Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Kravene vil løbende blive opdateret som situationen udvikler sig

Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen, men milliarderne fosser ud af statskassen over i kapitalens lommer.

Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelses- og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale.

 • Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 • Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
 • Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 • Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet
 • Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
 • Fuld adgang til værnemidler og test for sundheds-og omsorgspersonale

 

 • 12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
 • Likviditeten i bankene skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
 • Staten skal overtage samfundsmæssige vigtige konkurstruede selskaber – ikke kun deres gæld
 • Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)

 

 • Det offentlige sundheds- og sygehusvæsen skal tilføres øjeblikkelige hjælpepakker. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres
 • Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
 • Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
 • Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger.
 • Inddragelse af den private sundhedsindustris ressourcer til sikring af den kollektive folkesundheds behov
 • Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler

 

 • Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
 • Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt. Ingen skal sættes ud. Udsættelse af huslejer skal ikke kun være for erhvervsdrivende.

 

 • Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld i mindst 6 måneder for alle hvis indkomst bliver ramt
 • Studerende skal ikke straffes for lukkede uddannelsessteder.
 • Garanti for at uddannelser kan genoptages.
 • Det skal ikke koste SU-klip at modtage SU under lukningen

 

 • Danmarks tilslutning til EU’s budgetlov må sættes ud af kraft, så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges

 

 • Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov
 • Træk de danske tropper hjem – sæt dem ind til rengøring på hospitaler og offentlige steder

 

 • Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat

Fælles kamp mod kapitalen!

USA-imperialismen ud af Grønland

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, 21.8.2019

Det skabte overskrifter, da USA’s regering aflyste sit officielle besøg i Danmark d. 2.-3. september. Og særlig den begrundelse, der blev givet – at USA-imperialismen ikke bare kan købe Grønland for en fast pris, sådan som USA’s præsident og Det Hvide Hus ønskede.

Dette absurde forslag skabte naturligt nok en bølge af undren og vrede i både den grønlandske og i den danske befolkning. USA’s præsident talte som en sand fortaler for en imperialistisk supermagt og verdenshersker: Grønland er af strategisk interesse, så vi køber den bare uden så meget pjat. Værsgo – serveret uden noget politisk snak som glasur for at skjule indholdet. Denne situation tvang den socialdemokratiske regering, politikerne i Folketinget og politikerne på Grønland til helt åbent at afvise, at Grønland var til salg.

Det er ikke grønlandske folks ønske bare at bytte deres danske statsborgerskab med et amerikansk. Deres bestræbelse og mål er at leve i et Grønland, som er et frit og selvstændigt land. Det er kun ti år siden, at Grønland fik status som en selvstyrende del af det danske rigsfællesskab og som et selvstændigt folk, efter i århundreder at have været en dansk koloni. Grønland er reelt fortsat en semi-koloni, hvor den danske stat og regering sidder med magten over udenrigs- og sikkerhedspolitikken, med alt hvad det indebærer, på økonomien og statsadministrationen.

Den aktuelle virkelighed har sat Grønland og Arktis i centrum for kampen mellem de to stormagter USA og Kina om verdensdominans. At kunne udplyndre de store forekomster af mineraler, olie og gas, som klimaforandringerne nu giver adgang til, er blevet et sikkerhedsspørgsmål. Udviklingen af infrastrukturen såsom lufthavne og nye skibsruter er blevet et sikkerhedsspørgsmål, hvor USA selvstændigt og gennem NATO kræver fuld kontrol og udelukkelse af kinesiske investeringer.

For at sikre sig kontrollen over Grønland må regeringen køre to dagsordener: både at være loyal tjener for USA-imperialismen og samtidig ikke komme til at fremstå som den gamle kolonimagt i det grønlandske folks øjne. Derfor var statsminister Mette Frederiksen uhyre omhyggelig i de danske og grønlandske medier i sin officielle afvisning at et salg af Grønland, samtidig med at statsministeren slog fast, at Danmark og USA deler de samme sikkerhedspolitiske interesser i Arktis, i Mellemøsten og alle steder, hvor dansk militær opererer som en del af USA/NATO-krigskoalitionen.

Det er bare få dage siden, at den danske forsvarsminister Trine Bramsen offentliggjorde, at de danske militærbevillinger ville stige betragteligt, så det matchede kravene fra USA og NATO. Militarisering af Grønland og Arktis har en lang og ond historie tilbage fra Anden Verdenskrig. Både dengang og under Den Kolde Krig opførte USA-imperialismen sig, som om de ejede landet, og placerede militærbaser, atomvåben, der var helt forbudt ved dansk lov, missilanlæg, radarstationer m.m. De etablerede også store hemmelige bevæbnede militærbaser med hele byer og dumpede radioaktivt atomaffald under indlandsisen, der nu dukker frem, nu hvor indlandsisen smelter. Skandalen og deporteringen af den grønlandske befolkning ved Thulebasen er ikke glemt.

Et andet spørgsmål i rivaliseringen om kontrollen over Grønland er EU’s rolle. Rigsfællesskabet Grønland/Danmark er i kraft af dansk EU-medlemskab det eneste land i EU, der har kystgrænse til Arktis, da hverken Grønland eller Norge er med i EU. Grønland forlod EU i 1985 efter en folkeafstemning i 1982 og har det, der kaldes OLT-status, sammen med en række tidligere franske, hollandske og britiske kolonier i Caribien og Stillehavet, og status som vigtigt geopolitisk partnerskab. Det er kun få uger siden, den danske regering etablerede den første Schengen-grænsekontrolpost i Nordøstgrønland.

Hvad enten præsident Trump havde aflyst sit besøg i København eller ej, så er han ikke velkommen. Han er repræsentant for USA-imperialismen. Mange forskellige organisationer – antikrigs-, studenter-, kvinde-, solidaritets- og anti-imperialistiske organisationer og fagforeninger – har organiseret protester mod Trumps besøg. De vil alligevel finde sted, dog i mindre skala, end hvis Trump kom.

Protesterne vil ikke være reduceret til blot at være mod Trump som en gal mand. De er vendt mod USA-imperialismen, dens krige og forbrydelser mod folkene, dens militære oprustning og overherredømme. De er vendt mod NATO som imperialismens – inklusive dansk imperialismes – militære arm. Det er en stor trussel og bekymring for folkene i den arktiske og nordlige region at være udpeget som kampplads mellem de imperialistiske stormagter. Protesterne er rettet mod militariseringen af Arktis og kræver USA’s og NATO’s militærbaser ud af Grønland.

Protesterne sker i solidaritet med folkene overalt, der kæmper mod imperialismen – som det lige nu gælder for det venezuelanske folk – og i solidaritet med det grønlandske folks ret til deres egen selvstændige stat og til selv at kunne bestemme over deres fremtid.

Den socialdemokratiske regering har givet Trump de løfter, han ønskede. Den har lydig stillet op til at blive sparket af en arrogant imperialistisk stormagt.

21.8.2019
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

Mexico’s Kommunistiske Parti (marxister-leninister)’s 7. kongres fastlagde parties politik i forhold til den aktuelle situation med skærpet klassekamp, store protestbevægelser, immigrantkaravanen fra Honduras, der nu er fanget ved grænsen mellem USA og Mexico og en nyvalgt socialdemokratisk præsident, der med sine store valgløfter har skabt nye illusioner om forandringer.

APK – der ligesom Mexicos Kommunistiske Parti (marxister-leninister) er medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer – sendte nedenstående hilsen til kongressen:

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

On the joyous occasion of the 7th Congress of the Communist Party of Mexico (marxist-leninist) we send our warm greetings, wishing this important congress complete success in fulfilling its tasks as a step towards the proletarian revolution in your country.
As the vanguard detachment of the Mexican working class the CPM(m-l) has build itself along proletarian class lines, faithfully adhering to the great teachings of Marx, Engels, Lenin and Stalin as the Mexican detachment of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations, courageously fighting in the front rows of class struggle.

In these times of sharpening of alle basic contradictions and renewed attacks of imperialism on the peoples – with US-imperialism and D. Trump at the head – the task of creating a broad and combative popular united front assumes major importance and we wish you new advances in the building af this front following your Congress.

The combative friendship between the CPM(m-l) and APK – the Workers Communist Party of Denmark – is strong and has developed positively on the basis of Marxism-Leninism and proletarian internationalism.

Fraternal greetings to all the delegates to the Congress and all members of your party !

Long live the 7th Congress of th Communist Party of Mexico (marxist-leninist)!

Long live the friendship between our Parties!

Long live CIPOML!

Glory to Marxism-leninism!

On behalf of the Central Comittee of the Workers Communist Party of Denmark

Dorte Grenaa
Chairman

Copenhagen November 10th 2018

 

 

KRIGSOPRUSTNING KOSTER VELFÆRD!

Sig Nej til krigsbudgettet!
Vi vil ikke være en brik i USA’s og NATO’s angrebskrige!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne – APK

Forsvarsforliget for de kommende 6 år ligger nu fast. Der er tale om det mest NATO-tilpassede forlig nogensinde, der intet har at gøre hverken med et forsvar af Danmark eller sikring af fred.

Vores følgagtige politikere har valgt blindt at følge Trumps vanvittige ophidsen til krig og NATO’s krav til opskruning af militærbudgettet. Danmarks er nu placeret som opmarchområde i en mulig krig mod Rusland, og det store flertal er udset til at betale med velfærd og til at leve med truslen om en storkrig.

Det er et angrebsbudget til indkøb af militært isenkram og opbygning af et ’forsvar’ øremærket til angreb. Til forberedelse af en mulig krig mod Rusland, men også med parathed til omstilling til krig i ethvert af verdens brændpunkter USA og NATO måtte udpege.

APK opfordrer alle der ønsker fred til at protestere mod denne farlige kurs mod krig og opgør mellem stormagterne.

– Danmark er tiltænkt rollen som bagland for NATO-hæren i en mulig krig mod Rusland. Vi gøres til et bombemål og mulig krigsskueplads.

– Omlægning af værnepligten med en 20.000 mand stor mobiliseringsstyrke, der skal modtage og beskytte NATO-tropperne i en krigssituation

– En 4000 mand stor udrykningsbrigade skal kunne sættes ind i Baltikum eller andet ’kriseområde’

– Køb af kampfly er en del af budgettet. Angrebsfly der er bygget til at bære atomvåben

– Fregatterne udstyres med missiler, på længere sigt langtrækkende og med mulighed for atomudrustning

– Soldater skal overtage politiopgaver og patruljere i gaderne

– Droner skal udvikles og kunne bruges i angreb

– Cyberkrig optrappes

– Der gives kontant støtte til våbenindustri og forskning

Den angivelige trussel fra Rusland er utroværdig og konstrueret, en påstand uden realiteter bag, der skal berettige de voldsomme krigsforberedelser og aggression fra NATO’s side.

Alle tiltag i forliget øger krigsfaren – for os, og for mennesker verden over. Kun imperialisterne og våbenindustrien har interesse i oprustning og krig.

Kun de har fordel af at sætte det ene lands befolkning op mod det andet.

Ikke en mand, ikke en krone til imperialisternes krige!

NEJ til krigsplanerne! Brug milliarderne på velfærd!

 

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE – APK

2. februar 2018

Slut med at være pæne piger – 8. marts 2018

SLUT MED AT VÆRE PÆNE PIGER

Den tid er forbi, hvor kvinder skal finde sig i chikane og nedvurdering fra magtens mænd og magteliten. Hverken økonomisk, politisk eller seksuel chikane. Flinkeskolen er lukket.

Løkke og Sofie Løhde kan godt holde fingrene væk fra de offentlige overenskomstforhandlinger. Regeringen kan glemme at lade kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og flygtninge betale for skattelettelser til de rige og erhvervslivet. Og den kan godt stoppe sangen om dansk krigsdeltagelse i vores navn er til for at hjælpe kvinderne i andre lande.

Den 8.marts går vi sammen om vores krav og fejre alle de kvinder, der hver dag kæmper for bedre forhold.

6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge med løn- og personale kompensation
Arbejdsdagen er for lang. Tid til arbejde, transport, familie og børn hænger ikke sammen. Tempo og krav skrues op. Kvaliteten skrues ned. Det er et fælles problem, der kræver fælles løsning. Nej til arbejdsgivernes diktat om øget arbejdstid. Arbejdstiden skal ned.

Afskaf tvangsarbejde, tvangsaktivering
Det skal kunne betale sig at arbejde! Ja, for hvem? Kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og syge tvinges til at arbejde uden reel løn. De sendes i endeløse arbejdsprøvnings og forberedende forløb. Det skal bringe folk nærmere et job – bare aldrig helt derhen. I stedet spekulere hele brancher i gratis arbejdskraft.

Reel Ligeløn nu – reelle lønstigninger
Slut med at vurdere kvinders arbejde som mindre værd. Lavtløn, korttidsansættelser, delt arbejdstid og deltid betyder mange må køre to jobs. Denne gang ved OK 18 vil vi have fuld lønkompensation. Vi vil have ligeløn. Vi vil have reelle lønstigninger. Ikke spises af med smuler, luftfrikadeller og dårlige undskyldninger.

Skrot de asociale reformer
De kyniske asociale reformer har betalt millioner til væksten af erhvervslivets formuer. De har skabt fattigdom og afskaffet sociale rettigheder for andre. Kvinder er her i overtal fra unge til gamle. Skole og uddannelses er blevet til konkurrencestatens karakter og udskilles mareridt. Vi må stå sammen om at kræve reformerne skrottes.

Stop for fyringer, nedskæringer og rationaliseringer i den offentlige velfærdssektor. Flere varme hænder.

Stop kontrol og magtmisbrug af offentlige ansatte, brugere og reformramte.

Politikere og embedsmænd må stilles ansvar for deres gerninger og kunne fyres uden gyldne håndtryk.

Stop vold mod kvinder og nedværdigende kvindebilleder og kvindeundertrykkelse

Stop dansk krigsdeltagelse – kvinders fremtid skabes ikke gennem krig og militarisering.
Den skabes ikke gennem EU og NATO. Den skabes af os selv i fællesskab for en bedre fremtid.

International solidaritet med kvinders kamp for frigørelse, frihed, fred,
sociale fremskridt og socialisme i hele verden.

 

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE – APK

 

8. marts 2018: Kvindernes internationale kampdag –
Karensminde Kulturhus, Sydhavnen


FØLG MED PÅ

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

APK Arbejderpartiet Kommunisterne
– og på FACEBOOK

 

“Terrorkrig” – Nej!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

‘Folk! Vær på vagt!’
Julius Futsjik

Det politiske klima i verden blev med et slag ændret, da selvmordspiloterne hamrede ind i Pentagon og World Trade Center.
Den amerikanske regering har svoret hævn og gengældelse, og erklæret ‘verdenskrig mod terrorisme’. I løbet af et døgn havde NATO-landene sluttet op – og verden venter nu på krigen.
Den psykologiske krigsforberedelse er i fuld gang. I USA, i alle NATO-lande, også i Danmark. Og de konkrete krigsforberedelser er startet, i USA, i alle NATO-lande, i Danmark.

Den amerikanske imperialisme har begået uhyrlige forbrydelser mod folkene, og har millioner af menneskeliv på samvittigheden. Ikke mindst i Mellemøsten er hadet til USA enormt. Hvad der skete den 11. september var (mest sandsynligt) et led i en reel og konstant krig, som især USA og Israel har ført mod de arabiske og muslimske folk, gennemført af folk, som fører ‘hellig krig’ mod USA.

Hverken deres metoder og målsætning har arbejderklassens og folkenes opbakning. De fører ikke til fremgang for deres kamp for social fremgang og national uafhængighed. Selvmordsbombningerne i USA tjener i stedet til at styrke reaktionens politiske positioner, undergrave de demokratiske rettigheder og fremme fasciseringen ikke bare af USA, men af alle de vestlige samfund.
De giver imperialismen og reaktionen et påskud for at føre verden ud i en permanent, reaktionær, opsplittende global aggression, som snart kan få tabene i menneskeliv i USA til at blegne.

Det er en dødsensfarlig situation, og alle må være på vagt – i højeste alarmberedskab: Den naturlige medfølelse med ofrene i USA bliver udnyttet til at trække folkene ind i en storkrig, hvor alle verdens lande kan blive krigsskueplads. Anført af George Bush’s USA, der er blevet udstyret med en blanco-check til krigsførelsen fra NATO-landene (Danmark indbefattet).
Hermed har Paul Nyrup Rasmussen reelt set overdraget Danmarks suverænitet til amerikanske hænder.

For første gang anvendes paragraf 5 – én for alle, alle for én. Det sker i modstrid med international ret, der forudsætter, at der er en angriberstat for at der foreligger en krigssituation.

Bush og NATO vælger at føre “terrorkrig” i stedet for at søge at bringe de skyldige til regnskab (som det ville ske i et internationalt retssamfund). Anklage, dom og bøddelfunktion skal varetages af den samme politiske og militære magt.

Hvad er det da for en krig, lederne i USA (kraftigt sekunderet af Israel) lægger op til?
Den fremstilles som ‘en global krig mod terrorismen’, som den ‘vestlige civilisations krig mod dens fjender’, (med kristne og zionistiske fundamentalistiske undertoner) og som ‘demokratiets kamp mod diktaturer, slyngelstater og religiøs fanatisme’.

George Bush har erklæret, at USA ‘ikke vil skelne mellem terrorister og de lande, der huser dem’. Amerikanske politikere og militære har ikke bare nævnt Afghanistan som muligt angrebsmål, men også Irak, Libyen, Iran, Sudan, Syrien, Nordkorea, Cuba – og Kina! Det ligner mest ‘Vestens krig mod den 3. verden’, de rige landes krig mod de fattige. Det vil betyde frie hænder til det aggressive Israel til at fortsætte sin kriminelle besættelse af Palæstina, til at gøre den permanent og fortsætte den etniske udrensning af et helt folk. Israel anser officielt de palæstinensiske organisation som ‘terrororganisationer’ og ser hvert palæstinensisk spædbarn som en potentiel terrorist.

I oplægget ligger, at krigen kan starte mod Osama bin Laden og Afghanistan i morgen, og fortsættes mod Irak, eller Libyen eller Cuba i overmorgen, og mod Kina siden hen.
I oplægget ligger, at det vil være en mangeårig vestlige kampfront, en periode af mange varme krige og militæroperationer og stadig ‘bekæmpelse af terrorgrupper’ – en periode med permanent ‘verdenskrig mod terrorismen’.

Det er ikke en plan for retfærdighed, fred og fremgang – det er udkastet til et mareridt for menneskeheden. Et udkast til verdenskrig, simpelthen.

Måske Osama bin-Laden og hans fundamentalistiske netværk står bag bombningerne i New York og Washington. USA og den amerikanske efterretningstjeneste CIA kender ham og hans metoder godt: De har selv skabt, finansieret og udrustet ham under det daværende Sovjetunionens invasion af Afghanistan.

Størstedelen af den muslimske og den arabiske verden tager afstand fra bin Laden og hans metoder, fra den ekstremistiske muslimske fundamentalisme. Men med lanceringen af udkastet til ‘global krig mod terrorismen’ lægges også op til en racekrig og religionskrig, der vil lægge alle arabere og muslimer for had.

Ofrene i Mellemøsten, Asien og den 3. verden vil blive enorme. Ofrene i den vestlige verden (også for terrorhandlinger, hvis mulighed aldrig vil kunne elimineres, uanset hvor højteknologiske våben og kontrolforanstaltninger, som bliver anvendt ) vil blive betydelige. Og verden vil blive kastet ind i en tilstand af permanent frygt og terror.

De demokratiske rettigheder, der er tilkæmpet i de vestlige lande, vil blive afløst af omfattende kontrol og overvågningsprogrammer. Og anklagen for terrorisme vil blive udvidet til at gælde alle arbejdere, der går til kamp for deres rettigheder, alle kræfter, der bekæmper imperialismen og kapitalismen, alle revolutionære og progressive mennesker, organisationer og bevægelser.
Uhæmmet oprustning, gennemførelse af stjernekrigsprojektet, øget militarisering og udvidede politiprogrammer står på den umiddelbare dagsorden.

Hele det verdenskapitalistiske system – og der findes ingen ægte socialistiske lande i verden i dag – er på vej ind i en større krise. En kapitalistisk verdenskrise. Globaliseringen, der har udbredt massearmoden i verden i hurtigt tempo, med mere end 2 milliarder mennesker, der lever for mindre end 2 dollars om dagen, er i krise på grund af arbejdernes og folkenes modstand. I land efter land udvikler der sig masseprotester og massekampe mod den herskende orden, som dikteres af USA og dens allierede, af IMF, Verdensbanken, EU o.s.v. Selv i den rige verden udvikler stærke antikapitalistiske og antiimperialistiske bevægelser sig. Revolutionære situationer opstår på alle kontinenter.

‘Den globale krig mod terrorismen’ skal slå denne revolutionære storm ned i dens begyndelse – befæste den herskende globale uorden, befæste USA’s status som altdominerende global supermagt, og sikre de multinationales evige udplyndring af arbejderne, folkene og rigdommene i alle lande.

Folk! Vær på vagt!
Afvis USA-imperialismens og NATOs krigsprojekt!

Arbejdende mennesker og alle progressive i Danmark:
Sæt en stopper for dansk deltagelse i det forbryderiske eventyr!

Arbejderpartiet Kommunisterne APK
Centralkomiteen

København 13. september 2001

Det danske folk må sige fra overfor Israel

Efter Israels terrormord på Abu-Ali Mustafa, generalsekretær for Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

Det skændige og feje terrormord på Abu Ali Mustafa, lederen af Folkefronten til Palæstinas Befrielse PFLP, de optrappede og massive angreb på de palæstinensiske områder, overtagelsen af den fulde kontrol med hele Jerusalem og den barbariske økonomiske strangulering af palæstinenserne, som savner vand, medicin o.s.v. – viser, at Israel ikke har accepteret og ikke vil acceptere, at palæstinenserne bygger en levedygtig og uafhængig stat. Sharons militære og økonomiske aggression er et udtryk for, at Israel kun på skrømt har forhandlet ’fred’.
’Fredsprocessen’ er blevet dræbt af Sharon og hans regering og af den israelske hær med dens avancerede våben, leveret af USA.
Den israelske aggression er foregået i ly af supermagten USA, der stiltiende har bifaldet og accepteret den – og dermed en stadigt eskalerende aggression, der øger spændingen i hele Mellemøsten og truer med at kaste området ud i en ny krig.

Den barbariske israelske undertrykkelse har imidlertid ikke fået palæstinenserne til at opgive deres modstand. De kæmper for at overleve som folk og som nation – mens Israel gennemfører den største etniske udrensning, der er set siden 2. verdenskrig. En desperat kamp med sten og selvmordsbomber mod en knusende overlegen højteknologisk militærmagt.
Den nuværende intifada har den 28. september varet 1 år – og det er blevet stadig mere klart for verdens folk, at palæstinenserne kæmper for en retfærdig sag, mens Israel i strid med folkeretten og FNs resolutioner med sin aggressive besættelses- og bosættelsespolitik med alle midler vil forhindre palæstinenserne i at få opfyldt deres legitime nationale og demokratiske rettigheder.

Det er på tide, at palæstinenserne ser den stadig voksende sympati verden over udtrykt i en konkret støtte til deres intifada og deres retfærdige kamp. Vil den danske regering ikke sige fra over for Israel – så må det danske folk gøre det.
I Danmark som over hele verden udvikler sig en magtfuld solidaritetsbevægelse med det palæstinensiske folk, som samles om disse krav:

Stop massakren i Palæstina – Støt Intifadaen!

Øjeblikkelig tilbagetrækning af de zionistiske besættelsesstyrker!

For alle palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage!

For det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse, indbefattet retten til at danne en uafhængig og selvstændig stat med Jerusalem som hovedstad!

Boykot israelske varer og turisme!

Det danske folk støttede jøderne mod nazisternes forfølgelse. Solidaritetsbevægelsen i dag vender sig mod et nyt folkemord, begået af den aggressive israelske stat.

28. august 2001

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE (APK)

Nice-traktaten er død – ratifikationsprocessen må indstilles!

Det irske folks Nej til Nice-traktaten betyder, at traktaten er død. Det irske folk er det eneste i EU-landene, der har kunnet stemme om den – og har forkastet den. Det har sagt Nej til EU’s reelle omdannelse til en forbundsstat. Sagt nej til mere magt til de store lande på de smås bekostning og til tab af suverænitet. Og Nej til militariseringen af EU og udviklingen af en imperialistisk supermagt.

Ifølge EU-traktaterne, EU-lovgivningen og international ret betyder det, at den irske regering ikke kan undertegne Nice-traktaten. Men det betyder også, at ratifikationsprocessen i samtlige andre lande må indstilles. Nej’et er ikke Irlands problem, men EU’s. Det irske folk har benyttet sig af sin demokratiske ret til at sige fra – og alle andre er forpligtede til at anerkende det.

Med uhyrlig arrogance har den svenske statsminister Göran Persson og kommissionsformand Romano Prodi afvist at respektere det irske Nej. De har i stedet meddelt, at der må ‘laves en Danmark’ på Irland. Altså tvinge det irske folk ud i en omafstemning om en ‘Nice 2’, der ikke med et komma adskiller sig fra ‘Nice 1’, som det har forkastet. Forsynet med nogle protokoller og bestemmelser gældende særligt for Irland – som det skete, da Danmark havde forkastet Maastricht-traktaten i 1992.
Med enorm foragt for den demokratiske proces og tilmed Unionens egne bestemmelser har EU’s udenrigsministre på deres møde i Luxembourg tilsluttet sig dette – og meddelt at Nice-traktaten bliver underskrevet af alle som planlagt inden udgangen af 2002!

Den Europæiske Unions formel for demokrati hedder “Stem ja – eller stem om!”. Det er endnu et bevis på dens antifolkelige og antidemokratiske karakter – at det er monopolernes Union og ikke de europæiske folks projekt.

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) opfordrer den danske regering og det danske folketing til at respektere demokratiet og stoppe ratifikationsprocessen – og den stærke danske unionsmodstand til at sikre, at det sker. I modsat fald må der gennemføres en folkeafstemning om Nice-traktaten i Danmark.

Vi opfordrer alle demokrater og unionsmodstandere i og udenfor EU til at lægge pres på deres regeringer og på Unionen for at stoppe ratifikationsprocessen i respekt for det irske folks Nej.

Det irske folk taler ikke bare på egne vegne, men på vegne af alle de europæiske modstandere af Nice. En dansk folkeafstemning, som indtil nu er blevet afvist, vil med al sandsynlighed også resultere i et Nej.

Nej til monopolernes EU!

13. juni 2001

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE (APK)
www.apk2000.dk

Arbejderpartiet Kommunisternes 1. maj-appel 2001 – En verden på vej mod oprør

En verden på vej mod oprør
Arbejderpartiet Kommunisternes 1. maj-appel 2001

Mere end et årtis tøjlesløs nyliberalisme til fordel for imperialismen, monopolerne og de multinationale koncerner og deres profitter bærer sin bitre frugt:

En tredjedel af verdens befolkning – mere end to milliarder mennesker – ’overlever’ for mindre end 2 dollars om dagen. På den anden side ejer verdens tre rigeste mere end halvdelen af jordens befolkning tilsammen. Den absolutte nød og elendighed i masseskala har aldrig været større eller omfattet flere mennesker end i det 21. århundrede, hvor alle muligheder for en god tilværelse på jorden for alle mennesker ellers er til stede.

Den sorte reaktion hersker. Under præsident Bush har USA forstærket sin kamp for absolut verdensherredømme: Med det såkaldte missilforsvar vil USA kunne ’vinde’ en atomkrig og reelt få genskabt sit atomvåbenmonopol. For at åbne alle grænser for koncernerne har USA skærpet konfrontationskursen mod folkene.

Samtidig bliver den verdensomspændende økonomiske krise, som startede i Østasien i 97, dybere. Den har nu også ramt USA og begynder at gøre sin ødelæggende virkning overalt. De herskende i alle land kun én udvej af krisen: at kaste byrderne over på de arbejdende og søge udvej i oprustning, konfrontation og måske krig. Også EU og Danmark er på vej mod recession.

Arbejderne og verdens folk har kun eet at gøre: at rejse sig mod de herskende og deres politik.
Tag Tyrkiet: Millioner af arbejdende har rejst sig i protest mod den nedskæringsplan, som den Internationale Valutafond har påtvunget dem. I fængslerne er politiske fanger i dødsstrejke. Kurderne undertrykkes – det kurdiske spørgsmål løses ikke. Tyrkiet er i dyb krise, der kan føre til masseopstande. Eller tag Ecuador: To gange indenfor et år har det ecuadorianske folk rejst sig mod regeringen og dollariseringen, der forarmer befolkningen. Det amerikanske frihandelsområde FTAA – en pendant til EU’s ’indre marked’ – vil øge USA’s udplyndring af resten af kontinentet, som er i oprør. Eller tag Palæstina, hvor den folkelige revolte intifadaen er blusset op igen i protest mod Israels brutale militære undertrykkelse, som bakkes op af USA.
Verden er på vej til oprør mod monopolernes diktat og reelle diktatur. Revolutionerne er undervejs. De store anti-globaliseringsdemonstrationer fra Seattle over Nice til Quebec er blot røgen fra en vulkan, der er ved at komme i udbrud.

I Danmark står vi over for en afgørende kamp om landets fremtid. Som en del af Den europæiske Union, forbundsstaten med egen forfatning fra 2004, eller som et selvstændigt og uafhængigt land uden for Unionen. Som en del af en europæisk supermagt, der i konkurrence med USA driver den imperialistiske globalisering fremad på arbejdernes og folkenes bekostning – eller udenfor dette projekt kun til gavn for monopolerne. Og arbejderne og den brede befolkning står midt i kampen forsvare tilkæmpede rettigheder, som EU og monopolerne har sat under pres.
Derfor rejser vi 1. maj 2001 følgende krav:

6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge
Væk med den fleksible arbejdstid – Frem mod 30-timersugen med fuld
løn- og personalekompensation
Reelle jobs til alle – Afskaf tvangsaktivering
Reel ligeløn NU

Nej til Union og Unionsforfatning – Danmark ud af EU
Nej til racisme og fremmedhad – Forbud mod nazi
Nej til USA’s stjernekrig – Hænderne væk fra Grønland
Solidaritet med Palæstina – Styrk den internationale solidaritet

Socialismen er fremtiden

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

KP9, 2001
1. maj-særnummer
.