Skip to content

2015: Angreb og solidaritet

2015 har været et yderst begivenhedsrigt år. Med benhård klassepolitik fra både den afgående og den nye regering, men også med nye alliancer i modstanden, med protester og indsigter. Året sluttede med et klart og tydeligt Nej til mere EU.
WP_20131005_001
SR-regeringen opnåede at gøre sig grundigt upopulær gennem sin regeringsperiode med nedskærings- og reformpolitik og ved valget d. 18. juni blev den skiftet ud med en blå mindretalsregering under Venstres ledelse.
Social dumping på mange fronter
2015 har budt på et massivt pres for social dumping både gennem lovgivning og fra arbejdsgiverne. Flypersonalet stod bl.a. for skud og svarede kraftigt igen.
Det irske lavprisselskab Ryanair gik i offensiven for at afskaffe overenskomstmæssige arbejdsforhold. Solidariteten med flypersonalets forsvarskamp var stor, men samtidig demonstrerede forløbet i konflikten også hvordan fagbevægelsens top ønskede at holde konflikten stramt indenfor de fagretslige regler.
Ryanair terminal 2 005
Konkurrencestat og EU-reformer
I foråret  fremlagde SR-regeringen fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen, nye love der skal rette universiteterne ind efter konkurrencestatens krav. Reaktionen fra studenterbevægelsen var en række protester mod erhvervs- og topstyring på universiteterne. Bl.a. med besættelser på flere universiteter.
politi_aarhus_universitet_15041015
I Aarhus fik universitetets ledelse politiet til at fjerne de studerende fra rektoratet. Aktionen fortsatte i en uge i et andet område af universitetet.
APK holdt sin 6. kongres

I pinsen holdt Arbejderpartiet Kommunisterne kongres – midt i en skærpet klassekampssituation med nyliberal offensiv, krig og kapitalismen i dyb krise. Handlingsprogram og beretning er tilgængeligt på nettet.
dorte_fane
Kongressen var en kulmination på grundige diskussioner og en offentlig kongresdebat siden sidste sommer. Debatten har også fokuseret på alternativet til den kriseplagede kapitalisme – et socialistisk samfund.
Rød 1. maj

Arbejderpartiet Kommunisterne samlede til Rød 1. maj i København og Odense under hovedparolen ‘Socialismen er fremtiden’. Repræsentanter fra vigtige klassekampe var på scenen krydret med musik og god stemning over hele linjen. I Aarhus deltog APK med bod på pladsen omkring på Fredsscenen, som Århus mod Krig og Terror står bag.
roed_1_maj_kbh_2015
Arbejdsgivernes nye regering
Den blå regering tegnede sig fra dag ét som erhvervslivets, de riges og storbøndernes regering.
regeringen_loekke_2015
‘Reform’politikken fra SR-regeringen blev fortsat efter EU’s skabelon og angrebene på den almindelige befolkning yderligere skruet op af den ny arbejdsgiverregering.
Som skud fra en haglbøsse er angrebene kommet og planerne for den kommende tilskæring af samfundet til fordel for de rigeste er lagt frem i hurtigt tempo. Som det første stød kom ‘omprioriteringsbidraget’, der fjerner 2,4 milliarder fra det sociale område, der administreres i kommunerne.
Fortalere for at skifte regeringen ud med den afgåede SR-blok, som et ‘rødt alternativ’ og folk der håbede på at Dansk Folkeparti skulle påtage sig rollen som forsvarer af flertallets interesser fik alle et koldt brusebad. Både SD og DF stemte for regeringens ‘aftale’ med Kommunernes Landsforening og sikrede milliardnedskæringer på det sociale område.
Umiddelbart efter sin tiltrædelse nedlagde Venstre-regeringen Irak-Afghanistan Kommissionen for at fastholde røgsløret over de ulovlige  danske krige og ansvaret for krigsforbrydelserne hos regeringspartiet selv
Angreb på ‘de kornfede’ uddannelser
Hele uddannelsesområdet skal efter grønthøstermetoden beskæres med 2 %. Svaret på dette angreb blev en omfattende alliance fra erhvervsskoler til universiteter. 40.000 uddannelsessøgende demonstrerede imod det: “Kornfede uddannelser er en løgn”
_IGP9248_lille
3F_ungdom
Social dumping gennem lovgivningen

Da valget stod for døren midt i 2015 var 60.000 mennesker røget ud af dagpengesystemet og et af årets store ‘opgaver’ var den ny dagpengereform, der blev aftalt i en bred enighed mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Fagtoppen sad med ved bordet og sikrede at masseprotesterne udeblev da den reaktionære lov blev vedtaget i lyntempo.

LO_kongres_slidaritet_eller_frit_fald

De der har mindst skal have mindre
Regeringen ‘omprioriterer’ på alle fronter. Kontanthjælpsmodtagerne har fået et nyt loft over ydelserne og indslusningsløn er foreslået for flygtninge.
‘Omprioriteringsbidraget’ er nu ved at blive udmøntet ude i kommunerne, og alene i København skal der skæres en milliard kr. på børn og unge. Forældre og ansatte kalder til kamp i det nye år.
Krigsførende Danmark
Begge regeringsblokke har fastholdt Danmark som et kerneland i både EU og NATO. Planen om at købe nye kampfly til en anslået anskaffelsespris på 30 milliarder blev aktuel i 2015, hvor forsvarsforligets parter efter planen skulle foretage et typevalg og herefter blive enige om et nyt forsvarsforlig og besvare spørgsmålet: “Hvor skal pengene komme fra?”
Fra ‘noget andet’ er det logiske svar.
11258132_929958917047318_2034915847924571933_n
I befolkningen kunne der i løbet af året i meningsmålinger konstateres et stort flertal i mod et kommende tyveri fra velfærdsområdet.
I foråret blev kampagnen ‘Nej tak til nye kampfly’ dannet som en bred alliance af folk og organisationer, der mener at Danmark bør holde sig bort fra deltagelse i krig og aggression og prioritere velfærd over investering i våbensystemer.
Typevalget er endnu en gang udskudt – denne gang til foråret.
I hovedstadsområdet skabtes også fredsinitiativet ‘TID TIL FRED – aktiv mod krig’ – en samlende organisering af krigsmodstandere.
Danmark har stadig i år været krigsførende i Afghanistan, hvor USA og NATO i stedet for som lovet at trække sig ud af landet overgik til den ny mission Resolute Support Mission – og Danmark er naturligvis med.
Krig forurener kloden - fredssektion med TID TIL FRED
Både EU og NATO har imperialistiske interesser i Afrika og deltager med jægersoldater og transportfly i Mali. Danske F16 fly har kastet bomber over Irak og har nu erstattet missionen med et radarsystem. Således er Danmark nu reelt også indblandet i krig i Syrien, da systemet arbejder  som hjælp til bombardementerne der.
Højrebevægelsen Pegida stoppes
Året startede med et fremstød for højrebevægelsen Pegida, der med inspiration fra Tyskland forsøgte at skabe en massebevægelse mod ‘de fremmede’. Dette forsøg blev helt isoleret, da modbevægelser voksede frem over hele landet.
mangfoldighed26-01-2015_lille_2koebenhavn_erling_skov_madsenHøjreekstremisme og nynazisme organiseres i farlig grad både internationalt og herhjemme. På folkemødet på Bornholm fik åbenlyst nazistiske grupper lov til at stå frem som en politisk strømning og indgå i ‘en demokratisk debat’, trods det at historien forlængst har stemplet dem som forbrydere.
Flygtninge – solidaritet i stedet for hetz
I efteråret vandrede en skare flygtninge ind over landets grænser, men til politikernes store overraskelse var det ikke fremmedfjendskhed, der kom til at dominere situationen. En solidaritetsbevægelse opstod lynhurtigt og spontant. Grupper af venligboere opstod landet over og civil ulydighed blev taget i brug og store demonstrationer samledes og bød flygtningene velkommen.
hovedbanegaarden_kbh_indsamling
welcome
Benhård og fremmedfjendsk
Vestens krige og fattigdomspolitik har sendt millioner af flygtninge på flugt, men der er ingen hjælp at hente i EU eller hos regeringen. Flygtninge skal holdes ude med alle midler. En dybt umenneskelig lovgivning er blevet gennemført, der skal gøre det enten umuligt at opnå asyl eller elendigt at være flygtning i Danmark.
Sundhedsområdet er beskåret til benet – ansatte siger fra
Det var en demonstration fuld af energi og kampgejst, da sundhedspersonale fra alle sektorer demonstrerede foran Christiansborg den 2. oktober. Initiativet var opbygget nedefra og fik efterhånden støtte fra en række sundhedsfaglige organisationer.
skilte%20
Skifergasboring stoppet

Det franske firma Total startede i foråret en egentlig prøveboring efter skifergas i Nordjylland. Boringen blev fra starten blokeret af lokale aktivister, der gennem hele perioden har holdt lejren Total Protest åben. I august kom meldingen, at Total lukker boringen i Dybvad, angiveligt fordi profitten ved en udvinding vil være for lille. En sejr for aktivisterne og til stor gavn for grundvand og miljø.
Totals tilladelse står dog stadig ved magt, også til boringer i Nordsjælland.
total_blokade
2015 blev rundet af med vedtagelsen af en kulsort finanslov og en lige så sort landbrugsaftale. Trods pæne ord på klimatopmødet i Paris, er det planen at drosle ned for Danmarks omstilling til grøn energi. Al olie og gas skal hentes op af undergrunden.
Unionsstat i hurtigt tempo og et Nej der har skabt en hel ny situation
X_Nej_3_december_2EU tager store skridt mod en udbygget unionsstat og Folketingets EU-politikere havde før valget givet hinanden håndslag på at uanset valgets udfald, skulle vores EU-forbehold angribes. Retspolitikken blev det første, og d. 3. december gik vi til folkeafstemning om at afskaffe det danske retsforbehold.
Det brede Nej, der kom fra de ikke-privilegerede, fra de unge og fra arbejdspladserne har slået fast, at flertallet har sagt stop for mere EU. På trods af en massiv mediepropaganda og flertallet af partiledelserne.

Året 2015 blev en øjenåbner på rigtig mange områder og mange ting er blevet tydeliggjort. Klassemodsætninger, EU som monopolkapitalens instrument – og at solidaritet, alliancer og kamp der bygges op nedefra er tvingende nødvendigt.

anstaendig_finanslov_nu_04112015

Demonstration: For en anstændig finanslov nu!

Back To Top