Skip to content

Arbejdstidsaftale til lærerne NU! Mer forberedelsestid! Kortere skoledage!

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


I mere end syv år har lærerne ikke haft en arbejdstidsaftale. I stedet har arbejdstiden været bestemt af en lov – LOV409, som blev til ved regeringsindgreb efter lockouten i 2013 på trods af langvarig kamp med stor folkelig opbakning. Siden er det bare blevet til løfter, der nu igen udsættes.

Farcen om lærernes arbejdstid må stoppe. Lærerne skal have en ordentlig, fair og OK-reguleret arbejdstid og forhold. Det er på tide at man fra politisk hold erkender sit ansvar og sætter økonomi bag ophævelsen af LOV409. Folkeskolen må nu begynde genopretningen og genvinde tidligere tiders kvalitet.

Lærerne er den eneste faggruppe, hvor arbejdstiden ikke er reguleret ved forhandling, men alene fastsat af den socialdemokratiske Thorning-regering og et nærmest forenet folketing som en regulær magtdemonstration og regeringsindgreb.

Konsekvenserne af den – i 2013 nøje lagte politisk plan – har været katastrofal på skoleområdet. Det har medført ubrugelige – i undervisningsmæssig forstand – lange skoledage. Det har medført lærerflugt, således at omkring 20% af undervisningen i dag dækkes af ikke uddannede lærere, af vikarer. Og ikke mindst har det medført en generel kvalitetsmæssig forringelse af folkeskolen. Eleverne lærer simpelthen mindre.

Ved OK-forhandlingerne i 2018 på det offentlige område blev LOV409 ikke skrottet – i stedet blev der – trods musketér-ed – nedsat en kommission og indgået en aftale om at lærernes arbejdstid i indeværende periode skulle afklares ved forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC). Dog sådan at man kun kan drøfte de områder, hvor der er sammenfaldende interesser. Det er en farce, der reelt betyder at lærerne må opgive indflydelse på deres arbejdstid og som blot peger mod en blåstempling af LOV409.

Lige nu er forhandlingerne sat i bero angiveligt pga. Corona-situationen, men reelt pga. manglende politisk erkendelse af den katastrofale situation lockout og skolereform har resulteret i både for elever, lærere og forældre.

Covid19-pandemien har klart vist, at et forenet Folketing ikke har tøvet med massive tilskud til erhvervsliv, profit og lønfest for direktører. Her skorter det ikke på tildeling af milliarder.
Det er altså muligt at finde penge og vilje til massive tilskud til den offentlige sektor generelt. Det er på tide at milliarderne tilflyder den offentlige sektor. Til flere varme hænder på sygehusene og i ældreplejen. Til daginstitutionerne og skolen. Det er nødvendigt hvis kvaliteten skal øges og medarbejderne ikke skal løbe skrigende væk.

Den berømte musketér-ed skal genoplives nu blandt alle dem der ønsker en bedre folkeskole og overenskomstmæssige forhold. Ikke om nogle år. Men forrest i denne kamp må lærerne og lærernes organisationer selv stå. Lærerne har brug for en central aftale, der sikrer dem et arbejdsliv, de kan holde til gennem et helt arbejdsliv.

Væk med LOV409 – arbejdstidsaftale nu
Væk med de lange skoledage
Øget forberedelsestid til lærerne
Flere midler til en bedre folkeskole

14.6.2020 Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Back To Top