Skip to content

100 ÅRET FOR NOVEMBERREVOLUTIONEN I TYSKLAND – Hilsen til Arbeit-Zukunft, Tyskland

Af de europæiske medlemspartier i CIPOML – Den Internationale konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

De tyske arbejderes og revolutionæres november-revolution indtager sin egen fremtrædende plads i den internationale klassekamps historie som et heroisk forsøg på at virkeliggøre arbejderklassens og socialismens idealer – skabelsen af et samfund og en fremtid uden udbytning, uden udbyttere og uden udbyttede.
I protest mod den barbariske imperialistiske krig siden 1914, mod sult og elendighed og fast besluttet på at stoppe den ved at indføre et andet samfundssystem lød fra Kiet råbet om revolution. Arbejder- og soldaterråd blev etableret mange steder, og nogle få¨dage senere – den 9. november 1918 – blev den socialistiske republik udråbt i Berlin.
De tyske arbejdere valgte revolutionens vej, da de oplevede det gamle socialdemokratiske partis åbenlyse forræderi, da det stillede sig sammen med sit eget borgerskab, sine egne kapitalister, i første verdenskrig. Betingelserne for en revolution var modne. De russiske revolutioner i 1917 havde givet eksemplet. Kejserens nederlag i krigen signallerede monarkiets fald.
Krigen tegnede Europa-kortet om og bragte fire imperier til fald – Rusland, Østrig-Ungarn, Tyskland og det ottomanske imperium. Tiden efter verdenskrigens afslutning og de første år efter den sejrrige Oktober-revolution var dramatiske. Store arbejderbevægelser og socialistiske revolutioner bankede på kapitalismens dør.
Et nyt kapitel i Tysklands historie åbnedes, da matroserne i Kiel nægtede at videreføre den imperialistiske krig, hejste det røde flag og vendte våbnene mod deres officerer.

Novemberrevolutionen mobiliserede millioner i kampen for at vælte magthaverne og den herskende klasse. Havde den sejret, ville den være en dødelig trussel mod hele den kapitalistiske verdensorden. Den visete at revolution og socialisme ikke alene var et spørgsmål i mere tilbagestående lande, men blev rejst direkte i kapitalismens og imperialismens kernelande.

Sammen med den store lære fra den vellykkede Oktoberervolution i Rusland inspirerede og bistod revolutionen i Tyskland dannelsen af den revolutionære arbejderbevægelse, af den socialistiske og kommunistiske bevægelse. Studiet af denne revolutions udviklingsgang og skæbne rummer vigtige lærer for de revolutionære.

Nederlaget i dette store revolutionsforsøg skyldtes ikke mangel på støtte fra arbejderne eller folkelig støtte i almindelighed. Det var en ægte arbejderrevolution, en folkelig opstand med klassens og de folkelige lags støtte, og et bevis på den tyske arbejderklasses proletarisk revolutionære karakter og bestræbelser. Den blev brutalt undertrykt i forlængelse af mordene på de to strålende ledere Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg.

Det var socialdemokratisme, opportunisme og reaktion der udnyttede dens svagheder for at forhindre dens sejr. Men Novemberrevolutionen gav en værdifuld arv til den tyske arbejderklasse i dens kamp gennem hele det sidste århundrede frem til nutiden og fortjener at blive studeret også i dag.
En væsentlig årsag til at revolutionen ikke nåede sine mål, og til at den blev undertrykt,  var mangelen på et stærkt revolutionært arbejderparti, et leninistisk parti, der var i stand til at lede den. Kampen for at skabe og fastholde et sådant parti er en vedvarende kamp og den grundlæggende betingelse for revolutionens sejr og opbygningen af socialisme. Dette står også helt centralt for de revolutionære kommunister i dag. Den heroiske Novemberrevolution i 1918 i Tyskland forbliver en værdifuld lære.
Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer hilser markeringen af 100-året, organiseret af det tyske medlem af CIPOML – Arbeit Zukunft. Vi ønsker jer fremgang i opbygningen af et ægte marxistisk-leninistisk parti i Tyskland, der løfter og fastholder den røde fane fra arbejderklassens store revolutionære kamp, i fortsættelse af Marx, Engels’, Karl og Rosas og talrige andre revolutionæres bestræbelser.
LÆNGE LEVE DEN TYSKE ARBEJDERKLASSES KAMP FOR REVOLUTION OG SOCIALISME!
ÆRE TIL MARXISMEN-LENINISMEN!
The message in english
100 YEARS NOVEMBER REVOLUTION IN GERMANY – The International Conference of Marxist-Leninist Parties and organisations

 

Den Internationale Konference af Marxistisk- Leninistiske
Partier og Organisationer i Europa

Læs andre udtalelser fra CIPOML og melemmer af CIPOML

_______________

Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af CIPOML
Følg med på Arbejderpartiet Kommunisternes hjemmeside –
og på facebook
Den 3. november 2018
 
 

Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 9. november 2018

 

Back To Top