Skip to content

APK: Om kampen for et stærkt kommunistisk parti og sammenlægningen af KP og KPiD

2017-09sc4.indd
Læserbrev /  Arbejderpartiet Kommunisterne
Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti, der udgiver Arbejderen, fremsætter 13.9. en stribe usande påstande om APK og om vores holdning til samarbejde og samling af de erklæret kommunistiske kræfter i Danmark.
Jørgen skriver, at APK ‘har et fjendtligt forhold til KP og KPiD og har på intet tidspunkt udtrykt ønske om en samling med andre erklærede kommunistiske organisationer’, men derimod ‘fokuserer på¨uenigheder og fisker medlemmer’, mens KP ‘kæmper for at styrke enigheden og præsentere et kommunistisk alternativ i klassekampen’.
Det giver os anledning til at fastslå følgende:
Vi har ikke noget ‘fjendtligt forhold’ til KP og KPiD. Vi betragter de to organisationer som venstrekræfter på linje med Enhedslisten og andre, der erklærer sig som modstandere af borgerlig og nyliberalistisk politik og prøver at imødegå den. Vi ønsker aktionsenhed i klassekampen og har det også med de to organisationer og deres medlemmer i f.eks. anti-krigskampen, kampen mod EU mm.
Derimod er det en kendsgering, at Jørgen Petersen og KP historisk har et fjendtligt forhold til APK. Gennem 20 år (!) har man afvist at bringe indlæg fra APK i Arbejderen -og i det hele taget forsøgt at lade som om APK ikke eksisterer.
Vi skal opfordre Jørgen, KP og det kommende sammensluttede parti til at revidere den holdning og ‘styrke enigheden i klassekampen’.
At der findes dybe ideologiske og politiske forskelle mellem APK og de to partier, der nu slutter sig sammen, er indlysende. Det gælder f.eks.- og ikke mindst – at de begge er tilhængere af den gamle sovjetisk inspirerede strategi for et ‘antimonopolitisk demokrati’, som DKP antog først i 70erne. Den har været og er en kilde til fortsat splittelse af de kommunistiske kræfter i Danmark og internationalt.
APK opfatter samling af de danske kommunister i et stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund som en strategisk nødvendighed – og har altid forfægtet den opfattelse.
Da dannelsen af et nyt erklæret kommunistisk parti ved sammenslutning af KP og KPiD uvægerligt sætter fokus på dette spørgsmål og på andre centrale programmatiske og strategiske spørgsmål, skal vi understrege, at APK gerne drøfter disse – også på fælles offentlige møder. Afklaring af reelle opfattelser og uenigheder vil altid være en vigtig del af enhedsbestræbelser på alle niveauer.
Vi skal tilføje, at vi anser, at sammenlægningen af KP og KPiD vil være afklarende i forhold til de reelle og principielle modsætninger og problemer i den kommunistiske og revolutionære bevægelse.
For Arbejderpartiet Kommunisterne
Klaus Riis
Redaktør, Kommunistisk Politik

27. september 2017

Dette indlæg er et svar på Jørgen Petersens angreb på APK i forbindelse med hans afvisning af en kritik af KP’s og KPiDs sammenslutningsproces. Det blev bragt i Arbejderen den 6. oktober  – med en bemærkning om, at debatten om sammenslutningen nu blev betragtet som afsluttet

Kritikken af sammenslutningen blev fremsat af to tidligere medlemmer af KP, som sendte deres indlæg til alle fire erklæret kommunistiske partier i Danmark.

Se
Kommunister i Danmark: Hvad skal vi samles om?
Af Marie Herget Christensen og Gert Stenholt Madsen
Debatten om samling af kommunisterne og skabelsen af eet stærkt kommunistisk parti fortsætter – og er blandt andet et hovedtema på Novemberkonferencen om efterdagen den 4. november 2017 i København. Franz Krejbjerg (APK) og Marie Herget Christensen, partiløs kommunist, vil holde oplæg til dette tema.
2017-09sc4.indd

 KPnet 10. oktober 2017

 
 
 
 

Back To Top