Skip to content

1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken

Den 1. maj er det arbejderklassens internationale kampdag – markeret og fejret siden 1889, hvor kravet om 8 timers arbejdsdag stod i centrum. Lige siden har denne dag været brugt til at rejse arbejderklassens vigtigste krav og forhåbninger. Og det er det, der udtrykkes på Den Røde Plads i Fælledparken. Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

Her taler det kæmpende Danmark. Her vil protesterne mod såvel blå som ‘rød’ bloks reaktionære politik og nedskærings-reformer lyde. Herfra rejses forandringens krav.
Her taler repræsentanter fra fagbevægelsen for en kamplinje, fra Folkebevægelsen mod EU om hvorfor og hvordan vi arbejder for en udmeldelse af unionen, antikrigsbevægelsen vil tale om organisering af modstand mod krigsoprustningen og NATO-medlemskabet, fra de sociale bevægelser skal vi høre om modstanden mod nedskæringsreformerne, fra kvindebevægelsen om centrale kvindekrav, fra boligbevægelsen mod ghettoplanen og for retten til en bolig – og vi skal høre fra de DSB-ansatte, der er i kamp lige nu. Den internationale solidaritet slås fast af talere fra palæstinensere i Danmark og fra Venezuela.
Vi siger
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!
● Flere varme hænder til velfærd – stop udplyndringen og privatisering
● 30 timers arbejdsuge – stop tvangsarbejde og social dumping
● Skrot fattigdomsreformerne – højere ydelser
● Huslejer til at betale – Væk med Ghettopakken
● Ud af EU og Nato – stop dansk krigsdeltagelse
● For kvindefrigørelse og ligeværd

Talere:

Repræsentanter fra det kæmpende Danmark:

Dorte Grenaa, APK,

Palæstinensere i Danmark

Endel Pernia, Venezuela

Claus Westergreen, formand for 3F BJMF

Linda Villadsen, Næstehjælperne

Susanna Dyre-Greensite, FB mod EU

Gerd Berlev, Tid til fred – Aktiv mod krig

Pernille Grumme, Kunstnere for fred

Thomas Boldt, lokofører

Almen Modstand

Nadja Jensen, Kvinder i Kamp

m.fl.

Musik:

Fri Galaxe

Ræs

Zoo Me Now

Hans Rørbech

Socialisme er fremtiden
Kom og vær med til at fejre arbejderklassens internationale kampdag den 1. maj i København på den Røde Plads i Fælledparken kl. 13.30 – 18.30. Mød mange forskellige aktivister, besøg boderne. Lyt til talerne og god musik.
MANGE BODER OG AKTIVITETER på Den Røde Plads
Næstehjælperne har en stor bod, alt der sælges her går til Næstehjælpernes aktioner og aktivisme. Palæstinenserne har en bod for solidaritet med et frit Palæstina. Kvinder i Kamp, Tid til Fred og Kunstnere for Fred har boder. Organisationen Stop Diskrimination er der.
Oktober Bogbutik har masser af bøger og Marx-trøjer med. APK har sin egen bod med materiale om Arbejderpartiet Kommunisternes aktuelle politik.
Der er snobrødsbagning for børn i Susannes økologiske bod og børnehjørne i et af teltene. Den økologiske Pølsemand sælger sine berømte hotdogs. Kaffe, kage og øl kan købes.
Talerne er folk, der er aktive i klassekampen – og musikken er god.
Det er Oktober Bogbutik og Arbejderpartiet Kommunisterne i samarbejde med det kæmpende Danmark, der står for festligholdelsen af 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken.
Find os på plænen ved Blegdamsvej bag Frimurerlogen (Trianglen)
 
Se begivenhed på facebook 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken
Læs også
Ses vi 1. maj på Den Røde Plads?
Af Gitte Wilsdahl Christensen
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp
 
 
 

Back To Top