Skip to content

APK har afholdt sin 5. kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt  den 17.-19. maj i  København sin 5.  ordinære kongres.

(se temaside på kpnet.dk)

Det var en vellykket og betydningsfuld kongres. Den var præget af stærk ideologisk og politisk enhed og en skærpet bevidsthed om, at klassekampen i Danmark spidser til, og vil blive endnu skarpere i de kommende år. Den akutte globale økonomiske krise og  kapitalismens almene krise –  og i særdeleshed eurokrisen og krisen for Den europæiske Union – gemmer uro, akutte kriser og voldsomme konfrontationer.

De næste år vil vise, om angrebet fra kapitalen, dens stat og dens regering på resterne af det såkaldte velfærdssamfund –  under påskud af at ’redde velfærden’ – vil lykkes. Dette angreb på det store flertals, arbejdernes og ungdommens tilkæmpede rettigheder er EU’s og finanspagtens reaktionære og brutale nyliberale politik tilpasset danske forhold – og fortsat af SRSF-regeringen, der tog fat, hvor VKO måtte slippe.

Forventningerne til den nye regering viste sig hurtigt at være uberettigede og illusoriske. Det er op til arbejderklassen selv, de unge og alle andre, der rammes af kapitalens offensiv at gå til kamp for at bremse den.

Arbejderpartiet Kommunisterne er fast besluttet på at give et vigtigt bidrag til denne kamp, og de vigtige beslutninger fra den 5. kongres tager sigte på at styrke partiet og dets indsats i en skærpet klassekamp.

Centralkomiteens virksomhedsberetning for kongresperioden 2009-2012 fokuserede på de omfattende aktiviteter, der er gennemført af vort lille marxistisk-leninistiske parti til trods for begrænsede kræfter og ikke alt for gunstige omstændigheder i den politiske situation. Den fremhævede i særlig grad partiets evne til at orienterede sig i de nye situationer, der opstår i klassekampen nationalt og internationalt, drage de rigtige konklusioner deraf og udpege en rigtig retning for kampen – og til at tage initiativer som handlingens parti.

Beretningen fremhævede samtidig partiets deltagelse i den stadig mere omfattende virksomhed i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer IKMLPO, der i perioden blandt andet harv udarbejdet et fagligt program og afholdt en årlig verdenskonference. Kongressen noterede med stolthed, at det var en af konferencens partier – Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti PCOT – der spillede en afgørende rolle i udløsningen af ’Det arabiske forår’. APK var vært for den årlige konference af de europæiske marxistisk-leninistiske partier i foråret 2011.

Virksomhedsberetningen blev suppleret af beretninger og indlæg fra de lokale partidistrikter og livlige indlæg fra de delegerede – og i tilknytning til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget,  blev der også enstemmigt vedtaget to resolutioner.

’Om partiets situation og opgaver’ behandler de positive resultater og fremgange, der er opnået, men fastlægger også tiltag, som skal overvinde mangler og svagheder og styrke tempoet i partiopbygningen og i forhold til DKU og det betydningsfulde kommunistiske ungdomsarbejde.

’ Resolution om agitproparbejdet’ behandler udviklingen af 14-dages bladet Kommunistisk Politik og ikke mindst en styrkelse og fornyelse af den daglige netavis kpnet og andre hjemmesider. Den noterer at med KPnetTV har partiet udvikler et nyt vigtigt medie og værktøj i klassekampen. Resolutionen opstiller også målsætninger for partiets øvrige udgivelses- og skolingsvirksomhed.

Også Den centrale kontrolkommission rapport og sit arbejde blev fremlagt og vedtaget.

Et andet centralt punkt på kongressens dagsorden var vedtagelsen af en række politiske resolutioner og udtalelser, der definerer partiets politik og taktik  fra starten af den nye kongresperiode. Det er en større ’Politisk udtalelse fra APK’s 5. kongres’, det er udtalelsen ’ Opbyg et folkeligt og revolutionært alternativ til ’rød’ og blå blok’ og det er et forslag til parolegrundlag til brug ved opbygningen af dette alternativ. Desuden blev der vedtaget nogle mindre udtalelser og hilsener.
Alle disse dokumenter blev vedtaget enstemmigt efter grundig diskussion.

Kongressen valgte også den nye Centralkomité, som er karakteriseret ved en god social sammensætning og fordeling i landet som en garanti for at rumme de mest centrale erfaringer fra klassekampen i hele landet. Der er samtidig en fin køns- og aldersmæssig sammensætning.  Der er en god balance mellem de unge, som har fået vigtige kamperfaringer i det seneste årti med terrorkrig og verdenskrise,  af de 35-55 årige, og af  generationen over 55, der har været aktive i mange årtier. Også en ny kontrolkommission blev valgt.

Centralkomiteen afholdt på kongressen sit første møde, hvor den konstituerede sig med en kollektiv daglig ledelse.  Troels Riis Larsen fortsætter som talsmand.

Leve APKs 5. kongres!
Leve den proletariske internationalisme!
Leve marxismen-leninismen!

København 19. maj 2012

Back To Top