Skip to content

Al forandring kommer nedefra – Socialisme er fremtiden! – Arbejderpartiet Kommunisterne-Fyn

Udtalelse fra APK-Fyn´s distriktskonference den 9. april 2019

APK-FYN på banen ved tidligere demonstration
Det kapitalistiske hamsterhjul drejer stærkere og stærkere rundt med almindelige mennesker som indsats blot for at sikre kapitalens og monopolers krav om maksimalprofit. Mens bankernes og monopolernes overskud vokser, afsløres det ene svindelnummer efter det andet i banksektoren, hvor de ansvarlige oftest får et ”gyldent håndtryk” i afskedsgave.
Vi ser en nyliberal politik, hvor almindelige menneskers løn-og sociale forhold angribes, og vi ser en offentlig sektor, der undergraves, hvor de ansatte presses stadig mere på løn og arbejdsforhold, Alt sammen helt i tråd med EU-harmonisering og i retning mod privatisering.
Med nedskæringer og angreb der i særlig grad rammer de arbejdende kvinder i den private og offentlige sektor, der vender sig imod uligeløn og en offentlig sektor domineret af kvinder, som reagerer imod stress og nedslidning.
Og vi ser ikke mindst en  ungdom hvor de fleste frygter fremtiden og, hvor en meget stor del af ungdommen ikke sikres en reel fremtid med jobmuligheder og uddannelse og med en katastrofal mangel på praktikpladser på de faglige uddannelser.
Også i Odense underlægger man sig regeringens og EU’s nyliberale politik. Byrådet siger, at man prioriterer velfærd og varme hænder, men gør det modsatte. Man har f.eks. afskaffet lønaftaler for en af de lavestlønnede grupper, rengøringspersonalet med lønsænkning som følge, og man har vedtaget voldsomme besparelser på skoleområdet med dårligere forhold for børnene og fyringer af lærere som resultat.
Et enigt byråd har også vedtaget en ghetto-plan, der betyder brutale angreb på de almene boliger og dermed de fattigste boliglejere og med nedrivning af op imod 1000 boliger som konsekvens.
I stedet for velfærd prioriteres monopolernes EU og Natos krigspoltik med oprustning og indkøb af vanvittigt dyre F35 kampfly og retning mod krig. Et EU og NATO vi hurtigst muligt må helt ud af.
Vi er i det hele taget vidne til et kapitalistisk system, der som en blodsuger driver rovdrift ikke blot mod mennesker, men også mod den omliggende natur.
Med forurening og forgiftning ikke blot af vandet, jorden og luften, men også med ødelæggelse af klimaet, og menneskenes fødevarer som konsekvens. Udelukkende ud fra kortsigtede profitinteresser.
Reel forandring af disse forhold kræver fælles kamp mod arbejdsgiverne, finanssektoren og krigsmagerne og deres nyliberale nedskæringspolitik, en kamp, hvor der bygges på solidaritet i stedet for chauvinisme og fremmedhad.
Vi lever i en tid, der råber på opbygning af en fælles protestbevægelse nedefra, hvor de ansvarlige stilles til ansvar og med krav om, at det er de rige, der kommer til at betale.
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!
– Fælles kamp mod kapitalen!
 
Læs også:
APK´s enhedsplatform for fælles kamp:
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!
 
 

Back To Top