Skip to content

100-året for Oktoberrevolutionen: Europæisk seminar om dens betydning og aktualitet i dag

De europæiske partier i Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML afholdt i weekenden den 9.-11. juni et inspirerende og velbesøgt seminar i den  smukke lille tyske universitetsby Tübingen.
20170615-tuebingen-gizem

Revolutionær kultur: Gizem Gözüacik var en del af et righoldigt kulturprogram og spillede stærkt og gribende både nye og ældre arbejder- og fredssange

De omkring 70 deltagere kunne høre indlæg, der spændte fra spørgsmålet om Oktober-revolutionen var et kommunistisk kup eller en regulær masseopstand til over dens følger i Tyskland og Europa til dens betydning for verdens kvinder til dens aktualitet i dag. Alle dybtgående oplæg efterfulgt af en levende og spændende debat med salen. Den nåede rundt om rigtig mange fortsat dybt aktuelle spørgsmål.
Et særlig bidrag indledte konferencen. Den amerikanske professor Grover Furr – specialist i og forfatter til en hel stribe bøger om Sovjettiden ikke mindst under Stalin – holdt et oplæg om ‘Trotskis løgne: Hvad de består i og hvad de er’. Med åbningen af sovjetiske arkiver og Trotsky-arkivet på Harvard-universitetet er det nu blevet muligt at efterkontrollere Trotsky og det billede af Sovjetunionen under Stalin, som han tegnede og som har præget både forskning og medier frem til i dag. Furr har i sine bøger detaljeret og systematisk gennemgået dette – og har kunnet konstatere, at Trotsky løj, mens den officielle sovjetiske udlægning (‘propaganda’) i de konkrete spørgsmål var sand og faktabaseret
Dorte Grenaa, forkvinde for Arbejderpartiet Kommunisterne, holdt et indlæg om de hurtige skridt, der blev taget umiddelbart efter revolutionen til at forbedre kvindernes og børnenes stilling på alle områder – og om den enorme genklang det skabte i verden.
20170623-tuebingen-apk
Kvindearbejdet skiftede simpelthen karakter, understregede hun:
“Sovjetstaten indførte lige løn for lige arbejde. Hvad kapitalismen endnu ikke har formået i mere end et århundrede efter kravet blev rejst, gennemførte arbejdermagten på få måneder. Det var en klar opmuntring og mobilisering af kvinderne til at komme ud i produktionen og på arbejdsmarkedet. Det gav samtidig kvinder mulighed for at opnå den økonomiske uafhængighed, som de af bitter erfaring ved er så nødvendig for deres selvstændighed. (…)
Arbejdsdagen blev løbende sat ned med flere timer i de efterfølgende år. Det var samtidig en arbejdsdag, der indeholdt tid til faglig uddannelse. Arbejdere fik ret til ferie, hvis længde varierede mellem 2 uger til en måned alt efter arbejdets art. (…)
I erkendelse af at kvinder kan få børn blev der indført særlige arbejderrettigheder og social sikring for de arbejdende kvinder. En række arbejdsmiljøhensyn skulle tages allerede ved konstateret graviditet. (…)
Et samfund, der stort set manglede alt, og som samtidig satte arbejdstiden ned – noget sådant var aldrig set før. Man indførte planøkonomi fri for kapitalismens anarkiske spild af produktion og resurser.”
I rigtig mange lande savnes endnu i dag elementære rettigheder for kvinderne – og for arbejderne, uanset køn. I intet kapitalistisk samfund er arbejderne – kvinder eller mænd – reelt set andet end et vedhæng til maskinen. I det socialistiske samfund er de produktionens og samfundets ledere.
Dorte Grenaas oplæg understregede at kun revolution og socialisme grundlæggende kan forbedre kvindernes stilling. Det udløste en livlig diskussion om revolution og kvinder i dag, som ikke mindst de deltagende kvinder i alle aldre kastede sig ind i.
Se indlægget her
Oktoberrevolutionens betydning for kvinderne
Seminaret fik skabt en bred fælles forståelse for Oktoberrevolutionens betydning og hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med den i dag hos alle deltagerne. Hovedparten var naturligvis fra Tyskland, men kom også fra Danmark, Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet.
Den  tyske marxistisk-leninistiske organisation “Organisation für den Aufbau einer kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ var vært for seminaret. I daglig tale betegnes den ‘Arbeit-Zukunft’ efter navnet på dens blad og webpage. I reportagen fra seminaret understreger det, at seminaret var en ‘opmuntrende succes’.
Se
Ein ermutigender Erfolg: Seminar in Tübingen zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution in Russland

Seminaret, der foregik på et smukt vandrehjem ved floden Neckar, engang opført som hovedsæde for Hitlerjugend i Tübingen, var intensivt, men samtidig fuldt af inspirerende erfaringer og revolutionær kultur. Det kom blandt andet til udtryk i en strålende kulturaften.

Indlæggene vil blive udgivet i bogform – på tysk og andre sprog. Dorte Grenaas oplæg kan læses på dansk i det nye nummer af Kommunistisk Politik (6,2017) og vil udkomme som pjece. Det vil også komme i en engelsk udgave.

Se

Læs det i Kommunistisk Politik her

Arbejdet med at studere Oktoberrevolutionen med henblik på dens lære for i dag fortsætter i de enkelte lande. En samlet manifestation fra de europæiske partier vil finde sted lørdag den 11. november i Paris kl. 14-22. Interesserede opfordres til at kontakte APK for deltagelse.

CIPOML har udgivet et særnummer af dets internationale tidsskrift Enhed & Kamp (Unity & Struggle) om Oktoberrevolutionen i anledning af 100-året. En række af artiklerne derfra vil blive oversat og udkomme på dansk. En pjece med to artikler om Oktoberrevolutionen af henholdsvis Lenin og Stalin vil også komme på dansk – og på en lang række andre sprog, hvor der findes marxistisk-leninistiske partier og organisationer.

APKs traditionelle Novemberkonference med læren fra oktoberrevolutionen som tema finder sted den lørdag 4. november, afsluttende med et festmøde den 4. november om aftenen. Det foregår i København.

Se også

Ny amerikansk bog om en forbrydelse i Sovjet-tiden Grover Furr: ”Mordet på Sergei Kirov”
KPnet 13. august 2013

KPnet 18. juni 2017

Back To Top