Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne: Pensionsalderen skal ned for alle – 30 timers arbejdsuge!


Udtalelse og løbeseddel fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Hvis politikerne og fagtop virkelig er bekymret over nedslidning – hvorfor bliver arbejdstiden så ikke sat ned? Hvorfor bliver arbejdstempoet ikke sat ned? Hvorfor sker det modsatte? Hvorfor er efterlønnen stort set fjernet?

Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis valgløfter om nedsat pensionsalder for udpegede ’nedslidte’ grupper er varm luft. Det splitter en fælles protest og kamp for at afskaffe pensionsreformen og få sat pensionsalderen ned for alle.

Alle større partier i Folketinget er enige om, at vores pensionsalder skal hæves automatisk og følge den forventede levealder. Men hvem er i stand til at arbejde til de er 70, 72 eller endnu længere? Og hvorfor skal vi? At man lever længere er ikke det samme som at være rask og have en fuld arbejdsevne.
Og alle har ret til et otium – vi skal ikke arbejde til vi dratter om!

Realiteterne er for rigtig mange et arbejdsliv holdt oppe på piller eller en for tidlig død. Masser af nedslidte mennesker vil ikke kunne fortsætte til pensionsalderen, men vil blive presset ud af arbejdsmarkedet uden anden mulighed end kontanthjælp eller at blive forsørget af samlever eller ægtefælle.

De velhavende har råd til selv at finansiere deres afgang fra arbejdsmarkedet med private pensioner. De kan vælge at stoppe, når de har lyst og nyde livet. Det har flertallet ingen mulighed for.

Højere pensionsalder, øget arbejdstid og arbejdstempo er arbejdsgiverpolitik.

Stop presset og nedslidningen – 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation!

Højere folkepension!

Sæt pensionsalderen ned til 65 år for alle!

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, februar 2019

Back To Top