Skip to content

20 år med Kommunistisk Politik

I august 1997 udkom det første nummer af det marxistiske-leninistiske blad Kommunistisk Politik. Det kom i en kritisk situation for den revolutionære kommunistiske bevægelse i Danmark. Det er kommet regelmæssigt lige siden, både i trykt form og på nettet. Det rummer en væsentlig del af historien om revolutionær politik og den revolutionære bevægelse i Danmark i to årtier.Logo
Partiet DKP/ML var blevet splittet i juni, da en ny ledelse anført af den nuværende formand for ‘Kommunistisk Parti’ Jørgen Petersen efter dets kongres i marts samme år besluttede sig til at ekskludere tre af de tidligere partiledere – den kommunistiske veteran og modstandsmand Frede Klitgård, partiformanden gennem 18 år Klaus Riis og Dorte Grenaa, den nuværende formand for Arbejderpartiet Kommunisterne. Cirka en tredjedel af partimedlemmerne forlod DKP/ML.

Frede Klitgård sagde i et interview med de tre i det første nummer af bladet:

– Jeg har oplevet meget i mine mange år som organiseret kommunist. Også dramatiske partikampe.

dorte_klaus_frede1997.1Hvad der er sket her, overgår det meste. Eksklusionerne og hele situationen forundrer mig stadigvæk dybt. Og det skuffer mig meget. Jeg havde ikke forestillet mig, at en sådan situation ville opstå i DKP/ML, som skulle have lært af både de gode og dårlige erfaringer fra det gamle DKP. I næsten hele Klaus’ 18-årige formandstid har partiet været kendetegnet ved en helt enestående enhed. (…) Disse eksklusioner kan bedst betegnes som dybt ulovlige. Hele forløbet har karakter af et kup, et politisk kup.

Se Antikommunistiske eksklusioner

Et kup var det givetvis. Et politisk kup, der havde til hensigt at omstøde det revolutionære DKP/MLs linje for revolution og socialisme i Danmark. Den skulle erstattes med parlamentariske illusioner og en naiv drøm om den hurtige udvikling af, hvad kupmagerne kaldte ‘et kommunistisk masseparti’ – på et grundlag der blev samlet op fra partier, der fulgte det sovjetiske partis omskiftelige revisionistiske kurs. Et konstant element i dette var drømmen om en ‘fredelig overgang’, om socialisme uden en forudgående arbejderrevolution, som var indeholdt i teorien om det såkaldte antimonopolistiske demokrati, som i årtier stod centralt i DKPs program.

I løbet af nogle år havde denne nye ledelse fået likvideret DKP/MLs politik og opløst partiet som organisation. I 2006 sluttede man sig sammen med en gruppe gamle DKPere fra KPiD, og dannede det nuværende ‘Kommunistisk Parti’.

Med kuppet i 1997 sikrede man sig også Dagbladet Arbejderen, som var blevet udviklet med store anstrengelser og ofre af medlemmerne og sympatisørerne til det revolutionære DKP/ML. Man solgte avisens politiske uafhængighed for fagforeningskroner og forkyndte den ny reformistiske linje. Internationalt skrev og skriver man af efter revisionistiske partier, som f.eks. har samlet sig omkring det græske KKE.

I 1997 måtte de marxistisk-leninistiske kræfter i Danmark derfor foretage en ny start. Det skete uden dagblad, uden tidsskrifter og forlag, med en økonomi fra scratch, uden lokaler eller bogbutikker, – bortset fra Arbejderens Bogbutik i Odense, nu Oktober Bogbutik. Den ejedes af partiafdelingen på Fyn, som alle forlod DKP/ML ved bruddet.

Det var i den sammenhæng, Kommunistisk Politik nr. 1, 1997 udkom engang midt i august – ind imellem en to-ledet konference den 3. og 23. august med henblik på at stifte en marxistisk-leninistisk organisation, der kunne videreføre den revolutionære kommunisme i Danmark, som går tilbage til dannelsen af det revolutionære DKP i 1919 og Komintern, og som blev genetableret med dannelsen af DKP/ML i 1978.

Det blev til den partiforberedende organisation Oktober, Kommunistisk Politik, Forlaget Oktober og meget mere. I de følgende toethalvt år forberedtes genstiftelsen af det danske marxistisk-leninistiske parti, for ikke bare at videreføre det tidligere DKP/ML og lære af de svagheder og fejl, der førte til kup og likvidation. Det ny parti blev en realitet med dannelsen af Arbejderpartiet Kommunisterne i april 2000 – som det marxistisk-leninistiske kommunistiske parti i Danmark for det ny århundrede.

Kommunistisk Politik har været centralt hele vejen igennem som trykt tidsskrift og parti organ. Det meste af tiden som 14 dages blad. Alle numrene findes som artikler eller pdf’er på internettet, som er blevet en stadig vigtigere del af dets virksomhed. Og rigtig mange har sluttet op om bladet og støttet det med råd, dåd og økonomi.

Med de dagligt opdaterede kpnet.dk og KPnetavisen på facebook er det lykkedes at skabe noget, der ligner et revolutionært dagblad på nettet.

Der er ingen tvivl om at et hovedfokus fremover vil være den videre udvikling af den daglige netavis. Samtidig overvejes det at udvikle det trykte blad mere i retning af et egentligt marxistisk-leninistisk teoretisk og politisk tidsskrift på tryk. Det savnes i dag – med bidrag fra Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML og dets tidsskrift Unity&Struggle (Enhed&Kamp).

Udviklingen af Kommunistisk Politik er stadig gået fremad i de første 20 år. Og den stopper ikke, ligesom APK – det revolutionære kommunistiske parti i Danmark – vil det tage mange nye skridt fremad. Der er brug for det, hver eneste dag, mere end nogensinde.

Klaus Riis
Se også
Kommunistisk Politik årgang 1997

 

KPnet 18. august 2017

Back To Top