Slut med at være pæne piger – 8. marts 2018

SLUT MED AT VÆRE PÆNE PIGER

Den tid er forbi, hvor kvinder skal finde sig i chikane og nedvurdering fra magtens mænd og magteliten. Hverken økonomisk, politisk eller seksuel chikane. Flinkeskolen er lukket.

Løkke og Sofie Løhde kan godt holde fingrene væk fra de offentlige overenskomstforhandlinger. Regeringen kan glemme at lade kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og flygtninge betale for skattelettelser til de rige og erhvervslivet. Og den kan godt stoppe sangen om dansk krigsdeltagelse i vores navn er til for at hjælpe kvinderne i andre lande.

Den 8.marts går vi sammen om vores krav og fejre alle de kvinder, der hver dag kæmper for bedre forhold.

6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge med løn- og personale kompensation
Arbejdsdagen er for lang. Tid til arbejde, transport, familie og børn hænger ikke sammen. Tempo og krav skrues op. Kvaliteten skrues ned. Det er et fælles problem, der kræver fælles løsning. Nej til arbejdsgivernes diktat om øget arbejdstid. Arbejdstiden skal ned.

Afskaf tvangsarbejde, tvangsaktivering
Det skal kunne betale sig at arbejde! Ja, for hvem? Kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og syge tvinges til at arbejde uden reel løn. De sendes i endeløse arbejdsprøvnings og forberedende forløb. Det skal bringe folk nærmere et job – bare aldrig helt derhen. I stedet spekulere hele brancher i gratis arbejdskraft.

Reel Ligeløn nu – reelle lønstigninger
Slut med at vurdere kvinders arbejde som mindre værd. Lavtløn, korttidsansættelser, delt arbejdstid og deltid betyder mange må køre to jobs. Denne gang ved OK 18 vil vi have fuld lønkompensation. Vi vil have ligeløn. Vi vil have reelle lønstigninger. Ikke spises af med smuler, luftfrikadeller og dårlige undskyldninger.

Skrot de asociale reformer
De kyniske asociale reformer har betalt millioner til væksten af erhvervslivets formuer. De har skabt fattigdom og afskaffet sociale rettigheder for andre. Kvinder er her i overtal fra unge til gamle. Skole og uddannelses er blevet til konkurrencestatens karakter og udskilles mareridt. Vi må stå sammen om at kræve reformerne skrottes.

Stop for fyringer, nedskæringer og rationaliseringer i den offentlige velfærdssektor. Flere varme hænder.

Stop kontrol og magtmisbrug af offentlige ansatte, brugere og reformramte.

Politikere og embedsmænd må stilles ansvar for deres gerninger og kunne fyres uden gyldne håndtryk.

Stop vold mod kvinder og nedværdigende kvindebilleder og kvindeundertrykkelse

Stop dansk krigsdeltagelse – kvinders fremtid skabes ikke gennem krig og militarisering.
Den skabes ikke gennem EU og NATO. Den skabes af os selv i fællesskab for en bedre fremtid.

International solidaritet med kvinders kamp for frigørelse, frihed, fred,
sociale fremskridt og socialisme i hele verden.

 

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE – APK

 

8. marts 2018: Kvindernes internationale kampdag –
Karensminde Kulturhus, Sydhavnen


FØLG MED PÅ

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

APK Arbejderpartiet Kommunisterne
– og på FACEBOOK

 

Arbejderkvindernes internationale kampdag, 8. marts 2001

Nedsæt arbejdstiden – væk med fleksibel arbejdstid
Arbejdstiden må sættes ned for både kvinder og mænd. Der skal være tid og kræfter til både arbejde og familie. Kvindearbejde betyder ekstrem nedslidning og stresset tempoopskruning. 28 parcelhuse skal en rengøringsassistent gøre rent om dagen – 5 dage om ugen, året rundt. EU’s arbejdsmarked med privatiseringer, udliciteringer og fleksibel arbejdstid har kun gjort det værre – ikke mindst for kvinderne – i industrien som i den offentlige sektor. Familie og børn må i dag rettes ind efter skiftende arbejdstider.

Frem mod 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation. Væk med fleksibel arbejdstid.
Stop for udliciteringer, privatiseringer og salg af arbejdspladser.

Reel ligeløn og nej til fattigdom

25 år med Ligelønsloven – og den er forsat kun papir. De sidste 10 år er uligelønnen vokset og reallønnen udhulet. Vi betaler det samme i skat, prisen på busbilletter og rugbrød er den samme, men timelønnen, tillæggene, månedslønnen og i endnu højere grad livsindkomsten er lavere – bare fordi vi er kvinder.
De nye lønsystemer får forskellen til at vokse. Det er middelalderlig diskrimination, der forfølger kvinderne, når de udstødes fra arbejdsmarked: lavere dagpenge, lavere kontanthjælp, lavere sygedagpenge, lavere pension med reel fattigdom til følge. Hver tredje enlige mor og hendes børn i dagens Danmark lever under den officielle fattigdomsgrænse.

Reel ligeløn nu. Fuld dagpengeret til alle arbejdsløse. Hævelse af og fuld priskompensation på overførelsesindkomsterne. Afskaf tvangsaktiveringen.

Offentlige daginstitutioner og sundhed for vores børn
Bureaukraterne i monopolernes EU er bekymrede over, at vi føder for få børn. Vi er bekymrede over den hverdag og fremtid, vi må lade børnene vokse op i med EU’s farvelfærd. Harmoniseret og privatiseret discount-børnepasning, hvor prisen er hævet og kvaliteten er sænket, har sammen med en alt for lang arbejdsdag hevet sikkerhedsnettet væk under, at mor kan gå på arbejde. Samtidig med nedskæringer inden for sundhedssektoren – også når det gælder børn – stiger udbuddet af giftige og sundhedsskadelige fødevarer i butikkerne. Vi har frit valg til noget andet – ja, hvis vi har råd og tid. Det er nødvendigt med gratis og sund skolemad. Vi må kræve sund mad i institutioner til børn, syge og ældre. Børns sundhed skal ikke igen kun være et velhaverfænomen.

Gode og gratis offentlige daginstitutionspladser til alle børn. Væk med giftige og sundhedsskadelige fødevarer. Gratis skolemad.

Kvinder er ikke en salgsvare
Kvinder er smukke i alle størrelser og aldre – når de behandles med respekt. Reklameslogans som “Det er med bilkøb som med kvinder … man forpligter sig ikke uden en prøvetur” burde høre fortidens kvindesyn til, men gør det ikke. Idealkvinden som Barbiedukke burde høre fortiden til, men gør det ikke. Reklamens usynlige kirurgkniv er skarpere og mere massiv end nogensinde. Kvinder gøres til en salgsvare. Menneskehandlen med kvinder og børn til pornoindustrien og prostitutionen slår nye rekorder i takt med aktiekurserne i kapitalismens gulddans.

Væk med det undertrykkende kvindesyn. Stop for menneskehandlen med kvinder og børn.

Danmark ud af EU
EU har været en kraftigt medvirkende årsag til arbejderkvindernes forringede situation.
EU er arbejdsgivernes, monopolernes, bureaukraternes og politikerpampernes projekt. Ikke befolkningens, ikke arbejderklassens og slet ikke arbejderkvindernes. EU har drejet historiens hjul tilbage til arbejdsgivernes og aktiespekulanternes ‘ta’ selv bord’. Det blev et klart Nej til euro og mere Union tilbage i september. Alligevel er den danske regering og EU-politikerne ved at underskrive Nice-traktaten og fører os længere ind i Unionsopbygningen og den militære supermagt. Det er på tide at kræve Danmark helt ud af EU.

Fælles kamp mod kapitalen – International solidaritet
Som kvinder ved vi, at vi får intet forærende. Vi må selv kæmpe os frem til det. Ikke alene, men som en del af arbejderklassens fælles kamp for et andet ligeværdigt og menneskeværdigt samfund kan vi nå vores mål. Få udryddet kvindeundertrykkelsen, al undertrykkelse. Ikke alene, men sammen i solidaritet, hvad enten vi hedder Camilla eller Farin, er udstødt på kontanthjælp, hjemmehjælper eller står ved industribåndet. Ikke alene, men sammen med alle de undertrykte kvinder og folk, der kæmper verden over mod imperialismens daglige forbrydelser og krig. Globalisering er imperialisme i dag.
I Palæstina har den israelske besættelsesmagt optrappet sin undertrykkelse, krig og folkemord. Derfor må arbejderklassen styrke sin solidaritet med det palæstinensiske folks retfærdige kamp.

APK’s Kvindeudvalg, 27. januar 2001