Kongresdokumenter

Stiftelses erklæring fra august 1997 fra den partiforberedende organisation OKTOBER

Stiftelseserklæring Den stiftende konference den 3. august 1997 beslutter at danne den partiforberedende organisation OKTOBER. Forberedelsen og skabelsen af ét stærkt kommunistisk parti i Danmark er hovedopgaven for OKTOBER – som er en partiforberedende kommunistisk organisation på marxismen-leninismens grund. OKTOBER bygger på, forsvarer og viderefører den danske arbejderklasses og revolutionære bevægelses bedste traditioner – fra…

Stiftelseserklæring fra APK’s stiftende kongres

Vi har stiftet Arbejderpartiet Kommunisterne. Vi er fast besluttede på at opbygge partiet til at blive det kommunistiske parti for det 21. århundrede. Arbejderklassens kommunistiske parti. Det socialistiske Danmarks kommunistiske parti. Vi har den danske arbejderklasses traditioner for at skabe stærke revolutionære partier med os - fra Frederik Dreiers signal til at stifte et klasseparti…
Categories: APKs 1. Kongres

Stop krigsforbryderregeringen!

Udtalelse fra APKs 2. kongres Anders Fogh og hans regering har lænket Danmark til den amerikanske imperialismes globale imperiebygning og globaliseringen, som gennemføres med militærmagt og et væld af økonomiske, politiske og propagandistiske midler. Hans regering har samtidig virket for den amerikanske imperialismes interesser under opbygningen af Den europæiske Union, som har sine egne supermagtsambitioner.…
Categories: APKs 2. Kongres

Arbejderpartiet Kommunisternes 2. kongres og de kommende opgaver

Som forelagt APK's 2. kongres, april 2003 Da Arbejderpartiet Kommunisterne blev stiftet i april 2000 som resultat af en grundig forberedelsesproces, der gjorde status over den kommunistiske bevægelses erfaringer i Danmark og internationalt i det 20. århundrede, erklærede vi, at med partistiftelsen var grundlaget for det 21. århundredes kommunistiske parti i Danmark blevet skabt. De…
Categories: APKs 2. Kongres

En anden verden er nødvendig: Stop imperialismen! Socialismen er fremtiden!

Som forelagt APK's 2. kongres, april 2003 Den leninistiske analyse af imperialismen som kapitalismen sidste og højeste stadium beviser sin gyldighed og aktualitet i de dramatiske udviklinger, som verden gennemløber i disse år. Imperialisme betyder reaktion over hele linjen, konstaterede Lenin. Åndelig reaktion, uhæmmet militarisme, stadig mere udtalte snyltende og parasitære træk ved imperialismen -…
Categories: APKs 2. Kongres

APKs 3. kongres: Arbejderpartiet Kommunisterne og dets opgaver

Resolution vedtaget på APK's 3. kongres APK har i den forløbne kongresperiode sat udviklingen af en folkelig massebevægelse og masseaktioner mod krig og imperialisme og mod kapitalens nyliberale offensiv i centrum for sin virksomhed. Dette er et udtryk for udviklingen af arbejderklassens selvstændige politik, som ikke er bundet til det parlamentariske spil eller nogen af…
Categories: APKs 3. Kongres

Reportage fra APK’s 3. kongres – Ungdommen rykker

Den stadig voksende modstand mod krig og nyliberalisme a la Fogh må forstærkes og den kæmpende ungdom vindes for kommunismen, for den videnskabelige socialisme og den marxistisk-leninistiske bevægelse, som også internationalt er på vej mod nye gennembrud. Det var nogle af hovedkonklusionerne på Arbejderpartiet Kommunisternes 3. konges, som blev afholdt den 9.-10. december i København,…
Categories: APKs 3. Kongres

Solidaritetshilsen til Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres fra IKMLPO

Kammerater, delegerede og gæster til APK´s kongres! Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer IKMLPO sender en militant solidarisk hilsen til jeres vigtige kongres. Vi ønsker, at afholdelsen af denne vores klassefællers og broderpartis kongres bliver vellykket, og at den vil tage nye skridt i udviklingen af strategien og taktikken for arbejderklassens og alle…
Categories: APKs 3. Kongres

APKs 3. kongres: Resolution om klassekampens opgaver

Resolution vedtaget på APKs 3. kongres ”For tiden oplever vi øjensynlig den periode i den kapitalistiske cyklus, hvor industrien 'blomstrer', handlen går livligt, fabrikkerne arbejder på livet løs, og utallige nye værker, nye bedrifter, aktieselskaber osv. skyder op som paddehatte efter regnvejr. Man skal ikke være profet for at forudsige et uundgåeligt krak.” Lenin, 1897…
Categories: APKs 3. Kongres

Udtalelse om den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO) blev dannet i 1994 på grundlag af ' Kommunistisk appel til verdens arbejdere og folk' ('Quito-erklæringen') af en række anti-revisionistiske, marxistisk-leninistiske partier og organisationer. Ved Arbejderpartiet Kommunisternes stiftelse i april 2000 blev partiet optaget som medlem af Konferencen. Den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse bygger på verdens…
Categories: APKs 3. Kongres

Internationale hilsener til APKs 3. kongres

Hilsen til APKs 3. kongres fra Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti PCMLE Kammerater i Arbejderpartiet Kommunisterne I hele PCMLE's navn sender centralkomitéen sine varmeste revolutionære hilsner til APK's 3 kongres. Denne kongres er uden tvivl en begivenhed af stor betydning for kommunister i alle lande, for arbejderklassen i jeres land, for arbejdere og folkene i hele…
Categories: APKs 3. Kongres

Partiet for det 21. århundredes unge – APKs 4. kongres beretning

Fra Centralkomiteens virksomhedsberetning til APK’s 4. kongres Det følgende er indledningen til den afgående CK’s beretning til Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres i påsken 2009. Kære kammerater, Der er kun gået to et halvt år, siden vi sidst samledes til den tredje kongres. Men det har været år med dramatiske omsving og ændringer i både den…
Categories: APKs 4. Kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne har i påsken 2009 afholdt sin 4. kongres

APK's 4. kongres En ny generation til kamp mod krise, krig og reaktion En ny generation af unge oplever nu kapitalismens mest destruktive sider. Den økonomiske verdenskrise hærger og har allerede tvunget flere lande økonomisk i knæ. Store multinationale virksomheder er på randen af konkurs. Med krisen følger arbejdsløshed, fattigdom og sult overalt i verden.…
Categories: APKs 4. Kongres

Vi vil IKKE betale kapitalens krise – APKs 4. kongres

Resolution vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10. april 2009 Den omfattende verdenskrise uddybes til stadighed, på trods af de kapitalistiske regeringer og kapitalcentrenes forsøg på at afbøde dem, gennem overførsel af enorme milliarder af dollar fra verdens arbejdende folk til kapitalen verden over. De kapitalistiske regeringers milliardudskrivninger rammer folkene på kloden hårdt. Levestandarten overalt…
Categories: APKs 4. Kongres

APK’s opgaver og prioriteringer i den kommende kongresperiode

Resolution vedtaget i tilknytning til Beretningen til Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10.april 2009 APK’s 4. kongres finder sted på et tidspunkt, hvor kapitalismens nuværende globale økonomiske overproduktionskrise – der er flettet sammen med og skærper kapitalismens almene krise – i større eller mindre grad rammer alle landes økonomier, ruinerer hele lande, lukker virksomheder, kaster folk…
Categories: APKs 4. Kongres

Stop Unionen! Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10. april 2009

7. juni er der valg til EU-parlamentet i Danmark. APK opfordrer fra sin 4. kongres til at stemme personligt på en kandidat for Folkebevægelsen mod EU – liste N. Den Europæiske Union har i de senere år indlemmet en række nye lande fra den tidligere østblok. Disse lande blev lokket med påstande om evig velstand,…
Categories: APKs 4. Kongres

Kapitalismen er en forbrydelse mod klimaet – APKs 4. kongres april 2009

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10. april 2009 Klimakatastrofen er snart ikke til at undgå. Verdens førende klimaforskere har i de sidste årtier gentagne gange gjort opmærksom på, at der kræves omfattende og omgående handling, hvis klimakatastrofen skal stoppes. Men de taler for døve ører – det kapitalistiske system og dets politikere har…
Categories: APKs 4. Kongres

Politisk udtalelse fra APKs 5. kongres 2012

Det mest iøjnefaldende træk ved den globale situation i dag er, at det ikke er lykkedes verdenskapitalismen at ryste den krise af sig, der begyndte sidst i 2006 og slog igennem for fuld kraft i 2007 og 2008. Ifølge FN-organisationen ILO er den globale arbejdsløshed rekordhøj og ventes at være på 202 millioner mennesker eller…
Categories: APKs 5. Kongres

Nej til 2020-planen! Nej til øget arbejdstid og flere nedskæringer!

Udtalelse fra APKs 5. kongres SRSF-regeringen har barslet med en såkaldt 2020-plan, der skal udstikke en politik for en lang kommende årrække. Den lover arbejdspladser og fornyet vækst – men den konkrete plan vil ikke holde  - lige så lidt som alle andre forsøg på langsigtet planlægning under kapitalismen altid slår fejl. For uroen, ustabiliteten…
Categories: APKs 5. Kongres

Nej til finanspagten – en nyliberal håndfæstning

Udtalelse fra APKs 5. kongres APKs 5. kongres fordømmer på det kraftigste det flertal af unionsglade europolitikere i SRSF-regeringen og den tgidligere VK-regering, som sammen blokerer for at EU’s nyliberale finanspagt sendes til folkeafstemning, før folketinget beslutter at tiltræde den. Finanspagten er ikke en mindre aftale. Den er, designet til at binde deltagerlandene til en…
Categories: APKs 5. Kongres

APK har afholdt sin 5. kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt  den 17.-19. maj i  København sin 5.  ordinære kongres. (se temaside på kpnet.dk) Det var en vellykket og betydningsfuld kongres. Den var præget af stærk ideologisk og politisk enhed og en skærpet bevidsthed om, at klassekampen i Danmark spidser til, og vil blive endnu skarpere i de kommende år. Den akutte globale…
Categories: APKs 5. Kongres

Opbyg et folkeligt og revolutionært alternativ til ’rød’ og blå blok

Udtalelse fra APKs 5. kongres Arbejderpartiet Kommunisternes 5. kongres beslutter at partiet skal arbejde for at opbygge et folkeligt og revolutionært alternativ til de to parlamentariske blokke Hvori består dette alternativ? En betydelig del af APK’s agitation og propaganda har i længere tid – herunder et års tid med valgkamp op til folketingsvalget 15. september…
Categories: APKs 5. Kongres

Centralkomiteens virksomhedsberetning for kongresperioden 2009 – 2012

  APKs 5. kongres 17.-19. maj 2012 I 2009 var omfanget af den økonomiske krise for alvor ved at gå op for folk rundt omkring i verden. I Danmark havde Lars Løkke overtaget statsministeriet efter Anders Fogh, og i USA havde Obama overtaget efter Bush. Israel havde netop i juledagene startet en blitzkrig mod Gaza-striben…
Categories: APKs 5. Kongres

Et udspil til en platform fra APKs 5. kongres – For et folkeligt og revolutionært alternativ

Hverken 'rød' eller blå blok For et folkeligt og revolutionært alternativ Et udspil til en platform fra APKs 5. kongres Arbejde og velfærd til alle – social genopretning! - For en 35 timers arbejdsuge! - Fordobling af dagpengeperioden! 4 års dagpengeret1Halvering af optjeningstiden til 26 uger1 - Nej til nyliberale reformer af førtidspension, fleksjob og…
Categories: APKs 5. Kongres

Solidaritet og fælles fremtid – En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik

Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK Forord til anden udgave Udviklingen er gået hurtigt,  siden APK udgav sit program for en progressiv flygtninge-indvandrer-politik i april 2015. I løbet af nogle septemberdage voksede en massebevægelse af civil ulydighed, humanitær indsats og protest mod EU’s og Danmarks reaktionære og menneskefjendske flygtninge- og krigspolitik frem over hele landet. Solidariteten blev…
Categories: APKs 6. Kongres

Bryd den kapitalistiske offensiv! Bryd med blokkene!

Valg udtalelse vedtaget på APK’s 6. kongres, maj 2015 Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres erklærer, at det er nødvendigt der opbygges et bredt alternativ til de to dominerende blokke, og at den folkelige modstand mod de nyliberale angreb på arbejderne og det store flertal styrkes og synliggøres. Valgkampen er i fuld gang og millioner ruller til…
Categories: APKs 6. Kongres

Solidaritet i stedet for opsplitning og hetz – Fælles kamp mod de nyliberale arbejds- og nedskæringsreformer!

Udtalelse vedtaget på APK's 6. kongres Arbejdsgiverne fører åbenlys klassepolitik. Politikerne følger diktaterne fra erhvervslivets top. De har gennemført benhårde arbejdsmarkedsreformer som dagpengereformen, efterløns- og beskæftigelsesreformen. Sammen med striben af de øvrige nyliberale reformer følger de arbejdsgivernes krav om at lønnen skal trykkes ned og arbejdskraften skal være så billig som muligt. Når konkurrenceevnen skal…
Categories: APKs 6. Kongres

Centralkomiteens beretning til APKs 6. kongres maj 2015

APKs 6. KONGRES 22.-24. maj 2015 (Uddrag af) Centralkomiteens beretning til APKs 6. kongres, maj 2015 Grenaa aflagde beretningen til APKs 6. kongres på vegne af den afgående Centalkomité. Hun er valgt som partiets formand   Enten en fremtid med socialisme – eller ingen fremtid Indledningen til CKs Beretning til Arbejderpartiet Kommunisternes 6. kongres Enten…
Categories: APKs 6. Kongres

Stop krigsgalskaben! Stop købet af kampfly!

Udtalelse vedtaget på APK's 6. kongres, maj 2015 Regeringen og et folketingsflertal på tværs af blokkene er ved at gøre klar til købet af superavancerede krigsfly, der skal bruges til angrebsoperationer og til at kaste bomber over lande og folk rundt om i verden, som Danmark vil gå i krig med. Det er den dyreste…
Categories: APKs 6. Kongres

Bevar retsundtagelsen!  Forsvar de danske undtagelser!

For en folkeafstemning om dansk medlemskab af EU! Udtalelse vedtaget på APK's 6 kongres, maj 2015 EU har på alle områder vist sig at være en ulykke for befolkningerne i alle medlemslande. Kun de store virksomheder og stormagterne profiterer af unionen, dens såkaldte fælles mønt og centralbank, og dens gigantiske bureaukrati. De mindste og fattigste…
Categories: APKs 6. Kongres

Ungdommen i kamp for en anden fremtid

Udtalelse besluttet på APK's 6. kongres, maj 2015 Politikerne i begge blokke tilbyder kun én udviklingsvej for fremtidens samfund: Mere af det samme. Ungdommen må gå en ny og anden vej, kæmpe for at skabe en bedre fremtid uden krige, racisme, miljøkatastrofer og de riges magt. Den reelle ungdomsarbejdsløshed er den største i årtier. Den…
Categories: APKs 6. Kongres

APKs Handlingsprogram: Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik

Handlingsprogram Vedtaget på APK's 6. kongres maj 2015 (Hent teksten som pdf: Handlingsprogram_2015_pdf) Nyliberalistisk konkurrencestat Det danske klassesamfund har udviklet sig til en nyliberalistisk konkurrencestat og en krigsførende nation i de første årtier af det 21. århundrede. Kapitalens offensiv mod arbejderklassen er massiv og omfattende, med arbejdsløshed, nedskæringer og nyliberal krise- og reformpolitik. Uligheden i…
Categories: APKs 6. Kongres

APKs 6. kongres: På vej mod skærpede klassekampe

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt i pinsen 2015 sin 6. kongres siden partistiftelsen i 2000. Den var præget af optimisme, enhed og klarhed om, at både klassekampen i Danmark og internationalt vil blive skærpet i de kommende år. Se også tema om kongressen på kpnet.dk En uhørt nyliberal offensiv, orkestreret fra EU, og gennemført af både ’rød’…
Categories: APKs 6. Kongres

OK2018: STEM NEJ!

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018 De offentligt ansatte har stillet sig skulder ved skulder – på tværs af faggrupper, med privatansatte, studerende, pensionister, arbejdsløse, reformramte, og med opbakning fra langt størstedelen af befolkningen. Det har rejst sig til en historisk stærk og bred bevægelse for bedre arbejdsforhold, respekt og mulighed for…
Categories: APKs 7. Kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne har afholdt sin 7. kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne offentliggør hermed, at det har afholdt sin ordinære kongres – den syvende siden partistiftelsen i april 2000. Kongressen afspejlede styrkelsen af APK i perioden og dets samling om kampen for at videre udbygge det som det nødvendige og uundværlige revolutionære kommunistiske parti i Danmark. APKs 7. kongres udtrykte sin tilfredshed med en række…
Categories: APKs 7. Kongres

Danmark må ud af NATO og EU

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018 Kapitalismen og imperialismen er i krise, og en konkurrence mellem stormagter på liv og død truer verden med nye krige for omfordeling af verdens ressourcer. Et aggressivt USA forsøger at fastholde sin dominerende plads i verden, koste hvad det vil. Alle midler kan tages i brug,…
Categories: APKs 7. Kongres

Frem mod det socialistiske Danmark

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018 I 200-året for Karl Marx' fødsel står det lysende klart, at kapitalismen og imperialismen er dødsmærkede og destruktive systemer, som spærrer for reelle poliske, sociale og kulturelle fremgange for menneskeheden. Udbyttersamfundenes udplyndring, udbytning og evindelige krige bliver fremstillet som normal og givet for altid i den…
Categories: APKs 7. Kongres