Skip to content

Bekæmp vold mod kvinder

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vold mod kvinder er et samfundsproblem. Det er ikke et individuelt problem. 25. november er FNs internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder og i mange lande går en voksende kvindebevægelse på gaden for sine krav.

Hver time, hver dag udsættes kvinder verden over for voldtægt, vold og mord – alene fordi de er piger og kvinder. Hver anden dansker kender en kvinde, der har været udsat for vold (VIVE 2022). I ni ud af ti tilfælde er gerningspersonen en mand ifølge politiets egne statistiker. Den danske stat har imidlertid valgt at skjule den kendsgerning bag det neutrale udtryk partnervold, der samtidig bruges som argument for at skrue ned for indsatsen for at hjælpe kvinder udsat for vold og forebygge at det sker. Trods alle fine hensigtserklæringer skal voldtægtsofre stadig kæmpe hårdt for at politiet tager deres sag alvorligt og efterforsker den.

Vold mod kvinder skyldes kvinders fortsatte uligestilling i samfundet. Selvom vi er kommet en lang vej, efter generationer af seje kvinders kamp, så går det den forkerte vej. Ulige- og lavtløn, nedslidning, psykisk påvirkning, dobbeltarbejde og social nød er dele af stadig flere kvinders hverdag.

Den stigende vold mod kvinder i alle dens former, drives også af et afstumpet menneskesyn, som militariseringen og krigspolitikken hver dag forstærker. At det er ok at sparke til dem, der står svagere end en selv og at det er ok at behandle andre medmennesker med vold i stedet for gensidig respekt. Et kynisk menneskesyn, der tillader at det er ok at Apartheid Israel i snart 50 dage har gennemført sit folkemord i Gaza og på Vestbredden og fortsætter – bare man kalder Palæstinenserne for terrorister.

Den danske krigspolitik og krigsretorik forherliger vold og død som middel og løsning. Den gør mennesker afstumpede. Krig betyder vold i masseskala – og i moderne krig er det civilbefolkningen, kvinder, børn og mænd, der bærer de største ofre.

Alt dette er med til at fremme vold mod kvinder.

Vi støtter og deltager aktivt i kvindernes kamp for at stoppe volden, for ligeløn, højere løn og bedre arbejdsbetingelser, for social sikring, adgang til sundhed og børne- og ældreomsorg til alle uanset indkomst.

Vi ser en direkte sammenhæng mellem de konstante kommunale, regionale og statslige sociale nedskæringer, der er med til at forringe kvinders ligestilling og gøre deres liv vanskeligere og de mange milliarder der bruges af staten på øget militarisering, oprustning og krigsudgifter. En del af kampen mod vold mod kvinder er derfor også at kræve stop for krigsbudgetterne og krigsdeltagelse og i stedet investere i befolkningens liv og velfærd. Investere i trygge sociale forhold, hvor piger og kvinder kan gå på gaden om aftenen uden at skulle kigge sig over skulderen af frygt.

Vi vil kæmpe for at sætte alle former for vold, ulighed og diskrimination – der uddybes af det kapitalistiske samfundssystem – på arbejderklassens dagsorden.

Kvinder verden over går på gaden for disse krav som udtryk for, at de organiserer sig, protesterer og ikke længere vil behandles som 2. rangs mennesker eller vil have et samfundssystem hvor det er kvinders vilkår.

På den 25. november 2023, den internationale dag for at bekæmpe vold mod kvinder, vil særligt den internationale solidaritet med det palæstinensiske folks og de palæstinensiske kvinders modige kamp være i fokus. Lige nu udsættes de palæstinensiske kvinder for den ultimative vold. De har ikke alene brug for vores fulde internationale solidaritet, men de står også som symbol lige nu for alle undertrykte folks kamp for frihed.

 

25. november 2023

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Back To Top