Skip to content

75 år med NATO: Vi siger NEJ til deres terror- og udplyndringskrige!

Udtalelse fra CIPOML partier

NATO-traktaten indledes med at NATO står for “fred, demokrati, frihed og retsstatsprincippet”. I virkeligheden er det det modsatte. Det er en krigsalliance mellem vestlige imperialistiske stater for at håndhæve deres økonomiske og politiske interesser med militære midler. NATO er en garanti for krig, ikke for fred. Det er en garanti for national underkastelse under amerikanske interesser, ikke en garanti for uafhængighed.

Lige fra begyndelsen blev NATO ledet af USA-imperialismen, der altid leverede den militære overkommando. Det var et instrument for den amerikanske imperialisme mod det dengang socialistiske Sovjetunionen, arbejderne og den kommunistiske bevægelse. Lige fra begyndelsen i 1949 var NATO og dets medlemslande involveret i mange brutale krige. Med NATO fulgte en konstant stigning i militærudgifterne på bekostning af det arbejdende folk.

I stedet for “frihed og retsstatsprincipper” betød NATO udnyttelse, undertrykkelse og krig. Diktaturer som dem i Portugal under Salazar eller i Tyrkiet under general Evren var ingen hindring for NATO-medlemskab og er det stadig ikke.

NATO var og er en ledende deltager i mange imperialistiske og neokoloniale krige. I 1999 angreb NATO Serbien og fortsatte med at gøre det i Kosovo-krigen. Fra 2001 brugte NATO løgne som påskud for krigen mod Afghanistan, der endte med et nederlag i august 2021. I 2011 angreb NATO-stater Libyen og ødelagde stort set hele landet. NATO har også interveneret i Tyrkiets kamp mod Syrien siden 2013 og støttet Tyrkiet militært.

NATO-tropper er i øjeblikket udstationeret i Afrika, på Balkan, i Middelhavet og i Irak.

I de seneste år har der været en kontinuerlig proces med udvidelse af NATO mod øst, hvilket er en væsentlig årsag til den nuværende imperialistiske krig, hvor imperialistmagterne USA, NATO og EU står over for den russiske imperialisme.

Samtidig yder NATO massiv støtte til krigen i Ukraine ved at levere infrastruktur, våben og rådgivning. NATO er i en uofficiel krig med Rusland. I Israels krig mod Gaza deltager NATO-lande aktivt i krigsforbrydelserne og folkemordet ved at levere våben og politisk støtte. Lige fra starten af Gaza-krigen fortalte NATO’s generalsekretær Stoltenberg Israel, at NATO står sammen med dem.

Kampen mellem de imperialistiske blokke, USA NATO med EU på den ene side og det imperialistiske Kina med Rusland på den anden side er blevet en alvorlig trussel mod freden. EU i alliance med USA-imperialismen spiller en komplementær rolle med sin fælles politik for “sikkerhed og forsvar”, i en logik om arbejdsdeling. EU udnytter også situationen til at styrke sin rolle i konkurrencen med USA.

Alt dette foregår på bekostning af arbejderklassen og dens sociale og politiske resultater. Arbejderne og befolkningerne lider dybt under konsekvenserne af NATO’s krigsplaner og deres regeringers implementering: nedskæringer i de sociale udgifter, høje priser på basisprodukter, pres på lønningerne, øgede skatter…

Nationalisme og reaktionære, fascistiske bevægelser styrkes igen for at gøre befolkningerne “klar til krig”.

I vores lande kæmper vi derfor for udmeldelse af NATO! Vi er imod enhver deltagelse i NATO’s krige!

Nej til NATO! Ud af NATO og af alle imperialistiske militæralliancer!

Nej til europæisk forsvarspolitik!

NATO’s og USA’s militærbaser ud af vores lande!

NEJ til våbenkapløb og udsendelse af våben!

Øjeblikkelig tilbagetrækning fra krigsmissioner i udlandet!

Fred og venskab mellem folkene – i stedet for oprustning og krig!

13.4. 2024

 

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark

Frankrigs kommunistiske arbejderparti (PCOF)

Kommunistisk platform – for arbejderklassens kommunistiske parti i Italia

Revolusjon, Norge

Spaniens kommunistiske parti (marxist-leninistisk) – PCE (m-l)

Arbejderpartiet (EMEP), Tyrkiet

Organisationen for opbygingen av Tysklands kommunistiske arbejderparti (Arbeit Zukunft)

 

CIPOML er Den Internationale konference for marxist-leninistiske partier og organisationer, som Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af.

CIPOML – International Conference of Marxist–Leninist Parties and Organisations

Back To Top