Skip to content

1. maj 2015: Socialismen må på dagsordenen

1. maj 2015 finder sted under en valgkamp, hvor de to regeringsalternativet og de to blokke slås om at holde de mest påtrængende kampspørgsmål ude.
1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken og Rød 1. maj i Munkemose i Odense er undtagelserne, der sætter de vigtigste kampspørgsmål for almindelige folk på dagsordenen.


Årets 1. maj plakat: Socialismen er fremtiden

Rød blok vil benytte talerstolene 1. maj til at slå et slag for genvalg til Helle Thorning-Schmidt og hendes flok af krigs- og EU-glade nedskæringspolitikere. De vil bl.a. fortælle at den økonomiske krise er ovre og at flygtninge skal arbejde, når de kommer til Danmark – og endnu engang komme med løfter om sociale forbedringer, som er glemt, når valget er overstået.
Der er også to linjer i arbejderbevægelsen 1. maj. Der er de Thorning-tro, der følger nedskæringslinjen – og så er der dem, der repræsenterer en kamplinje for forandring – som 1. maj på Den røde Plads i Fælledparken og Rød 1. maj i Munkemose, Odense.
Her vil nogle af de spørgsmål, som bliver fejet væk i valgkampen komme op. Så som Nej tak til indkøb af kostbare kampfly eller at Danmark må føre en politik for alliancefrihed og fredelig sameksistens. Eller at EU’s bankunion betyder mere suveræntetsafgivelse, mere EU, og derfor må til folkeafstemning. Og først og fremmest – og fra alle sider – at de nyliberale reformer må rulles tilbage. De betyder social skævvridening og stadig større kløfter mellem rig og fattig – mellem folk med en fremtiden og folk uden.
De peger på, at for almindelige mennesker, er socialismen fremtiden.
Der bliver stadig arbejdet med programmerne, men en del talere og musiknavne er på plads.
1. maj på Den Røde Plads (bag Frimurerlogen), Fælledparken, København
Talere bl.a.

Katrine Aagaard, Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Lave Knud Broch, Folkebevægelsen mod EU, MEP-suppleant
Musik
Paper Tigers, Disarray Son, Shivas Night, Fri Galaxe
Alle der vil give en hånd med i forberedelserne eller på selve dagen opfordres til at melde sig. Se mere på facebook:
1. maj – Den røde plads i Fælledparken
Rød 1. maj i Munkemose, Odense
Talere
Flemming Falkenberg, der bl.a. er aktiv i den sociale bevægelse “Bevar velfærden” vil tale om den sociale kamp og organisering af modstanden mod nedskærings”reformerne”.
Hans Hansen, medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU vil tale om EUs stormagtsdrømme og større og større magt over medlemslandenes politik og ikke mindst om modstanden mod EU.
Musik
THORS TRIO og KAMAL KHALAf, der er lokalt baserede musikgrupper.
Programmet udvikles løbende. Alle der kunne have lyst til at arbejde med i forberedelserne eller på selve dagen opfordres til at tage kontakt til RØD 1. MAJ-komiteen.
RUL REFORMERNE TILBAGE – STOP DEN NYLIBERALISTISKE OFFENSIV
NEJ TIL BANKUNION OG TTIP-AFTALE – BEVAR RETSUNDTAGELSEN – DANMARK UD AF EU
FOR FRED – NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE
NEJ TIL NYE FLYKØB – DANMARK UD AF NATO
NEJ TIL RACISME OG FREMMEDHAD – NEJ TIL TERRORLOVENE
AL FORANDRING KOMMER NEDEFRA – SOCIALISMEN ER FREMTIDEN 
Rød 1. maj Odense
Aarhus
I Aarhus deltager APK og Oktober Støttekreds med en bod på Fredsscenen på Tangkrogen.
Der vil blive delt materiale ud, solgt pjecer og bøger og debatterret med alle interesserede.
 

Netavisen 30. marts 2015

 
 

Back To Top