Velkommen til Arbejderpartiet Kommunisterne

26. – 29. juli: Rødt og revolutionært sommertræf 2018

_______________________________________

Enhed og Kamp: APKs teoretiske kvartalstidsskrift nr. 1, 2018Klassekamp: Fagtoppens og ‘arbejderaristokratiets’ negative rolle
Artikel fra Enhed og Kamp nr. 1, 2018

_______________________

UDTALELSER FRA APK

Lockout Løhde og Løkke – Fuld støtte til de offentligt ansatte
Dorte Grenaas tale 8. marts

Det gælder ligeløn og social sikring
8. marts 2018

Støt de offentligt ansattes krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold –
Gør strejke og kampskridt effektive!
  2. marts 2018

Bliv aktiv mod krigstruslerne!
Februar 2018

40-året for stiftelsen af DKP/ML markeres
Februar 2018

____________________________

FREM MOD APK’s 7. KONGRES

Kongresdebat

Det nationale spørgsmål
Af Lisbet Bonde

Opbygningen af EU som stadig stærkere militær- og krigsmagt
Af Franz Krejbjerg

En revolutionær platform for kvindekampen
Af Dorte Grenaa

__________________________________

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) er et revolutionært kommunistisk parti, der har et socialistisk Danmark som mål. Det blev stiftet i april 2000. I 2015 afholdt APK sin 6. kongres. Den 7. kongres finder sted i foråret 2018

I 2015 afholdt APK sin 6. kongres. Den 7. kongres finder sted i foråret 2018

APK bygger på den internationale kommunistiske bevægelses og på arbejderbevægelsens revolutionære traditioner, det oprindelige DKP (1919-56),og viderefører det revolutionære DKP/ML (1978-97).

Se overblik over seneste kongresvedtagelser.

APK  udgiver kvartalstidsskriftet Enhed og kamp og et Nyhedsbrev hver 14. dag med de bedste artikler fra den daglige netavis Kommunistisk Politik/KPnet.

KPnetTV finder man reportager fra klassekampen. Det ugentlige netradioprogram Oktober Radio Århus er med til at give overblik.  Der er dagligt nyt og debat  på facebook KPnetavisen

Oktober Forlag udgiver politisk litteratur og skønlitteratur. Oktober-bogbutikkerne findes i Odense, Århus og København.

APK er en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, som udvikledes i kamp mod den moderne revisionisme fra 1950’erne og frem.

Partiet er medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML) og bidrager til konferencens halvårlige  tidsskrift Unity & Struggle.

Find tekster af klassikerne i
Marxistisk Bibliotek på Oktobernet.dk