Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne APK: 1. maj platform 2016

dorte_fane

6 timers arbejdsdag til 8 timers løn må være kravet i 2016

– Den daglige arbejdstid skal sættes ned. Vi betaler en høj pris med al for lidt tid og kræfter til børn, familie og fritid – og ofte med ødelæggelse af helbredet. Stik modsat det vi egentlig vil med vores liv og hverdag.
I hele EU’s indre marked vil arbejdsgiverne have arbejdstiden sat op, pensionsalderen sat op, deltidsarbejde og vikararbejde sat op – og lønnen ned. Og de eurofile politikere følger villigt trop med nyliberale reformer, såkaldte treparts-aftaler og kriselove. Kravet om fuld lønkompensation mødes ofte med: jamen, hvor skal pengene komme fra hvis folk arbejder mindre?
Som arbejdskraft yder vi i dag langt, langt mere pr. time end vi gjorde for 98 år siden, da 8 timers arbejdsdagen blev indført i 1919. Ingen vil betvivle at den teknologiske udvikling er kommet en lang vej siden da. Den øgede produktivitet overstiger langt 8 timers løn. Og den er steget rigtig mange gange. Det samme er arbejdsgivernes og aktionærenes profit. Det er svimlende summer, som de henter på vores arbejde. Det er præcis der pengene skal tages fra.
Dorte Grenaa, formand for APK
Dorte Grenaa taler 1. maj på Den røde plads i Fælledparken –
se program her

Rul reformerne tilbage! Velfærd, arbejde og uddannelse til alle!

I de sidste 15 år er den ene ’reform’ efter den anden gennemført, der har tilpasset det danske ’velfærdssamfund’ af nordisk type til den nyliberale Europæiske Union. Op mod 80 pct. af ’dansk’ lovgivning stammer fra EU. Det er efter EU’s diktat og anbefalinger, at dagpengene er skåret ned, pensionsalderen sat op og efterlønsystemet udfaset, selvom de er rødblå danske politikere, der gennemfører det.
Nedskæringer af den offentlige sektor til fordel for privatisering og udlicitering er nyliberal EU-politik. Fleksjob-reform, førtidspensionsreform, kontanthjælpsloft til sultegrænsen er EU-politik. Lars Løkke har som motto, at ’Vi skal have sulten tilbage’ (2012) og hans regering er nået langt.
Reformerne af uddannelserne er også en nyliberal katastrofe. Folkeskolereformen er allerede forhadt af eleverne, ligesom erhvervsskolereformen. Nu fortsættes der med gymnasie- og HF-reform, sammen med nye nedskæringer på de videregående uddannelser. Sigtet er at skabe en sorteringsskole, der producerer den arbejdskraft, arbejdsgiverne vil have i EU’s konkurrencestat, og udsorterer og skrotter omkring en fjerdedel af ungdomsgenerationen.
Imens er stadig flere rigmænd gået i skattely. De multinationale selskaber formår betale den skat, de vil. Og Løkke-regeringen planlægger endnu en skattereform til gunst for de rige. EU-politikken hænger ikke sammen. Eller rettere sagt: Den tager fra de mange og giver til de få.

Folkeafstemning om dansk medlemskab af EU!

Ingen af de nuværende folketingspartier fortæller, at et brud med EU simpelthen er en forudsætning for en anden politik. At Danmark er bundet med traktater og politiske og juriske bånd til at gennemføre mere af denne asociale politik i ’Europas Forende Stater’, som EU-eliten med den tyske kansler i spidsen drømmer om er etableret i 2025.
Hvis danskerne ikke havde trodset et blårødt folketingsflertal ved folkeafstemningen den 3. december, ville alle de danske EU-forbehold hurtigt forsvinde. Danskerne og de fleste ’borgere’ i EU vil ikke have mere Union. I stadig flere lande kræves folkeafstemninger om medlemskabet som den britiske den 23. juni i år.
Danmark skal have sin afstemning. EU er noget helt andet – og langt værre – end det, der blev stemt ja til for snart et halvt århundrede siden. Kun folk oppe i tresserne og ældre har stemt om medlemskab.


Stop dansk krigsdeltagelse! Stop kampflyene!

Det sædvanlige krigsglade folketingsflertal, der er parat når USA kalder, er ved at sende Danmark i krig i/mod et nyt land: Syrien. Danmark har været og er deltager i alle USA’s og NATO’s krige i dette århundrede – i Afghanistan, Irak, Libyen, og nu i Syrien. Lande, der aldrig har udgjort nogen form for trussel mod vores land. Resultaterne har været samfund i ruiner, enorme flygtningestrømme, millioner af døde.
Nu forberedes også en storkrig i Europa. I Ukraine fører den korrupte Kiev-regering krig i sit eget land, mod en del af sit folk, i Østukraine. I Tyrkiet fører Erdogan-regeringen krig mod kurderne – og ikke mod Islamisk Stat. Begge dele med støtte fra EU og Danmark, NATO og USA.
NATO er rykket helt hen på grænsen til Rusland, fra nord til syd, i en ny ’kold krig’. ’Missilforsvaret’, der kan bruges i en atomkrig, er stort set operativt. USA har sendt flere kamptropper til grænsen til Rusland. Danmark er impliceret i det hele.
Faren for en verdenskrig med atomvåben er helt reel. Med alle tiders største våbenhandel i Danmark skal der indkøbes nye krigsfly til nye aggressionskrige. Men danskerne er dødtrætte af de ulovlige, ødelæggende og kostbare krige. Købet af nye kampfly skal stoppes, dansk krigsdeltagelse høre op.
Et brud med de imperialistiske blokke er en forudsætning for en anden politik end nyliberal nedskæringspolitik og krigspolitik. Derfor: Ud af EU! Ud af NATO!


For et uafhængigt og alliancefrit Danmark!

Flygtninge er det direkte resultat af krigene. Nu lægges mennesker, der er bombet ud af deres land af bl.a. danske krigsfly, for had, når de søger asyl og en andet liv. Det er en skandale og en skændsel, at Danmark har vedtaget den internationalt berygtede ’smykkelov’ og behandler flygtning som kriminelle. Men det er ikke flygtningene, der har stjæler velfærd. Det gør rigmændene og deres regeringer. Det er dem, vreden skal rettes mod. Ikke mod asylcentre og deres beboere.
EU har reageret på flygtningestrømmen ved at militarisere grænserne og søge at lukke for flygtningene. Krigsskibe, militær og politi sættes nu ind ved EU’s ’ydre’ grænser, mens der sættes hegn, politi og militær ind ved grænserne mellem EU-landene. Ulykkelige flygtninge jages ud med tvang og tåregas. Populistiske højrepartier råber op og kræver mere lov-og-orden, mens fascistiske bander brænder asylcentre af.
Krigene har også givet grobund for islamistisk terror, der også har ramt lande i EU. Jihadister opvokset i EU-lande gennemfører fascistiske terrorangreb med det formål at dræbe og lemlæste så mange som muligt. Det har ført til undtagelsestilstand i et land som Frankrig, til kraftigt øget masseovervågning, og sammen med oprustningen også til mere politi. Retten til demonstration og protester begrænses. EU-landene og også Danmark er ved at udvikle sig til politistater i Fæstning Europa
Det går den gale vej. Stadig hurtigere. Politisk, økonomisk, socialt bliver samfundet mere skævvredet. Det er en udvikling, som kun kan stoppes af en befolkning, der rejser sig i protest. Som kun kan vendes af arbejderklassen og en ny ungdom.


For fred og socialisme!

 

 Klik og se hele APKs 1. maj folder i pdf her   2016-04

Se også om arrangementer i København, Odense, Århus og landet over

1.maj: Stop krig, kampfly, nedskæringsreformer – 30 timers arbejdsuge og Folkeafstemning om EU

1.maj_plakat_2016_kbh

KPnet 24. april 2016

 

Back To Top