Skip to content

Arbejderklassens modstand mod regeringens, EU’s og NATO’s krigspolitik må styrkes

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

I ly af den inter-imperialistiske krig i Ukraine øges militariseringen og USA/NATO’s og EU’s indflydelse voldsomt i de nordiske lande. Det sker i en atmosfære af frygt og usikkerhed som krigen i Ukraine og krigspropagandaen 24/7 har skabt.

Det danske ja ved folkeafstemningen til at fjerne det tidligere Nej til deltagelse i EU’s militære proces (såkaldt forsvarssamarbejde) var et flertal af de afgivne stemmer, men under halvdelen af de stemmeberettigede. Ja’et er ikke en opbakning til EU-imperialismens krig og militære opbygning. Det blev af det politiske etablissement, toppen af erhvervslivet og fagburokratiet, statslige og private medier gjort til et spørgsmål om for eller imod Putin.

Indenfor de seneste uger har den svenske og finske regering ansøgt om medlemskab af USA’s imperialistiske militæralliance NATO. Danmark, der er medlem af NATO og EU bliver nu også medlem af EU’s militære gren. Den norske regering er ved at underskrive en aftale med USA om amerikanske soldater på militærbaser i Norge. Den danske regering er på vej til at lave en tilsvarende aftale med USA.

Det er en farlig udvikling, der er med til at eskalere faren for krig. Norden har en strategisk betydning for kontrollen med Østersøen og havene ved Arktis i den øgede rivalisering mellem de imperialistiske stormagter USA, Rusland og Kina.

Det er en udvikling, der betyder øget militær oprustning til glæde for krigsindustrien. Det betyder store stigninger på både de nationale, NATO’s og EU’s militærbudgetter – der skal betales af arbejderklassen og befolkningerne med nye sociale nedskæringer og forringede levevilkår. Den betyder endnu et stort udsalg af landenes suverænitet og mulighed for at føre en selvstændig udenrigs-og sikkerhedspolitik – hvilket er dikteret af de store monopoler og kapital, for hvem de styrkede militæralliancer under EU og NATO skal beskytte deres investeringer og markeder.

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort det klart, at USA og NATO har brug for en styrket EU militær union med øgede krigsbudgetter, med øgede investeringer til at styrke EU’s krigsindustris konkurrenceevne og med større militær kapacitet og teknologisk udvikling i EU, så længe det sker under USA-imperialismens kontrol. Samtidig har EU sine egne imperialistiske interesser og formål.

De socialdemokratiske regeringer i Danmark, Sverige og Finland har endnu engang vist sig uhyre nyttige som garanter for erhvervslivets, krigsmagernes, borgerskabets og imperialismen interesser. Gennem deres traditionelle bånd til fagbevægelsens og arbejderbevægelsens top har de, arm i arm med arbejdsgiverne, arbejdet intensivt for landenes deltagelse i de imperialistiske militæralliancer, i direkte modstrid med arbejderklassens nationale og internationale interesser.

Den folkelige modstand er dog for stor til, at Socialdemokratierne alene har kunnet klare at bremse den i at udvikle sig i sin fulde styrke. Det har kun kunnet lykkes med hjælp fra de socialdemokratiske regeringers opportunistiske støttepartier. Venstreforbundet, der sidder i den finske regering går nu ind for NATO-medlemskab. I Sverige og Danmark spiller regeringernes støttepartier, Venstrepartiet og Enhedslisten et dobbeltspil. De er officielt imod NATO, men har reelt og i praksis opgivet denne position. I stedet har de aktivt arbejdet for at bremse, indsnævre og splitte både den folkelige modstand mod NATO-medlemskab og kampen for at stoppe krigen i Ukraine og stoppe regeringernes krigsforlængende våbenleverancer og støtte til Zelenskys regime. I forhold til den danske folkeafstemning om at fjerne det tidligere NEJ til deltagelse i EU’s militære projekt har Enhedslisten spillet samme rolle. Med et lille lunkent stem NEJ, kun for at sikre deres egen plads i Europa Parlamentet på EU-modstandernes stemmer, har Enhedslistens ledelse reelt bremset for at EU-modstanden blev samlet og synlig. Over en tredjedel af befolkningen stemte slet ikke ved denne afstemning.

Med den seneste udvikling står imperialismen – USA, EU og NATO stærkere end nogensinde i de nordiske lande. Der er ingen tvivl om, at det er et led i en samlet plan og koordinering fra magthaverne i Pentagon og Bruxelles. Eller om at de venstre-opportunistiske partier har valgt side til fordel for deres borgerskabs regeringer og politik mod arbejderklassen og befolkningen.

Det er derfor klart, at vi må forsætte med at styrke og udvikle kampen mod imperialismen og dens alliancer EU og NATO. Og at vi må gøre det med fornyet styrke. Det gælder kampen for at Danmark skal ud af både EU og NATO og mod den socialdemokratiske regerings krigsdeltagelse og krigspolitik. Det gælder kampen mod USA’s og NATO’s baser og tropper i Danmark. Kampen for at stoppe den inter-imperialistiske krig i Ukraine.

Regeringen gemmer sin reaktionære økonomiske- og krigspolitik bag en maske og demagogi om ”social fred – der skal sikre økonomisk vækst og fred”. Men konsekvenserne af denne og af den imperialistiske krig i Ukraine bliver stadigt tydeligere – og ikke kun på varme- og elregningerne, som dele af befolkningen har svært ved eller ikke længere kan betale.

Afgørende for at udvikle en bred folkelig bevægelse er, at disse kampe og kampen mod den farlige oprustningsspiral, den imperialistiske krig og krigsfare forbindes tæt med arbejderklassens krav og kamp for bedre løn-og arbejdsforhold, for mere og bedre social-, sundheds- og uddannelsesforhold og styrkelsen af den offentlige sektor. Behovet for at udvikle arbejderklassens enhed, bevidsthed og organisering i kampen for politisk magt bliver mere og mere synlig og påtrængende.

Det indebærer, at den politiske kamp mod reaktionen, socialdemokratismen og anden opportunisme må udvikles i sin bredde og dybde, ligesom en klassekampslinje i fagforeningerne mod klassesamarbejdet med arbejdsgiverne, og styrkelsen af den internationale solidaritet.

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
2. juni 2022

Back To Top