Skip to content

Afvis imperialistisk interventionspolitik mod Iran – Solidaritet med Irans arbejdere og folk!

UDTALELSE VED CIPOML

Vi – koordinationskomiteen for den International Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) – fordømmer og afviser på det kraftigste USAs imperialistiske interventionspolitik mod Iran, dets arbejdere og folk.
Regionen i Mellemøsten udgør en scene for skarpe konfrontationer, hvor de geopolitiske interesser hos en række imperialistiske magter (USA, Rusland, Kina og lande i Europa) samt deres reaktionære regionale allierede styrker udspiller sig. I deres krav på regional kontrol, indfører de økonomiske sanktioner, fremprovokerer krige og militære invasioner, som det er sket og stadig fortsætter i Irak, Libyen, Yemen, Afghanistan og Syrien. I dag er der fare for en ny amerikansk militæroperation mod Iran.
For at retfærdiggøre deres interventionisme, har de amerikanske imperialister – sammen med deres reaktionære allierede – iværksat en verdensomspændende kampagne bestående af løgne og misinformation om Irans nukleare program, og stigmatiserer det som en risiko for freden, regionalt og på verdensplan. I virkeligheden udspringer faren for krig fra de interimperialistiske modsætninger og fra den grådige appetit hos de monopoler, som har etableret sig i den Persiske Golf region, eller ønsker at gøre det.
USA-imperialismen er kendetegnet ved dens krigsophidsende politik, som er velkendt for folket. For flere måneder siden forlod USA ensidigt ”The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) ” (‘Atomaftalen’ o.a.), og da USA var med i den overholdt de ikke deres forpligtigelser. Samtidig intensiverer de deres truende og intimiderende offensiv, mens de fastholder økonomiske og handelsmæssige sanktioner mod Iran.
USAs provokationer i Den Persiske Golf region er internationale terrorhandlinger. De snesevis af militære baser, og særligt USA’s baser i Mellemøsten, er kilder til trusler og provokationer.
Ofrene for denne type konflikt er arbejderne og folket, mens det for monopolgrupperne, de imperialistiske magter og fraktioner i borgerskabet udgør en mulighed for at udvide og konsolidere deres magt og forøge deres millionstore profitter.
På vegne af partierne og organisationerne i CIPOML udtrykker vi vores solidaritet med Irans arbejdere og folk og med deres modige kamp for demokrati og frihed imod imperialisme, i forsvar for folkets ret til selvbestemmelse – for deres lands suverænitet og uafhængighed.
Kun Irans befolkning, ikke de udenlandske magter, har retten til at bestemme kursen for deres land. Alle imperialistiske magter må forlade regionen – kun dette kan garantere fred og sikkerhed for befolkningen.
Nej til USA-imperialismens interventionspolitik mod Iran!
Længe leve Irans suverænitet!
Afvis USAs økonomiske sanktioner imod Iran!
Længe leve de iranske arbejderes og folks kamp!
CIPOML’s hjemmeside

Back To Top