et nyt skridt i EU’s poltiske og økonomiske union og Angela Merkels tysk-dominerede superstat og supermagt.

For en folkeafstemning om dansk EU-medlemsskab

APK er medlem af Folkebevægelsen mod EU og støtter den brede folkelige modstand og dens kamp for at få Danmark ud af EU.

Befolkningen i UK er blevet lovet en folkeafstemning om britisk medlemskab eller ej senest i 2017. Det er ikke for briternes skyld, men fremtvunget af den voksende unionsmodstand – og den konservative regering vil gøre alt for at UK kan blive i EU og få ja ved afstemningen.

Danskerne har også krav på en ny folkeafstemning om  det danske medlemskab. EU er noget helt andet end det, der blev sagt ja til i 19972 – og noget helt andet end hvad ja-politikerne lovede. Der er blevet stadig mere EU og stadig mindre Danmark. Derfor skal danskerne også have mulighed for at tage stilling til Merkels nye Europa, monopolernes union.


Danmark ud af EU!

24. maj 2015

Back To Top