Skip to content

Alle OK-kravene skal opfyldes – ingen rådne kompromiser

Udtalelse
Arbejderpartiet Kommunisterne


Aldrig har opbakningen blandt de offentligt ansatte været større. Aldrig har befolkningens opbakning til at de offentligt ansatte skal have ordentlige løn og arbejdsforhold været større. Hvor pressede og uacceptable forholdene faktisk er for mange grupper – det går op for flere og flere hver dag. Opbakningen og solidariteten har sat de offentlige arbejdsgivere og politikerne under pres.
Lige nu er strejke- og lockout-varsler udskudt af forligsinstitutionen. Der forhandles bag lukkede døre om fremtiden for de offentligt ansatte.
Denne gang skal alle OK-krav opfyldes.

  • Lærernes arbejdstid skal igen reguleres ved overenskomst. Ellers vil indgreb og diktat blive normal arbejdsgiverpraksis i den offentlige sektor. Det et fælles principspørgsmål.
  • Arbejdstiden skal ikke forlænges og kompensation og spisepauser skal ikke fjernes. Regionernes krav om ubegrænset uvarslet overarbejde og ændrede fleksible ansættelsesforhold skal væk. Det er fælles spørgsmål.
  • Højere realløn, ligeløn og sikring af lønregulering i regulære kroner og ører. Ikke uigennemskuelige regneark og lokale puljer, man skal slås med hinanden om bagefter. Det er fælles krav.

Det er det, vi skal blive ved med at stå sammen om og kæmpe for, indtil det er opnået.
Kommer der et mæglingsforslag eller regeringsindgreb med lunkne og rådne kompromiser må det imødegås med en massiv Stem Nej-kampagne, med protester og strejker. Lige meget hvor flot indpakningen bliver.
Vi kan ikke opnå ok-kravene alene ved at bruge en stemmeseddel. Den kan ikke stå alene hverken ved en mæglingsskitse eller ved et regeringsindgreb. Der er ikke fair og lige spilleregler.
De offentligt ansattes styrke ligger i at fastholde og udvide solidariteten omkring kravene. Og inddrage de privatansatte, forældre, studerende, pårørende, de arbejdsløse og reformramte i en stor fælles protest og strejkebevægelse for en offentlig sektor til gavn for både ansatte og brugere.

Arbejderpartiet Kommunisterne

2. april. 2018

 
KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 KPnet 2. april 2018

Back To Top