Skip to content

1.maj: Stop krig, kampfly, nedskæringsreformer – 30 timers arbejdsuge og Folkeafstemning om EU

Danmark er på fejlkurs: 1. maj må mobilisere til anden vej – mod krig og oprustning, mod EU-dikterede nedskæringsreformer, mod løndumping. Både i København, Odense og Århus er der 1. maj-manifestationer for en anden kurs – og kravet må rejses overalt i landet.
????????????????????????????????????
Denne 1. maj er der masser af akut aktuelle politiske kamp-spørgsmål: En ny krig. Nye krigsfly. Flere asociale reformer –  Mange skal besluttes af folketinget i tiden omkring arbejdernes internationale kampdag og inden sommerferien.
På de fleste af 1. maj-manifestationerne landet over vil der blive protesteret mod nogle af overgrebene.  I arrangementer som 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken (ved Frimurerlogen) og Rød 1. maj i Munkemose i Odense vil trådene blive knyttet sammen og en fremadrettet linje for modstand formuleret. I Århus er ikke mindst Fredsscenen i Tangkrogen stedet.
Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler særligt disse arrangementer.
Partiformand Dorte Grenaa vil være blandt talerne på Den Røde Plads i Fælledparken- sammen med mange andre fra fagforeninger, folkelige bevægelser og solidaritetsorganisationer – og masser af god musik.
Mobilisering til styrket modstand
Danske arbejdere og det store flertal er under pres. Løkke-regeringen og folketingsflertallet er  gang nye dramatiske skridt: De vil sende Danmark i krig i Syrien. De vil købe milliarddyre krigsfly betalt med velfærdnedskæringer. De vil tage boligydelse fra fattige pensionister. De vil lade kontanthjælpsmodtagere og flygtninge sulte. Omprioriteringsbidraget skærer pr. automatik på skoler, børnehaver, sundhed i kommunerne. De vil med en ny gymnasie- og HF-reform frasortere mindst en fjerdedel af de kommende ungdomsgenerationer fra uddannelse til et liv i fattigdom.
Samtidig planlægger de nye skattelettelser til de rige, der i forvejen har i pose og sæk og gemmer resten i skattely.
Men et flertal af danskerne vil en anden vej. Den hedder Stop for krigene og den kostbare og dødsensfarlige oprustning. Den hedder en folkeafstemning om EU-medlemskab i lighed med den britiske. Den hedder Stop for de asociale reformer og tilbagerulning. Og den hedder Nej til lønpres og social dumping af både danske og udenlandske arbejdende.
Der findes ingen klar og markant opposition i folketinget dets fejlkurs, som ikke mindst er en følge af diktater fra EU og NATO.
’Rød blok’ og socialdemokraterne vakler af samme vej som de blå. Den EU-glade LO-top er med i trepartsforhandlinger, der sigter på at sænke reallønnen og har ikke mobiliseret til nogen form for modstand.
Det er nødvendigt at modstanden mod den asociale klassepolitik til gavn for de rige kommer nedefra – fra mobiliseringer og protester, arbejderkampe og folkelige bevægelser.
Folkebevægelsen mod EU er i gang med en underskriftsindsamling for kravet om en ny dansk folkeafstemning om medlemskabet. Protesterne mod de nye kampfly bare vokser. Kravet om 30 timers arbejdsuge lyder stærkere og stærkere.
Der tages initiativer over en bred front og på mange spørgsmål i næsten daglige demonstrationer og aktioner af forskellig slags. De må alle samles i en bred front og en fælles bevægelse. 1. maj er det rigtige tidspunkt at fastslå dette. Derfor er arrangementer, der samler trådene særligt vigtige.
1. maj i Fælledsparken: Den Røde Plads 13-18
Udover APKs formand Dorte Grenaa taler Morten Dam fra Folkebevægelsen mod EU. Claus Westergreen, formand for 3f BJMF og Gerd Berlev og Lizette Lassen fra Tid til Fred/Aktiv mod krig.
Der vil også være repræsentanter for kæmpende bevægelser som Sundhedsfagligt Netværk, Anette Sørensen fra Jobcentrets Ofre og flygtninge fra Sjælsmark vil få ordet. Yavuz Inecksi fra Nazim Hikmet Kulturforeningen vil tale om den tilspidsede situation i Tyrkiet og krigen mod kurderne, som føres af EU’s allierede Erdogan, og en repræsentant for palæstinenserne i Danmark vil tale om den fortsatte kamp for et selvstændigt Palæstina. Og endnu flere.
Der vil være masser af god musik: Gamle kendinge på pladsen som Fri Galaxe, Disarray Son og Røde Horn. Nye som Mutt’s Company og Group Eftalya (Anatolien) – og en nyformet 8 mands Folk-Rockgruppe, som endnu ikke har fået navn – men spiller med udgangspunkt i politisk protestmusik.
Se mere på facebook 1. maj på Den Røde Plads
Rød 1. maj i Munkemose i Odense 12-17
Blandt talerne på den traditionsrige Rød 1. maj i Munkemose er Hans Hansen fra Folkebevægelsen mod EU – bl.a. om det voksende krav om folkeafstemninger om medlemskab efter et dansk Nej den 3. december 2015, et hollandsk Nej til associeringsaftale med Ukraine den 6. april – og i forbindelse med den uhyre vigtige britiske folkeafstemning den 23. juni.  Der vil være talere fra krigsmodstanden og sociale bevægelser, om Tyrkiet og kurderne og fra APK.
Fed musik leveres af bl.a. Elif og Flemming, Rudbæk og Fritiden, Kamal Kalafi samt bands fra Spillestedet Ung-Vest.
Se mere på facebook RØD 1. MAJ Odense
Fredsscenen, Tangkrogen Århus
Se programmet på facebook:  Fredsscenen 1. maj 2016
Giv folketinget klar besked
Deltag på et af disse eller et af de andre  1. maj-arrangementer landet over, der går imod regeringens og folketingets fejlkurs.
Kom og vær med til at give politikerne besked den 1. maj: Danmark vil en anden vej!
1.maj_plakat_2016_kbh

KPnet 14. april 2016

Back To Top