Skip to content

APK-Fyn: Nej til privatiseringer – et nyliberalt skråplan

Stop privatiseringen af Fjernvarme Fyn – Stop privatiseringen med friplejehjem!

Udtalelse ved APK-Fyn, Arbejderpartiet Kommunisterne 
Den massive folkelige modstand kræver afvisning af enhver form for salg og privatisering af Fjernvarme Fyn. Et salg vil betyde, at det er markedet og profit, der er regulator.
Det må kræves, at Socialdemokratiet, SF og de Radikale i Odense Byråd skrotter deres snævre flertalsforlig om privatisering af Fjernvarme Fyn og, at de ikke lader hånt om, at et massivt flertal af Odenses befolkning er modstandere af dette udsalg af fællesskabets værdier. Vi må kræve, at de afstår fra at vedtage det i byrådet.
Modstanden mod privatiseringen af Fjernvarmen hos Odenses befolkning står ikke alene, men bygger dybest set på de erfaringer, man har med privatisering af andre sociale ydelser og infrastruktur. En privatisering, som er i gang i Odense kommune med udvikling og oprettelse af friplejehjem og fører til en opdeling i A og B hold med discount plejehjem for folk uden formue og friplejehjem for mere velbjærgede.
Tilbage i 2019 blev det velfungerende, kommunale Hjallese Plejecenter således nedlagt som resultat af en fælles beslutning fra et stort byrådsflertal anført af Konservative, Venstre og Socialdemokratiet til trods for omfattende protester. Begrundelsen var ”overkapacitet” og henvisning til privatisering i form af bygning af et nyt ”friplejecenter”.
Privatiseringsproblematikken er igen helt aktuel med Munke Mose Friplejecenters konkurs, hvor Odense Kommune har måttet samle stumperne op. Kravet må være, at det ikke igen overgår til friplejecenter-status.
Privatiseringen af Fjernvarme Fyn må stoppes, og det samme gælder privatiseringsudviklingen på det sociale område med nedlæggelse af kommunale plejecentre og oprettelse af friplejecentre!
Odense 27. oktober 2020
 
Læs også – KPnet:
Privatiseringen hærger – klasseskellene bliver dybere

Back To Top