Skip to content

100 år for den kommunistiske internationale og perspektiverne i dag

2019 markerer hundredåret for Den tredje Internationale – den kommunistiske internationale.

Den Internationale Konference af Marxistisk-Lenistiske Partier og Organisationer – har skabelsen af en marxistisk-leninistisk internationale som sit mål, med det formål at fremme proletariske, socialistiske og demokratiske antiimperialistiske revolutioner; idet vi følger i fodsporene på Marx og Engels Første Internationale og Den tredje Internationale. CIPOML vil fejre det historiske hundredår og sætte fokus på en marxistisk-leninistisk internationales perspektiver.

Udbruddet af den første verdenskrig i 1914 medførte et sammenbrud af Anden Internationale, da dens førende partier valgte side for deres eget krigsførende borgerskab, der sendte millioner af unge mænd ud for at dø i skyttegravene.

V.I. Lenin opfordrede til skabelsen af en ny Internationale af revolutionære marxistiske partier, der fastholdt målet om at vælte borgerskabet og opbygge en ny socialistiske stat uden udbytning. Efter Oktoberrevolutionens sejr blev forberedelserne til at skabe en sådan international organisering gjort, og den stiftende kongres for Den kommunistiske Internationale (Komintern) fandt sted i Moskva d. 2. juni 1919, under tilstedeværelse af Lenin, lederen af det bolsjevikiske parti og den første socialistiske stat.

Partierne i Den kommunistiske Internationale blev uddannet og hærdet i den klassekamp der fulgte efter Den første Verdenskrig og den store depression sidst i 1920-erne, såvel som i kampen mod den opkommende fascisme og forberedelserne til en ny verdenskrig. Over hele verden stod de i forreste række i den globale antifascistiske kamp og skabte brede folkefronter. Da Anden Verdenskrig sluttede blev de gamle kapitalistiske og fascistiske regimer i det østlige Europa væltet og erstattet med nye demokratiske stater. Den kinesiske revolution sejrede i 1949.

Den Kommunistiske Internationale spillede en afgørende rolle i disse udviklinger sammen med Lenin’s og Stalin’s Sovjetunionen. Komintern blev opløst i 1943, men ved afslutningen af krigen havde den internationale kommunistiske bevægelse aldrig stået stærkere.

Efter Stalin’s død tog den moderne revisionisme magten i Sovjetunionen, i Østeuropa og siden også i Kina og andre steder. Dette førte til genopbygningen af kapitalismen og påførte den internationale kommunistiske bevægelse enorm skade. De marxistisk-leninistiske kommunistiske partier kæmpede imod disse udviklinger, med Albaniens Arbejdets Parti og Enver Hoxha i spidsen, og den internationale marxistisk-leninistiske bevægelsen baseret på Marx, Engels, Lenin og Stalin udkrystalliserede sig.

Efter de kontrarevolutionære begivenheder i 1989-91 og det socialistiske Albaniens sammenbrud blev Den internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske partier og Organisationer, CIPOML dannet i 1994 på basis af Quito-erklæringen – en kommunistisk erklæring til verdens arbejdere og folk.

– De marxistisk-leninistiske partier vil i deres lande afholde møder og seminarer, der fejrer hundredåret og sætter fokus på dets perspektiver

– Regionale konferencer om samme emne vil blive organiseret i forskellige lande

CIPOML’s magasin  – Unity and Struggle – vil markere hundredåret i dets 2019-udgivelser.

2018 bød på 200-hundredåret for Karl Marx. 2020 vil markere 200-året for Friedrich Engels fødsel.

Lenin og Stalin’s Kommunistiske Internationale var arvtageren af Marx og Engels Internationaler. CIPOML forsvarer og viderefører denne store revolutionære arv.

Vedtaget på CIPOMLs 24. Verdenskonference i Mexico nov. 2018.

 

Back To Top