Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne: Rul reformerne tilbage! Sig 2 x Nej i maj! 1. maj appel 2014

De borgerlige og socialdemokratiske partier fører – hver for sig og sammen – en politik til gavn for et lille mindretal af danskerne: overklassen, millionærerne og milliardærerne. Uanset om ’rød’ eller blå blok er ved magten, fører de EU’s reaktionære og asociale nyliberale politik.

EU-partierne giver på den ene side store skattelettelser til de rige og velstående, samtidig med at de udliciterer og privatiserer samfundsværdier, hvor de kan komme af sted med det.
På den anden side gør de flertallet af danskerne fattigere, med løntrykkeri, løndumping og reallønsfald for de arbejdende og med regulær afstraffelse af arbejdsløse, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere m.fl. med en hel stribe ’målrettede reformer’, der trykker dem ned i skidtet.
Det leder til sociale katastrofer, stress, ødelagte familier og børn og unge uden fremtid. Den sociale ulighed vokser støt og hurtigt.

‘Vi skal have sulten tilbage’, erklærede Lars Løkke, og Helle Thorning og SR(SF) gennemfører det.

Der er EU-parlamentsvalg og folkeafstemning om EU’s patentdomstol den 25. maj. Lad os vise vores utilfredshed med det asociale EU og vores støtte til velfærd og social lighed.
Det kommer til at stå mere og mere klart, at det danske EU-medlemskab ikke bare er uforeneligt med den danske og nordiske skattebetalte ’velfærdsmodel’, som er ved at blive afviklet.
Monopolernes EU er i det hele taget uforeneligt med velfærd og sociale fremskridt. Derfor skal Danmark ud af EU.
Under SR(SF)-regeringen har man fortsat krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussens politik for militær, politisk og økonomisk deltagelse og medvirken i USA’s, NATO’s og EU’s krigsoperationer og manøvrer for regimeskift.
Efter Irak og Libyen, og mens man stadig er i Afghanistan, er fokus nu på Syrien, interventioner i Afrika som i Mali og Den Centralafrikanske Republik samt på det vestligt orkestrerede kup i Ukraine.
USA, EU og NATO er gået sammen om at opdele og beherske verden. Danmark har ingen selvstændig politik for fred og folkenes suverænitet.
Fascisme og nazisme er i fremvækst i Danmark, i Norden, i hele det kriseramte EU og Europa. Fascisterne er stødtropper for monopolernes politik mod arbejderne og det store flertal, for racehad og morderiske angreb, ikke mindst på venstreorienterede og kommunister. De bliver kaldt frem nu igen på trods af de bitre erfaringer fra sidste århundrede. Fascisme og nazisme er forbrydelse, ikke politik.
Arbejderklassen og det store flertal må finde en anden vej. En vej, som bryder med EU’s nyliberale programmer, med den asociale krisepolitik, med krigspolitikken, med kursen mod en reaktionær politistat og støtten til den genopvakte fascisme. En progressiv vej. En vej for solidaritet, fred og fremskridt.
Det er nødvendigt med en anden kurs. En kurs, som peger mod et andet og bedre samfund – et socialistisk Danmark.
Der må kæmpes for disse aktuelle krav:

RUL REFORMERNE TILBAGE! SOCIAL GENOPRETNING NU!

STOP DEN NYLIBERALE OFFENSIV!
– Væk med dagpenge-, fleks- og førtids-, kontanthjælps- og SU-reformerne!
– Hæv dagpengene, forlæng dagpengeperioden, og reducer optjeningsperioden!
– Væk med den reaktionære og tilbagestående gensidige forsørgerpligt!
– Sæt pensionsalderen ned igen! Genindfør en rimelig efterløn fra de 60!
– Skab nye jobs og nye arbejdspladser! Styrk den offentlige sektor med flere varme hænder!
– 35 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation! Frem mod 6 timers dagen !
– Praktikpladser til alle! Væk med de EU- dikterede uddannelsesreformer!
– Stop for udliciteringer og privatiseringer!
– Bekæmp social dumping!
– Miljø før profit!

SIG TO GANGE NEJ I MAJ!

Stem nej til EU’s patentdomstol!
Sæt X ved Liste N, Folkebevægelsen mod EU!
Og sig nej til Bankunionen! Nej til Europahær! Nej til Europas Forenede Stater!
STOP IMPERIALISMENS KRIGE! NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE!
Danmark ud af alle militære og samordnede militær-civile aktioner på alle kontinenter!
Forbud mod nazistisk og fascistisk organisering, virksomhed og propaganda!
For demokrati og folkenes selvbestemmelse! For international solidaritet!


Modstanden opbygges nedefra !

Skab alternativet til ’rød’ og blå blok!
FOR ARBEJDERKLASSENFOR DET STORE FLERTAL!

Netavisen 12. april 2014

Back To Top