Skip to content

APKs 6. kongres: På vej mod skærpede klassekampe

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt i pinsen 2015 sin 6. kongres siden partistiftelsen i 2000. Den var præget af optimisme, enhed og klarhed om, at både klassekampen i Danmark og internationalt vil blive skærpet i de kommende år.

Se også tema om kongressen på kpnet.dk

En uhørt nyliberal offensiv, orkestreret fra EU, og gennemført af både ’rød’ og blå blok og deres regeringer har betydet et kraftigt lønpres nedad, faldende realløn og et stort spark nedad mod fattigdomsgrænsen, eller under, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre på offentlige ydelser. Forringede offentlige ydelser på alle områder – men øget pres på de offentligt ansatte.

Til gengæld er der postet milliarder og atter milliarder ikke bare i en rådden finanssektor i akut krise, men til at fremtidssikre kapitalisterne og de rige. Den vej vil begge regeringsalternativer fortsætte.

Internationalt fortsætter de lovløse krige. Der oprustes igen, også i Europa. En ny kold krig er udløst over Ukraine, og faren for en krig med Rusland er reel. EU tager nye spring mod Europas Forenede Stater med bankunionen og fælles EU-militær. Flygtningesituationen har ikke været værre siden afslutningen af Verdenskrig 2. Arbejdsløsheden er enorm. Fattigdommen voksende overalt. Højrekræfter på march frem.

APKs 6. kongres vedtog en fyldig beretning fra den afgående centralkomité med grundige analyser af både de nationale og internationale udviklinger og perspektiverne for skærpede klassekampe og hvordan borgerskabets og imperialismens offensiv imødegås. Samtidig behandlede den partiets arbejde gennem de sidste tre år og opstillede de fremtidige opgaver – herunder partiet udvikling og styrkelse og nye skridt fremad for dets medier. Den vil komme i en trykt udgave og blive lagt på nettet i løbet af kort tid..

Kongressen vedtog også et omfattende handlingsprogram til afløsning af det, der blev vedtaget ved partistiftelsen – baseret på partiets taktik for at opbygge arbejderklassens enhedsfront og en bred folkefront mod krise, krig, reaktion og fascisme.

Kongressen var en kulmination på grundige diskussioner og en offentlig kongresdebat siden sidste sommer. Denne debat har også fokuseret på alternativet til den kriseplagede kapitalisme: Et socialistisk samfund med arbejderklassen ved magten. Denne diskussion vil forsætte og vil være temaet for Novemberkonferencen 2015.

Desuden besluttede kongressen en række aktuelle politikudtalelser – herunder med henblik på det nu udskrevne folketingsvalg – samt en varm hilsen til Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML eller IKMLPO), som APK har været medlem af,  siden det blev stiftet.

En ny centralkomité og central kontrolkommission blev valgt på baggrund af grundige drøftelser.

Centralkomiteen har konstitueret sig med et midlertidigt sekretariat indtil en egentlig konstituering på dens førstkommende møde i juni måned.

Arbejderpartiet Kommunisterne

29. maj 2015

Back To Top