Skip to content

5. maj 2018: Karl Marx 200 år

I dag markeres 200 års-dagen for Karl Marx’ fødsel 5. maj 1818 af arbejdere og revolutionære over hele verden.

Få verdenshistoriske skikkelser har haft en større betydning, og en betydning, der ikke bare rækker langt ud over deres død, men tilmed er vokset og fortsat vokser. Den bevægelse for social forandring, for skabelsen af et nyt socialistisk og kommunistisk samfund, som Marx og Engels gav et videnskabeligt grundlag, lever og virker stadig overalt.
De socialistiske revolutioner – tidligere og kommende – vil altid have Marx’ navn indskrevet på deres banner – og i menneskenes hjerter.
Hvad var det så, den revolutionære Karl Marx bidrog med, mens han aktivt gik i spidsen i sin tids store klassekampe som en af grundlæggerne af det revolutionære kommunistiske parti og den internationale kommunistiske bevægelse?
Han gav selv et svar i et brev til hans kammerat Weydemeyer den 5. marts 1852, hvor han siger:
” … Hvad nu mig angår, så tilkommer der mig ikke den fortjeneste at have opdaget hverken klassernes eksistens i det moderne samfund eller deres indbyrdes kamp. Borgerlige historikere havde længe før mig skildret, hvordan denne klassernes kamp historisk har udviklet sig, og borgerlige økonomer havde fremstillet denne udviklings økonomiske anatomi.
Hvad jeg tilføjede af nyt var
1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling;
2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur;
3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund. ”
Disse solide konklusioner udspringer af studiet af det kapitalistiske samfunds og udbytter-samfundenes egne lovmæssigheder. Trods de uophørlige forsøg lige så længe på at modbevise eller affærdige dem, får de igen og igen en ny historisk bekræftelse.
Marxismen er uovervindelig, fordi den er sand. Marxismen i dag – udviklet til marxisme-leninisme i imperialismens og de socialistiske revolutioners og de nationale befrielsesrevolutioners epoke  – er nøglen til menneskesamfundets udvikling og bærer menneskenes fremtid i sig.
Offentligt møde i København – Arbejderpartiet Kommunisterne

Karl Marx 200 år: Sæt den revolutionære Marx i centrum

Torsdag den 17. maj kl. 19-22
Oktober Bogbutk
Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh.
Se også
Karl Marx og historiens kraftlinjer
Af Revolusjon, Norge
Ny T-shirt Karl Marx 200 år
KPnet
KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  5. maj 2018

 
 

Back To Top